Navigácia • Prvýkrát v histórii našej školy,  ZŠ Z. Nejedlého 2,  bol v školskom roku 2022/2023 schválený projekt Erasmus+, pre mobility žiakov a učiteľov do programových krajín Európskej únie.

  Vďaka programu Erasmus+ a nášmu projektu, nesúci názov „S.I.S.I. (Social Inclusion, Social Innovation)“, je možné vysielať pedagogických aj nepedagogických zamestnancov našej školy za účelom ďalšieho vzdelávania sa, hlavne v oblasti inklúzie a práce s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, ADHD..), ale i vzdelávanie v oblasti inovatívnych prístupov vo výučbe a tiež výmena dobrých skúsenosti  z praxe s kolegami z partnerskými škôl v zahraničí.

  Už počas letných prázdnin sa  štyria pedagógovia  zúčastnili vzdelávacích kurzov v Portugalsku - na krásnom portugalskom ostrove Madeira a v mestečku Sintra. Učitelia, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej mobility  „Kreativita a Interkulturalita“ v meste Machico na Madeire, si obohatili svoje vedomosti ako využiť kreatívne aktivity na vzbudenie záujmu o vzdelávanie i u žiakov z marginalizovaných komunít.

  Cieľom mobility v Portugalsku bolo zlepšenie schopnosti učiteľov pracovať s aplikáciami, ktoré sú použiteľné pri vyučovacom procese. Vyskúšali si aplikácie Canva plichers a ozrejmili si možnosti ich využitia na skvalitnenie, zrýchlenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu. Okrem týchto aktivít svoj pobyt využili aj na návštevu historického centra Lisabonu a prehliadku neďalekého mestečka Sintra. Na vzdelávaní sa zúčastnilo 11 učiteľov z rôznych krajín. Získali sme nových priateľov, s ktorými si budeme môcť v budúcnosti vymieňať skúsenosti.

  19.09.2022 13:37 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria