Navigácia

Aktivity a súťaže

Bábky

21.3.2022 je Medzinárodným dňom bábkarstva. Žiaci 3.C triedy sa prostredníctvom svojich bábok zmenili na bábkohercov a vtipnými dialógmi nám privodili na tvárach smiech, a radosť. V tento čarovný deň sme sa dozvedeli mnoho nových informácií o zrode bábkového divadla, od prvých kočovníkov až po tradičné „kamenné“ divadlá, aký je rozdiel medzi maňuškou, marionetou a javajkou, vyrobili sme si aj prstové bábky, vylúštili tajničku a pozreli sme si rozprávky s jednotlivými druhmi bábok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria