Navigácia

Aktivity a súťaže

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 10.3. sa konalo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorom boli naši žiaci
úspešní v prvých dvoch kategóriách.

I. Kategória
Prenes poézie
2. miesto: Simon Sirko 4. B
Prednes prózy
2. miesto: Daniel Varga 4. C
3. miesto: Lukáš Richtarčík 4. B

II. Kategória
Prednes poézie
1. miesto: Aneta Tomašková 5. A
Prednes prózy
1. miesto: Tamara Brejčáková 6. B

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria