Navigácia

Aktivity a súťaže

 • ,, A už sme ozajstní prváci.“ Toto si môžu povedať žiaci prvého ročníka našej školy, keďže už majú za sebou slávnostnú imatrikuláciu. V piatok, 26. 11. 2021 si pre nich ich triedne pani učiteľky pripravili veľa prekvapení a zábavných úloh, na ktorých museli preukázať svoju šikovnosť a bystrý um. Po zložení prváckeho sľubu sa stali právoplatnými žiakmi našej školy a boli prijatí do žiackeho cechu. Na ich ceste za vedomosťami im prajeme veľa úspechov a jednotiek v žiackej knižke!
  30.11.2021 12:11 | viac »
 • 22.11. má meniny Cecília. Keďže sv. Cecília je aj patrónkou hudby, hudobníkov a spevákov, žiaci 5.A,  5.B a 5.C triedy si na hudobnej výchove spevom, rytmizáciou, hrou na tele a na Orfove hudobné nástroje, či rôznymi hudobnými aktivitami, systematicky, spontánne, ale hlavne zážitkovo spríjemnili tento deň.
  30.11.2021 10:43 | viac »
 • Pripomenúť si Svetový deň zdravej výživy strúhaním, miešaním a ochutnávaním je už na našej škole tradíciou. Nebolo tomu inak ani tento školský rok a v októbri si žiaci na 1. stupni opäť oprášili svoje vedomosti.  S nadšením sa tešili na nové zdravé recepty, ktoré si spoločne s pani učiteľkami v každej triede vyskúšali a ochutnali. Keďže kreativita detí nemá hraníc vykúzlili na tanieri jedlá, ktoré chutili i očami. Tí najmladší nás milo prekvapili svojimi vedomosťami a tí starší zase chuťou variť i doma.

  Mgr.Michala König
  03.11.2021 07:57 | viac »
 • V dňoch od 11.10.2021 do 15.10.2021 sa konal IX. ročník súťaže Hovorme o jedle. Žiaci 3.C triedy sa zaregistrovali do tejto súťaže a v týchto dňoch sme sa venovali vyhláseným denným témam. Naučili sme sa akou neľahkou cestou sa na náš stôl dostane chlieb, počnúc zasadením prvého zrnka až po hotový chlebík...Vytvorili sme si pojmové mapy, obrázkové čítanie, potravinovú pyramídu, informačný plagát...V pekárničke sme si upiekli a zjedli naozajstný chlebík, pripravili sme si nátierku a zapili ju kravským mliekom, adoptovali sme si kravičku v Spišských Tomášovciach, naučili sme sa akými spôsobmi môžeme predchádzať plytvaniu potravín a ako správne recyklovať kuchynský odpad...

  20.10.2021 07:29 | viac »
 • Dňa 7.10. sa po dlhšom čase uskutočnila školská športová súťaž, na ktorú sme sa už veľmi tešili. Konkrétne okresné finále v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo na Košiarnom briežku, kde organizátori z CVČ pripravili ozaj peknú, zaujímavú trať o dĺžke cca 3000 m pre dievčatá a 5500 pre chlapcov. Našu školu reprezentovali v kategórii chlapcov Matej Fabiny, Adrián Liška a Branko Beňak, dievčatá zase v zložení Lucia Rumančíková, Gabriela Grumelova a Laura Kačírová. V oboch kategóriách sme si počínali dobre a výsledkom bolo 3.miesto celkovo pre družstvo chlapcov a 2.miesto pre družstvo dievčat. Zároveň Lucka Rumančíková svoju kategóriu dievčat vyhrala a získala právo reprezentovať našu školu na krajských majstrovstvách. Blahoželáme a držíme palce a samozrejme ďakujeme všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy...
  11.10.2021 08:57 | viac »
 • Keďže všetci žiaci 3.C triedy sú milovníkmi tejto vynikajúcej a najpopulárnejšej pochúťky na svete, pripomenuli a spríjemnili sme si tento deň horúcim mokom bohov, čokoládovým koláčikom, tancom  a množstvom informácií o vzniku a výrobe čokolády.

  23.09.2021 10:36 | viac »
 • Žiaci prvého stupňa si 16.9.opäť po roku v spolupráci s DO Fénix pripomenuli dôležitosť a význam Svetového dňa prvej pomoci, ktorú si pripomíname každú druhú septembrovú sobotu. V exteriéri základnej školy si deti na jednotlivých stanovištiach vyskúšali ako pomôcť človeku v bezvedomí a ako sa správne vykonáva masáž srdca. Na druhom stanovišti sa naučili ako sa podáva prvá pomoc pri rôznych simulovaných situáciách a na treťom stanovišti sa pokúšali zastaviť krvácanie ruky po úraze a správne obviazať a zafixovať hornú končatinu. Aj v poobedňajších hodinách si v rámci ŠKD na prezentáciách a kvízoch žiaci upevňovali svoje poznatky ohľadom prvej pomoci. Veríme, že tieto aktivity boli pre deti obohacujúce a prínosné.
  22.09.2021 12:29 | viac »
 • V predposlednom júnovom týždni sa žiaci 3. ročníka zúčastnili na vlastivednej vychádzke s názvom „Moja obec“. Deti začali spoznávanie histórie na námestí Spišskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli zaujímavosti o historických a kultúrnych pamiatkach a pamätníkoch. Po prehliadke sa deti rozdelili so skupín, kde museli vypracovať kvíz o našom meste.
  28.06.2021 07:01 | viac »
 • 14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv. Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla Landsteinera (14. jún 1868 Baden pri Viedni - 26. jún 1943 New York) - lekára-nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930) za objasnenie funkcie a určenie systému 4 krvných skupín A,B,0,AB. Neskôr sa spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.

       Cieľom tohto dňa je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom. Tejto téme sa výtvarne venovali aj žiaci 3.A a 2.B.
  21.06.2021 08:10 | viac »
 • Žiaci 2.C triedy sa v tomto školskom roku zapojili do rokmi obľúbenej súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ. Tradičná súťaž upriamená najmä na edukáciu mladšej generácie v škôlkach či školách sa konala už osemnástykrát. Žiaci 2.C triedy súťažili v kategórií E2 – Základné a stredné školy- Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba) a obsadili sme 5.miesto. Zástupca riaditeľa a koordinátor súťaže pán Mgr. Matej Bálint nás potešil krásnou finančnou odmenou.

   

  1. ZŠ UZOVCE - SABÁČIK INTEGRÁČIK
  2. SPOJENÁ ŠKOLA BJ - VIANOČNÝ STROMČEK
  3. CZŠ RAŽŇANY - TRUHLICA
  4. ZŠ GIRALTOVCE - PIPI DLHÁ PANČUCHA
  5. ZŠ NEJEDLÉHO S.N.V. – STOLČEK,  PRESTRI SA
  SŠ MATICE SLOVEN. PREŠOV - SABI PREDAJŇA
  18.06.2021 12:16 | viac »
 • Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva.

  Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku.

  Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu.

  Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

  ,,Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou,

  chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú.

  Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné.

  Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“

  Tými to slovami sa prihovára prostredníctvom našej redakcie pani Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

  Ako môžete tento rok prispieť?

  NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

  Od 10.6. do 12.6. : exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni

  Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

  ONLINE A SMS ZBIERKA

   Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

  • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

  • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
  14.06.2021 20:13 | viac »
 • Keďže naši najmladší už pokorili abecedu a dokážu samostatne čítať, pozvali sme ich do školskej knižnice, aby si mohli túto zručnosť precvičovať a tiež vychutnávať čaro sveta fantázie ukrytej v príbehoch a otvoriť studnicu múdrosti kníh.
      V knižnici sa dozvedeli, ako si môžu vyhľadať knihu, ktorá ich zaujíma a požičať si ju. Ako sa ku knihám správať, ako ich čítať, aký úžitok z nich budú mať.  Boli veľmi vnímaví, šikovní a pohotoví.
  Sme veľmi radi, že ich môžeme privítať v radoch čitateľov našej knižnice. Dúfame, že im knihy poskytnú zábavu a poučenie a stanú sa jej pravidelnými návštevníkmi.


   
  14.06.2021 20:15 | viac »
 • Výročie narodenia spoluzakladateľa Červeného kríža H. Dunanta. Oslavuje sa od roku 1953.

  "Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri."

  (Henry Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža)

   

  Svetový deň Červeného kríža si každoročne pripomíname vždy 8. mája. Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu, filantropa a zakladateľa Červeného kríža Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa narodil v tento deň roku 1828. Ten sa v roku 1859 rozhodol zorganizovať skupinu prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine. Vďaka tomuto činu vznikol základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete.
  14.06.2021 20:15 | viac »
 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do najstaršej a najprestížnejšej súťaže
  v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá vytvára a formuje kultúru slovenského národa.
  Súťaž sa vzhľadom na aktuálnu situáciu konala 10. mája 2021 dištančne – formou
  videonahrávok.
  Našim žiakom sa darilo vo všetkých troch kategóriách:

  I. kategória
  2. miesto: Anetka Tomašková- prednes prózy
  3. miesto: Slavomír Sirko- prednes poézie

  II. kategória
  1. miesto: Tamarka Brejčáková – prednes prózy
  2. miesto: Nelka Pekarčíková – prednes poézie

  III. kategória
  1. miesto: Natália Švedová – prednes poézie
  2. miesto: Matej Kokoruďa – prednes prózy
  3. miesto: Natália Bartošová – prednes prózy

  Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
  21.06.2021 08:08 | viac »
 • MDM je krásny sviatok. Nikto z nás nezabudne na svoju mamičku. Ani my s deťmi sme nezaháľali
  a mamičkám sme vyrobili krásne darčeky. Všetky z lásky. A aby mamičky vedeli, ako ich veľmi ľúbime,
  natočili sme im aj krátke odkazy, pozdravy, pesničky a všetko čo nás napadlo.
  MAMIČKA, ĎAKUJEME, ĽÚBIME ŤA.
  12.05.2021 07:59 | viac »
 • Žiaci 2.C triedy si našli nových kamarátov priamo z ďalekých Levíc. V utorok nás potešila hromada krásnych farebných listov od žiakov zo Základnej školy v Leviciach. Keďže na hodine slovenského jazyka sme sa naučili písať listy, tak s veľkým elánom sme napísali zopár informácií o sebe a o svojich záľubách deťom do Levíc. Plní očakávania sa tešíme,  čo nám naši noví kamaráti opäť napíšu.

  03.05.2021 07:10 | viac »
 • 2.4. sa žiaci 2.C triedy venovali téme - Deň Zeme.

  Formou prezentácií, poučných videí a množstvu materiálu sme sa naučili správne separovať odpad, učili sme sa, aký význam má separácia odpadu pre našu Zem a pre nás, vypracúvali sme si pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky s touto tematikou, vytvorili sme si eko plagát, eko knihu a modely našej planéty Zem. Pevne verím, že krôčik po krôčiku aj my môžeme prispieť k ochrane našej Zemi, a že osvetovým a uvedomelým prístupom k životnému prostrediu vyrastú z našich zverencov ohľaduplní ľudia.

  01.06.2021 08:42 | viac »
 • Aj tento školský rok, v mesiaci marec, si naši žiaci 2. stupňa pripomenuli, prečo je pre nás dôležitá voda a celý vodný ekosystém. Na túto tému sme sa rozprávali na online hodinách biológie a v rámci dištančného vyučovania žiaci vytvorili mnoho krásnych výtvarných prác alebo aj pútavých videí. 
  23.04.2021 12:25 | viac »
 • V 12. ročníku súťaže zabojovalo o titul Všetkovedko 18 500 žiakov z celého Slovenska. V našej škole sa do súťaže prihlásilo 13 žiakov 1. stupňa. Titul Všetkovedko získalo 8 žiakov. Zaradili sa tak medzi 33% najúspešnejších riešiteľov.

   

  Všetkovedko 2

  1. Jozef Augustiňák                          2.A                             22. miesto
  2. Karolína Viežbová                        2.A                             15. miesto
  3. Kristína Nociarová                        2.A                             9. miesto – Všetkovedko školy
  4. Pavlína Paľuchová                       2.A                             15. miesto
  5. Karin Tarbajová                            2.A                             53. miesto
  6. Eliška Hrubjaková                         2.C                             57. miesto
  7. Tomáš Vernarský                          2.C                             29. miesto

   

  Všetkovedko 3

  1. Ján Král                                        3.A                             134. miesto
  2. Matthias Svartz                             3.B                             77. miesto
  3. Oliver Dorožovič                           3.B                             29. miesto

   

  Všetkovedko 4

  1. Hugo Bizub                                   4.B                             50. miesto
  2. Terézia Hollujová                          4.C                             45. miesto
  3. Peter Kotrady                               4.C                             75. miesto

   

  Všetkým zúčastneným a úspešným blahoželáme !

  16.04.2021 07:35 | viac »
 • Žiaci 2.C triedy sa na hodine matematiky preniesli na 45 minút do obchodného centra, v ktorom si rozdelili úlohy ( predavačka a nakupujúci) a hrali sa na obchod. Hravou formou sme si vyskúšali základné matematické operácie sčítania a odčítania s eurami.
  01.06.2021 08:43 | viac »
 • Verili by ste, že sa žiak môže na jednu vyučovaciu hodinu zmeniť na pána učiteľa? Že nie? Veru áno. Hodina vlastivedy bola v tejto triede zaujímavá. Slávko Sirko sa na jednu hodinu zmenil na pána učiteľa a odprezentoval svojim spolužiakom a pani učiteľke nádherný projekt o svojej obci. Na chvíľku sme sa presunuli do obce Rudňany, zahĺbili sme sa do tajov baníctva. Mohli sme si vyskúšať baníckum helmu a obzrieť si vzácny nerast z tejto oblasti. Porozprával nám o povolaní baníkov a o zážitkoch z bane, ktoré mu vyrozprával jeho dedko. Hodina bola veľmi náučná a  všetkým sa nám páčila.
  Mgr. Denisa Kristianová
  25.03.2021 12:56 | viac »
 • Inakosť. Ako veľmi sa toto slovo v dnešnej dobe nenosí. Doba nám diktuje, ako „musíme“ vyzerať, obliekať sa, maľovať sa, správať sa. Neveríte? Tvrdíte, že to nie je pravda? Mýlite sa. Dnešný svet inakosť ťažko trestá, napríklad v škole formou šikany, odsudzovania, výsmechu. A taká je to škoda.Prečo? Keby niet inakosti, dnešný svet nepozná vďačnosť, pokoru, sebakritiku, ohľaduplnosť a možno ani vieru.

  Svetový deň Downovho syndrómu si pripomíname 21. marca. Je to deň, ktorý rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším. Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne farebné ponožky. Túto myšlienku sa rozhodla podporiť aj trieda 3.A.

  Downov syndróm je jednou z najbežnejších chromozómových abnormalít vyskytujúcich sa u ľudí. Ide o vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Na liečbu tohto ochorenia neexistuje žiaden liek. Len vzdelanie a správna starostlivosť môže viesť k zvýšeniu kvality života. Som veľmi vďačná za to, že sme si takouto formou mohli na jeden deň pozmeniť náš každodenný životný rituál a len tým, že sme si ráno obuli odlišné ponožky a na chvíľku sme si spomenuli na tých, ktorým absolútne nezáleží na najnovších módnych hitoch, a napriek tomu sú v svojom svete často šťastnejší ako my ostatní.


  Mgr. Denisa Kristianová
  30.03.2021 13:40 | viac »
 • 21.marec bol v  r. 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie (Poetry Day) .

  Aj v našej triede sme si pripomenuli tento deň. Všetci žiaci si vybrali zo svojej domácej knižnice báseň, prepísali ju,  doplnili ilustráciou a zarecitovali  ju pred svojimi spolužiakmi. Keďže 21.3. je aj Sv. dňom Downovho syndrómu, pripomenuli sme si tento deň aspoň veselými ponožkami.

  24.03.2021 10:46 | viac »
 • Verili by ste, že sa žiak môže na jednu vyučovaciu hodinu zmeniť na pána učiteľa? Že nie? Veru áno. Hodina vlastivedy bola v tejto triede zaujímavá. Slávko Sirko sa na jednu hodinu zmenil na pána učiteľa a odprezentoval svojim spolužiakom a pani učiteľke nádherný projekt o svojej obci. Na chvíľku sme sa presunuli do obce Rudňany, zahĺbili sme sa do tajov baníctva. Mohli sme si vyskúšať banícku helmu a obzrieť si vzácny nerast z tejto oblasti. Porozprával nám o povolaní baníkov a o zážitkoch z bane, ktoré mu vyrozprával jeho dedko. Hodina bola veľmi náučná a všetkým sa nám páčila.
  Mgr. Denisa Kristianová
  23.03.2021 13:22 | viac »
 • V mesiaci december, 5.12.2020, bol Svetový deň pôdy. Žiaci 2. stupňa, v rámci biológie a environmentálnej výchovy, mali za úlohu vytvoriť poster na tému „Zásadný význam pôdy pre ľudský život“. Ponúkame vám pohľad na ich krásne práce ...
  23.03.2021 13:22 | viac »
 • Od dávnej minulosti sa spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. Sú považované za najveselšie obdobie roka.

  Keďže v tejto „čudnej“ dobe sme sa nemohli zabávať na spoločnom karnevale tak, ako po iné roky, urobili sme si oslavu fašiangov v triedach. V piatok 12. 2 2021 si deti doniesli masky a rôzne kostýmy a počas vyučovania sa v nich  predstavili svojim spolužiakom.

  Najprv si vypočuli veľmi zaujímavú a poučnú reláciu o histórii a význame fašiangov. Pani učiteľky si pre ne pripravili rôzne prezentácie a pracovné listy s fašiangovou tematikou. Malým občerstvením a veselou hudbou sme si spestrili tento vyučovací deň.

  Kostýmy boli naozaj veľmi pestré a nápadité. Presvedčte sa sami...

  23.03.2021 13:22 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria