Navigácia

Aktivity a súťaže

Hviezdoslavov Kubín

,,Hviezdoslavov Kubín vznikol ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali. Tento úmysel pretrval dodnes.“

Každoročne sa deti našej školy zúčastňujú tejto prestížnej súťaže v troch kategóriách. V školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa umiestnili žiaci:

  1. kategória

Prednes poézie
1. miesto – Daniela Podhorányová 3. B
2. miesto – Simon Sirko 4. B
3. miesto – Viktória Olejníková 2. C

                        Saskia Palenčárová 3. B
Prednes prózy
1. miesto – Lukáš Richtarčík 4. B
2. miesto – Daniel Varga 4. C
3. miesto – Daniel Hajko 4. B

  1. kategória

Prednes poézie

1. miesto - Nela Pekarčíková 6. B

 2. miesto - Aneta Tomašková 5. A

Prednes prózy

 1. miesto - Tamara Brejčáková 6. B

 2. miesto - Jakub Harhovský  5. B

  1. kategória

Prednes poézie

1. miesto - Natália Figlárová  8. A

Prednes prózy

1. miesto - Matej Kokoruďa  8. A

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria