Navigácia

Aktivity a súťaže

Šaliansky Maťko

Aj v tomto školskom roku k nám zavítal Šaliansky Maťko so svojou súťažou. Školské kolo
v prednese slovenských povestí sa uskutočnilo v našej škole dňa 15. 12. 2021. Pred porotou
ukázali žiaci 2. – 3. ročníka svoje umenie v recitovaní. Všetci sa snažili zo všetkých svojich
síl, vyhrať však mohli len tí najlepší:

I. kategória /2. a 3. ročník/
1. m. – Noemi Štundová, III. C – postup do okresného kola
2. m. – Kristína Nociarová, III. A
3. m. – Alex Semančin, III. A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásny umelecký zážitok a postupujúcej do obvodného
kola želáme veľa úspechov!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria