Navigácia

Aktivity a súťaže

DEŇ ZEME

2.4. sa žiaci 2.C triedy venovali téme - Deň Zeme.

Formou prezentácií, poučných videí a množstvu materiálu sme sa naučili správne separovať odpad, učili sme sa, aký význam má separácia odpadu pre našu Zem a pre nás, vypracúvali sme si pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky s touto tematikou, vytvorili sme si eko plagát, eko knihu a modely našej planéty Zem. Pevne verím, že krôčik po krôčiku aj my môžeme prispieť k ochrane našej Zemi, a že osvetovým a uvedomelým prístupom k životnému prostrediu vyrastú z našich zverencov ohľaduplní ľudia.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria