Navigácia

Aktivity a súťaže

Exkurzia ôsmakov v Martine

Dňa 18.10.2022 naši ôsmaci navštívili mesto Martin. Cieľom poznávacej exkurzie bola návšteva Literárneho múzea spojená s prednáškou o vývoji slovenskej literatúry od jej počiatkov v 9. storočí až do súčasnosti a prehliadkou stálych expozícií. V druhej časti exkurzie žiaci navštívili Národný cintorín, miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského spoločenského života.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria