Navigácia

Aktivity a súťaže

EDU-ART / JEDEN DEŇ V GALÉRII/ PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

V mesiaci september, počínajúc 3. týždňom, sme po ročníkoch od 9.  končiac 7. absolvovali
projektové vyučovanie a to v spolupráci s lektorkami Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Program bol zameraný na výchovu umením prostredníctvom prednášok a obrazových prezentácií, spojených s tvorivými dielňami korešpondujúcimi s aktuálnymi výstavami, interpretáciou jednotlivých diel a vybranými aspektmi z dejín a teórie výtvarného umenia.

Po príchode žiakov a učiteľov do galérie nás pekne privítali. Mali sme pripravené 3 edukácie a k nim výtvarné dielne. V jednotlivých ročníkoch sme vytvorili 3 skupiny ( podľa tried A, B, C ) striedajúce sa v expozíciách a dielňach pod vedením lektoriek galérie a dohľadu pedagogických pracovníčok. Úspešne sme absolvovali tieto edukácie:

- 1. Komentovaná prehliadka výstavy Human Animal II. spojená s interpretačnou tvorivou dielňou. Tvorba masiek troch vybraných zvierat kombinovanou technikou. Súčasťou edukácie je práca s tlačeným Sprievodcom výstavy. Lektorka: Mgr. Lenka Králová

- 2. Veda v umení (Malá galéria a galerijný ateliér). Komentovaná prehliadka výstavy Edita Vološčuková: Laboratórium spojená s interpretačnou tvorivou dielňou - tvorivé experimentovanie s rôznymi výtvarnými technikami a prírodninami. Lektorka: Mgr. Kamila Paceková

- 3. Trinásta komnata pre 9. a 8. ročník. Komentovaná prehliadka výstavy Robo Kočan: Príbehy v depozitároch spojená s interpretačnou tvorivou dielňou. Na základe fotografickej predlohy žiaci vdýchli exponátom nový život. Vytvorili vlastný galerijný depozitár.

- Kvintan (stála expozícia a galerijný klub) – pre 7. ročník Komentovaná prehliadka stálej  expozície Terra Gothica spojená s tvorivou dielňou zameranou na výrobu handrového panáka a zábavnú stredovekú hru. Lektorka: Mgr. Anna Timková

Verím že sme si okrem nádherných prác, množstva zážitkov a vedomostí , priniesli aj  povznášajúci a dobrý pocit z výnimočného projektového vyučovania.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria