Navigácia

Aktivity a súťaže

Náučný chodník Smižianska Maša

Počas mesiacov marec až máj sa žiaci 4. C triedy zúčastnili podujatí zameraných na poznávanie a ochranu prírody na Správe národného parku Slovenský raj. 25. mája si overili získané poznatky  priamo v prírode. Spolu s pracovníkom Správy p. Matejom Pisarčíkom prešli trasu Náučného chodníka na Smižianskej Maši a poznávali rastliny a živočíchy v ich prirodzenom prostredí. Vychádzka bola podnetná a veľmi zaujímavá. Do školy sa všetci vracali s dobrou náladou a vedomím, že nádherná príroda, ktorá nás obklopuje, si zaslúži našu pozornosť a ochranu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria