Navigácia

Aktivity a súťaže

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Medzi obľúbené tradičné marcové čitateľské aktivity patrí aj Čitateľský maratón. Ani tento rok tomu nebolo inak.
Súťaž je určená pre žiakov 2. - 4. ročníka. Každú triedu reprezentuje 10 najlepších čitateľov. Súperia medzi
sebou triedy v jednotlivých ročníkoch.. Všetci s napätím očakávajú, ako to dopadne. Tohto rohu si prvenstvo
vybojovali 2 B, 3.B a 4.C.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria