Navigácia

Aktivity a súťaže

Kde asi rozprávka býva...

December  prežívame v atmosfére očakávania a radosti. Príprava na najkrajšie sviatky v roku napĺňa vôňami ale aj krásnymi predstavami. K tomu neodmysliteľne patrí aj  čarovný svet rozprávok. Počas posledných týždňov v roku  si mohli deti vypočuť  dramatizáciu troch rozprávok  regionálnych autorov a vytvoriť k nim ilustráciu, prípadne napísať, čo považovali za zaujímavé, prekvapivé,  čo sa im nepáčilo.  O poradí súťažiacich rozhodovali žiaci I. stupňa hlasovaním s takýmto výsledkom:

  1. Kristínka Nociarová 3.C
  2. Karinka Truhanová 4.C
  3. Sárka Adamišinová 4.C

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili  za krásne práce a víťazkám srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria