Navigácia

Aktivity a súťaže

Literárno-dejepisná exkurzia ôsmakov v Martine

Žiaci 8. ročníka vymenili dňa 18.5.2022 tradičný spôsob výučby za poznávacie aktivity v centre Turca, v Martine. Pútavá prednáška v  Literárnom múzeu bola zameraná na dejiny slovenskej literatúry a doplnila ju prehliadka stálych expozícií. Lektorovaná prehliadka Národného cintorína bola bohatá na zaujímavosti  zo života známych slovenských dejateľov,  ktorí odpočívajú na tomto mieste vyhlásenom za národnú kultúrnu pamiatku.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria