Navigácia

Aktivity a súťaže

Čitateľský oriešok

Počas celého marca sa znalci kníh mohli zapojiť do súťaže, kde podľa indícií určili, aký titul skrýva oriešok. Do súťaže bolo odovzdaných 238 odpovedí, čo svedčí o tom, že dobrá kniha je ešte stále verným spoločníkom mnohých z nás. 1. apríla boli vyžrebované tieto šťastné výherkyne:

Sofia Kocúrová 4.A,  Ella Ľachová 3.B, Karolínka Viežbová 3. A, Simonka Antoniová 6.B, Viktorka Čarníková 5.B, Viktorka Piaková 9. B

            Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v školskej knižnici!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria