Navigácia

Aktivity a súťaže

Básničkovo

Dňa 23.2. sa naši najmenší žiaci prváci stretli v recitačnej súťaží Básničkovo, aby nám ukázali svoje
recitačné skúsenosti. Darilo sa im veľmi dobre, porota mala ťažkú úlohu a rozhodla sa udeliť až štyri
ocenenia.
1. miesto: Marián Pavlík 1. B
2. miesto: Patrícia Slúková 1. B
                Laura Kokoruďová 1. A
3. miesto: Ivan Viežba 1. B

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria