Navigácia

Aktivity a súťaže

Hodina so štúrovcami

Matičiari vyhlásili rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov, keďže rok 1822 bol rokom narodenia viacerých významných štúrovcov. Sú medzi nimi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší.
Pri tejto príležitosti strávili žiaci IX.A hodinu slovenského jazyka a dejepisu pod vedením členky Matice slovenskej Mgr. Prochotskej. Pomocou zaujímavých materiálov si hravou formou a spoločným bádaním utvrdili a rozšírili svoje vedomosti o štúrovskej generácii, ich živote a činnosti v spoločnosti.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria