Navigácia

Druhé projektové stretnutie

Vo februárovom týždni od 13. 2. 2023 - 17. 2. 2023 naša škola realizovala  už druhú návštevu v rámci programu Erasmus+. Tentoraz nás navštívili z partnerskej školy  IES Simón Peréz v Las Palmas z ďalekých Kanárskych ostrovoch. Vďaka tomuto programu sme spoznali  dve milé kolegyne.  Žiaci 4.C triedy pod vedením pani učiteľky Grausovej pripravili tradičné slovenské hudobné privítanie a po zoznámení s vedením školy nasledovala prehliadka školy. Zážitkom boli vyučovacie hodiny Biológie s p. uč. M. Paličkovou  a  Slovenského jazyka a literatúry s p. uč. Pekarčíkovou.  Po chutnom obede p. uč. Kamenická predstavila hosťom školský systém v našej krajine a prezentáciou našich hostí navnadila na prehliadku historického mesta Levoča, ktorú zorganizovala p. zástupkyňa Gerčáková.

Nasledujúci deň bol venovaný zábavnej hodine ANJ v treťom ročníku pod vedením p. uč. König.  Naše španielske kolegyne veľmi zaujala ukážka práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami, ktorú pripravili p. Butvinová. Vyskúšali si prácu so špeciálnymi pomôckami a ako i samé povedali, získali nové skúsenosti a inšpirácie.  Na hodine prírodovedy v 4.A triede  zapojila p. uč. Frančáková našich hostí  do výučby o ľudskom tele.  Prechádzkou v Slovenskom raji a ochutnávkou slovenských jedál sme ukončili krásny deň.

O nezabudnuteľný zážitok sa v stredu postarali naše Vysoké Tatry. Španielske kolegyne sa pripojili k exkurzii našich žiakov siedmeho ročníka, ktorú organizovali p. uč. Palička spoločne s p. uč. Petkovou.  Spoločne sa previezli zubačkou a poprechádzali okolo zasneženého Štrbského plesa. Spomienky zo zasneženej krajiny si domov odnesú v podobe suvenírov.

Záverečné  dni mobility boli venované športom. No kým sme sa vybrali stráviť zábavný čas na lyžiarskom svahu, pozreli sme si ukážku základného plaveckého výcviku, ktorý viedol p. uč. Palička. Príjemným spestrením a relaxom bola hodina logopédie s p. uč. Birošovou, kde sme si vymenili bohaté skúsenosti. Možnosť využiť spoločné korčuľovanie s našimi prvákmi sme si nenechali ujsť.

Sladkou bodkou na záver dňa bola príprava fašiangových fánkov v 3. C triede. Pani uč. Tomaščíková s p. asistentkou Vaňovou priblížili tradíciu fašiangového obdobia a nechýbala ani  následná ochutnávka, ktorá mala veľký úspech.

Nastal čas lúčenia. Posledný deň prebehlo vzájomné zhodnotenie mobility s p. riaditeľom školy a koordinátorom projektu.
Naše úsilie o  prepojenie medzinárodných vzťahov, kultúr a skúseností vo vyučovacom procese môžeme zhodnotiť ako úspešné.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria