Navigácia

 • Vo februárovom týždni od 13. 2. 2023 - 17. 2. 2023 naša škola realizovala  už druhú návštevu v rámci programu Erasmus+. Tentoraz nás navštívili z partnerskej školy  IES Simón Peréz v Las Palmas z ďalekých Kanárskych ostrovoch. Vďaka tomuto programu sme spoznali  dve milé kolegyne.  Žiaci 4.C triedy pod vedením pani učiteľky Grausovej pripravili tradičné slovenské hudobné privítanie a po zoznámení s vedením školy nasledovala prehliadka školy. Zážitkom boli vyučovacie hodiny Biológie s p. uč. M. Paličkovou  a  Slovenského jazyka a literatúry s p. uč. Pekarčíkovou.  Po chutnom obede p. uč. Kamenická predstavila hosťom školský systém v našej krajine a prezentáciou našich hostí navnadila na prehliadku historického mesta Levoča, ktorú zorganizovala p. zástupkyňa Gerčáková.

  Nasledujúci deň bol venovaný zábavnej hodine ANJ v treťom ročníku pod vedením p. uč. König.  Naše španielske kolegyne veľmi zaujala ukážka práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami, ktorú pripravili p. Butvinová. Vyskúšali si prácu so špeciálnymi pomôckami a ako i samé povedali, získali nové skúsenosti a inšpirácie.  Na hodine prírodovedy v 4.A triede  zapojila p. uč. Frančáková našich hostí  do výučby o ľudskom tele.  Prechádzkou v Slovenskom raji a ochutnávkou slovenských jedál sme ukončili krásny deň.

  O nezabudnuteľný zážitok sa v stredu postarali naše Vysoké Tatry. Španielske kolegyne sa pripojili k exkurzii našich žiakov siedmeho ročníka, ktorú organizovali p. uč. Palička spoločne s p. uč. Petkovou.  Spoločne sa previezli zubačkou a poprechádzali okolo zasneženého Štrbského plesa. Spomienky zo zasneženej krajiny si domov odnesú v podobe suvenírov.

  Záverečné  dni mobility boli venované športom. No kým sme sa vybrali stráviť zábavný čas na lyžiarskom svahu, pozreli sme si ukážku základného plaveckého výcviku, ktorý viedol p. uč. Palička. Príjemným spestrením a relaxom bola hodina logopédie s p. uč. Birošovou, kde sme si vymenili bohaté skúsenosti. Možnosť využiť spoločné korčuľovanie s našimi prvákmi sme si nenechali ujsť.

  Sladkou bodkou na záver dňa bola príprava fašiangových fánkov v 3. C triede. Pani uč. Tomaščíková s p. asistentkou Vaňovou priblížili tradíciu fašiangového obdobia a nechýbala ani  následná ochutnávka, ktorá mala veľký úspech.

  Nastal čas lúčenia. Posledný deň prebehlo vzájomné zhodnotenie mobility s p. riaditeľom školy a koordinátorom projektu.
  Naše úsilie o  prepojenie medzinárodných vzťahov, kultúr a skúseností vo vyučovacom procese môžeme zhodnotiť ako úspešné.

   
  23.02.2023 07:26 | viac »
 • Učitelia a žiaci našej školy v uplynulých dňoch privítali v rámci prvého medzinárodného projektu Erasmus + učiteľky z partnerskej  školy Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola  v maďarskom Debrecíne.

  Pracovný program začal v utorok 8.11. 2022  keď sme hostí, ako sa patrí privítali tradične chlebom a soľou a v priestoroch našej školy im naši najmenší žiaci zaspievali ľudovú pieseň. Na programe bolo samozrejme veľa aktivít. Prehliadka školy  a zoznámenie sa s vedením školy bola hneď v úvode jedna z nich. Svoju kreativitu na vybraných vyučovacích hodinách predviedli  v prvý deň návštevy,  pani učiteľky Kamenická ANJ , Pekarčíková NEJ a Paličková BIO. Kolegyne si vzájomne vymenili svoje skúsenosti. Výborný obed ochutnali v našej školskej jedálni. Popoludňajšia hodina bola venovaná prezentácii o našom meste a slovenskom školstve, ktorú  pripravila p. uč. Kamenická.

  Druhý deň pobytu sme vyhradili návšteve mesta Košice. Okrem prehliadky pamätihodnosti, navštívili i miestne Planetárium spoločne s našimi žiakmi.

  Vo štvrtok pokračoval program  v našej škole.  Nemohli sme vynechať  vyučovaciu hodinu slovenského jazyka s p. uč. Pekarčíkovou. Pre našu návštevu bola zaujímavosťou hodina logopédie s p. učiteľkou Birošovou  a hodina základného plaveckého výcviku s p. učiteľom Paličkom. Následne si naši hostia vychutnali atmosféru hudobného koncertu, ktorý si pripravili spolu so svojimi žiakmi pani učiteľky Košíková a Révajová.

  Po obede program vyvrcholil prechádzkou v Slovenskom raji. Maďarské kolegyne spolu s p. uč. Révajovou, Košíkovou a Janíkovou, si vychutnali pohľady na majestátne kočiare Tomašovského výhľadu. Bodkou za programom celého stretnutia bola ochutnávka slovenských halušiek.

  Cieľom nášho stretnutia bolo umožniť učiteľom našej školy overiť si  a zároveň zdokonaliť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku nielen v triede, ale aj v reálnom živote.   
  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podali pomocnú ruku a pomohli pri  organizácii, hlavne učiteľom a vedeniu školy.

  Mgr. Michala König, koordináror programu

   
  15.11.2022 14:49 | viac »
 • Základná škola Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi, pripravila v rámci ErasmusDays 2022 viacero aktivít, vďaka ktorým predstavila žiakom a širšej verejnosti prebiehajúci projekt Erasmus + a spropagovala projekt s názvom S.I.S.I. (Social inclusion, Social innovation).

  Učitelia, ktorí sa zapojili do projektu, organizovali počas vyučovania  podujatie pre žiakov, kde prezentovali program a informovali, žiakov o tom, čo im môže priniesť Erasmus+ do života. Učitelia sa podelili o svoje vlastné skúsenosti a zážitky s programom Erasmus+. Pripravili pre žiakov kvíz s otázkami o programe a úspešní žiaci boli odmenení propagačnými darčekmi. Spoločne vytvorili projekty, na tému „Ktorú európsku krajinu by som chcel navštíviť“  a  vystavili ich vo vestibule školy spoločne s informačným panelom, mapou a výstavou fotografií.

  Stretnutie učiteľov s ostatnými kolegami sa nieslo v znamení prezentácii a zážitkov  z kurzov učiteľov na Madeire, Lisabone, Sintre a spôsobe výučby v partnerskej škole v maďarskom Debrecíne.
  Mladší žiaci sa zapojili  do aktivít formou programu o zdravej výžive.  Na tému „ Zdravá výživa v európskych krajinách“  žiaci pripravovali s výživovou poradkyňou  zdravé jedlá z európskych krajín Španielska, Talianska, Grécka  a skúšali ich gastronómiu s následnou ochutnávkou. Porozprávali sa o typických jedlách a surovinách danej krajiny a spomenuli i kultúru a pamiatky žiakmi navštívených miest. Ďakujeme firme BIGIMI, s.r.o. za sponzorstvo a výživovej poradkyni Ing. Miriame Varšovej za spoluprácu.

  Pripravila Mgr. Michala König
  21.10.2022 07:07 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria