Navigácia

Aktivity a súťaže

Sturov Zvolen

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, organizovalo v máji  v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo 36. ročníka súťaže v rétorike - Štúrov Zvolen. Rečnícke
schopnosti v ňom  predviedli žiaci základných a stredných škôl z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

I. kategórii svoje verbálno-komunikačné schopnosti predviedla  Anetka Tomašková zo 6.A , ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

Gratulujeme !

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria