Navigácia

Aktivity a súťaže

Exkurzia – SOŠ Ekonomická v Spišskej Novej Vsi

V mesiaci jún sa žiaci 8.A zúčastnili zaujímavej exkurzie, ktorej cieľom bolo nahliadnutie do SOŠ Ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a absolvovania prednášky na tému Podnik a podnikanie. Zahrali sa na porotcov súťaže Mladý podnikateľ, v ktorej hodnotili podnikateľské plány študentov tejto školy. V závere mali možnosť absolvovať  podnikateľský test, základom ktorého bolo zistenie ich podnikateľského potenciálu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria