Navigácia

Aktivity a súťaže

Deň narcisov

Deň narcisov prebehol 28. apríla 2022
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu. Aj naša škola, 15 žiakov 8.A triedy, sa zúčastnila tohto jedinečného projektu pod vedením Mgr. K. Lenártovej Kováčikovej, Mgr. M. Zahurancovej a Bc. D. Nálepkovej. Predchádzali tomu aktivity na podporu a propagáciu tohto výnimočného dňa: zhotovenie propagačných násteniek a rozhlasové relácie v školskom rozhlase a obchodnom centre TESCO prostredníctvom školskej redakcie ,,naživo“ – Terezky Hollujovej, Branka Bujňáka, Peťa Kotradyho a Mišky Dudášovej. Tri skupiny dobrovoľníkov zbierku vykonávali v priestoroch našej školy, jej okolí, uliciach sídliska Mier, pri obchodných strediskách Kaufland, Lidl, COOP Jednota, BILLA, na námestí nášho mesta, železničnej stanici a poliklinike na  Chrapčiakovej ulici. Rozdali viac ako 1700 narcisov dobrovoľnej zbierky zaslaných organizátorom Ligy proti rakovine. Všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli na tento ušľachtilý cieľ zo srdca ĎAKUJEM. Spolu sme takto vyzberali sumu 1 854,31Eur. Pre mňa osobne je tento deň krásnym aj v najsychravejšom počasí. Tí, ktorí si pripnú kvet narcisu, vnesú do ulíc empatiu, nádej a prejav spolupatričnosti. Kvietky narcisov v uliciach svietia ako slniečka či rozkvitnutá lúka prinášajúca radosť, hrejivý pocit, porozumenie . . .

Ď A K U J E M E    Ď A K U J E M E     Ď A K U J E M E

Zodpovedná: Mgr. K. Lenártová Kováčiková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria