Navigácia

Aktivity a súťaže

NA BICYKLI BEZPEČNE

Po dlhšej prestávke sme opäť oprášili školské bicykle a 28. 4. 2022 zorganizovali pre žiakov 2. – 4. ročníka dopravnú súťaž „ Na bicykli bezpečne“. Po úvodnej prezentácii zameranej na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre cyklistov si súťažiaci preverili svoje teoretické vedomosti formou krátkeho testu. Najlákavejšia pre žiakov však bola jazda zručnosti. Všetci účastníci ju zvládli bez väčších problémov a tí najrýchlejší si odniesli aj hodnotné ceny.

Ocenení medzi chlapcami boli: 1. miesto – Tomáš Vernarský – 3.C, 2. miesto – Maxim Mingáč – 4.A, 3. miesto – Slavomír Sirko – 4.A.

V kategórii dievčat sú výsledky nasledovné:  1. miesto – Sophia Wolfová – 3. B, 2. miesto – Alica Svetkovská – 4.C, 3. miesto – Karin Tarbajová – 3.A.

Udelili sme aj cenu pre „Najšikovnejšiu druháčku a druháka“. Odniesli si ju Miška Hennelová z 2.B a Filip Kulák z 2.C.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria