Navigácia

Aktivity a súťaže

HOVORME O JEDLE

V dňoch od 11.10.2021 do 15.10.2021 sa konal IX. ročník súťaže Hovorme o jedle. Žiaci 3.C triedy sa zaregistrovali do tejto súťaže a v týchto dňoch sme sa venovali vyhláseným denným témam. Naučili sme sa akou neľahkou cestou sa na náš stôl dostane chlieb, počnúc zasadením prvého zrnka až po hotový chlebík...Vytvorili sme si pojmové mapy, obrázkové čítanie, potravinovú pyramídu, informačný plagát...V pekárničke sme si upiekli a zjedli naozajstný chlebík, pripravili sme si nátierku a zapili ju kravským mliekom, adoptovali sme si kravičku v Spišských Tomášovciach, naučili sme sa akými spôsobmi môžeme predchádzať plytvaniu potravín a ako správne recyklovať kuchynský odpad...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria