Navigácia

Aktivity a súťaže

Deň Zeme v 4. ročníku

V 4. ročníku sme si aj tento rok dňa 22. 4. pripomenuli Deň Zeme. Projektovým vyučovaním sme si v textoch na ochranu našej prírody precvičili vybrané slová, slovné druhy, slovné úlohy a násobilku. Pripomenuli sme si, aké dôležité je separovanie odpadu,  hovorili sme o vypaľovaní trávy a výrube lesov... Žiaci si pripravili množstvo materiálov o prírode, zaujímavostiach o Zemi a spoločne zhotovili krásne projekty. V závere sme boli vyčistiť okolie našej školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria