Navigácia

Prvé projektové stretnutie

Učitelia a žiaci našej školy v uplynulých dňoch privítali v rámci prvého medzinárodného projektu Erasmus + učiteľky z partnerskej  školy Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola  v maďarskom Debrecíne.

Pracovný program začal v utorok 8.11. 2022  keď sme hostí, ako sa patrí privítali tradične chlebom a soľou a v priestoroch našej školy im naši najmenší žiaci zaspievali ľudovú pieseň. Na programe bolo samozrejme veľa aktivít. Prehliadka školy  a zoznámenie sa s vedením školy bola hneď v úvode jedna z nich. Svoju kreativitu na vybraných vyučovacích hodinách predviedli  v prvý deň návštevy,  pani učiteľky Kamenická ANJ , Pekarčíková NEJ a Paličková BIO. Kolegyne si vzájomne vymenili svoje skúsenosti. Výborný obed ochutnali v našej školskej jedálni. Popoludňajšia hodina bola venovaná prezentácii o našom meste a slovenskom školstve, ktorú  pripravila p. uč. Kamenická.

Druhý deň pobytu sme vyhradili návšteve mesta Košice. Okrem prehliadky pamätihodnosti, navštívili i miestne Planetárium spoločne s našimi žiakmi.

Vo štvrtok pokračoval program  v našej škole.  Nemohli sme vynechať  vyučovaciu hodinu slovenského jazyka s p. uč. Pekarčíkovou. Pre našu návštevu bola zaujímavosťou hodina logopédie s p. učiteľkou Birošovou  a hodina základného plaveckého výcviku s p. učiteľom Paličkom. Následne si naši hostia vychutnali atmosféru hudobného koncertu, ktorý si pripravili spolu so svojimi žiakmi pani učiteľky Košíková a Révajová.

Po obede program vyvrcholil prechádzkou v Slovenskom raji. Maďarské kolegyne spolu s p. uč. Révajovou, Košíkovou a Janíkovou, si vychutnali pohľady na majestátne kočiare Tomašovského výhľadu. Bodkou za programom celého stretnutia bola ochutnávka slovenských halušiek.

Cieľom nášho stretnutia bolo umožniť učiteľom našej školy overiť si  a zároveň zdokonaliť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku nielen v triede, ale aj v reálnom živote.   
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podali pomocnú ruku a pomohli pri  organizácii, hlavne učiteľom a vedeniu školy.

Mgr. Michala König, koordináror programu

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria