Navigácia

Aktivity a súťaže

Finančná gramotnosť v 2.C

Žiaci 2.C triedy sa na hodine matematiky preniesli na 45 minút do obchodného centra, v ktorom si rozdelili úlohy ( predavačka a nakupujúci) a hrali sa na obchod. Hravou formou sme si vyskúšali základné matematické operácie sčítania a odčítania s eurami.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria