Navigácia

Aktivity a súťaže

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie. V rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti sa dňa 15.2.2023 na hodinách matematiky v 9.A,9.B a 9.C uskutočnili besedy s Ing. Miriam Hasajovou a študentmi SOŠ Ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Žiaci mali možnosť získať praktické informácie o peniazoch, platobných  kartách, hypotekárnom úvere a pod.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria