Navigácia

Aktivity a súťaže

Deň Európy

V tento deň sme si pripravili pre naše deti v školských kluboch zaujímavé aktivity spojené s prezentáciami krajín v Európe. Vďaka nim sa nám podarilo „precestovať“ Grécko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu a Taliansko.... J. Spoznali sme ich zvyky, jazyk, hymnu a dozvedeli sme sa veľa nových informácií.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria