Navigácia

Aktivity a súťaže

Voda a jej význam pre život

23. marca sa žiaci z 1.B triedy zúčastnili podujatia  enviromentálnej výchovy  vedeného p. Matejom Pisarčíkom, pracovníkom Správy NP Slovenský raj.

            Na zaujímavých aktivitách mali deti možnosť spoznať, že voda je nezameniteľnou a nevyhnutnou súčasťou všetkých živých organizmov, že tvorí 2/3 povrchu našej planéty, že pitnej vody je len veľmi málo a vďaka nezodpovednosti mnohých ľudí jej množstvo stále klesá, že je prostredím pre život rýb a mnohých ďalších živočíchov a rastlín, že neustále putuje , že....

            Odchádzali s mnohými zaujímavými poznatkami tešiac sa na opätovné stretnutie. Najdôležitejším sa však javí fakt, že príroda si zaslúži našu úctu, pozornosť a ohľaduplnosť. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria