Navigácia

Aktivity a súťaže

Ľubovniansky hrad a skanzen

Štvrtáci sa v rámci školského výletu zúčastnili prehliadky čiastočne zachovaného a zrekonštruovaného hradu v Starej Ľubovni a navštívili aj  Ľubovniansky skanzen- národopisnú expozíciu pätnástich domov v prírode. Poznatky získané na vlastivede tak mohli zúročiť a v skutočnosti vidieť dominanty Ľubovnianskeho hradu: historické exponáty, expozície dobového nábytku a zbraní, či vyšliapať si   na najstaršiu časť hradu- kruhovú vežu s mohutnými opornými piliermi alebo si  oddýchnuť v drevenom kostolíku zasvätenom sv. Michalovi archanjelovi. 
Zároveň sme navštívili aj Vojenskú expozíciu Michala Strenka prostredníctvom moderne vybudovaných realistických zákopov, bunkrov a vojenskej techniky.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria