Navigácia

Aktivity a súťaže

Svetový deň cestovného ruchu

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa  27.9.2022 žiaci VI.A, VIII.A a IX.A stali na pár hodín turistami poznávajúcimi svoje mesto. Zákutiami historického centra ich sprevádzali študenti Hotelovej akadémie zo Spišskej Novej Vsi ako turistickí sprievodcovia. Prechádzka mestom spojená s pútavým výkladom priniesla žiakom obohatenie vedomostí o svojom meste a nové zážitky.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria