Navigácia

Heros FactorySme pripravení na nový projekt!
V projektovom období od 01. 06. 2023 do 30.06. 2024 je našej škole opäť schválený nový projekt Erasmus + s názvom Heros Factory, v ktorom mobility a aktivity našich pedagógov i žiakov  uskutočníme takmer v dvojnásobnom počte ako v minulom projekte. Zaradíme sa takto medzi moderné európske vzdelávacie inštitúcie 21. storočia šíriace myšlienku internacionalizácie a európskej filozofie.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria