Navigácia

Aktivity a súťaže

Náučný chodník Diana

Dňa 20. 6. sa žiaci 4. ročníka vybrali na prírodovednú vychádzku do Novoveskej Huty, kde navštívili lesnícko-náučný chodník DIANA. Od sprevádzajúcich lesníkov sa dozvedeli, čo je to snehová jama a na čo slúži, na čo slúžil Milier, videli cestičky zveri, ktorá sa v lese pohybuje, ako aj niektoré brlohy v dutinách stromov. Dozvedeli sa mnoho informácií o práci lesníkov pri zalesňovaní a o zásadách pri výrube stromov.

Tr. učiteľky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria