Navigácia

Aktivity a súťaže

SLÁVIK SLOVENSKA 2023

Aj tohto roku  sa na našej škole konalo školské kolo Slávik Slovenska. Fanúšikovia ľudovej piesne nám na 31. ročníku Slávik Slovenska 2023 zaspievali ľudové piesne zo Spiša, ale aj z iných regiónov Slovenska. Porota vyhodnotila spevácke výkony takto:

1. kategória: ( 1.-3.ročník)
1.miesto: neudelené
2. miesto: Kaira Macková (3.A), Michaela Hrušovská (1.B)
3. miesto: Barborka Capáková( 1.A)

2. kategória: ( 4.-6. ročník)
1.miesto: Ella Bendíková ( 4.B)
2.miesto: Eliška Hrubjaková (
4.C)
3.miesto: neudelené

3. kategória: ( 7.-9. ročník)
1. miesto: Tímea Ferenčáková (9.A)
2. miesto: Karin Želonková (
8.C)
3. miesto: neudelené

Porota ocenila všetkých súťažiacich, ktorí sa neumiestnili na žiadnom mieste pochvalným uznaním za pekné interpretácie ľudových piesní. V obvodnom kole sme žiadne umiestnenie nezískali, no veľká vďaka patrí Elle Bendíkovej za krásnu reprezentáciu školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria