Navigácia

Aktivity a súťaže

Imatrikulácia

Prváci zložili prvácky sľub!
27. 10. 2022 sa naši prváci oficiálne predstavili p. riaditeľovi a paniam zástupkyniam. Nemali to však jednoduché. Museli sa potrápiť so zábavnými úlohami, ktoré im pripravili kráľ, princezná, radcovia a nezbedný gašparko. Keď postavili svoj hrad, museli upratať kráľovskú knižnicu a kráľovský sklad, do ktorých viedla neľahká cesta. No naši najmladší žiaci sú šikovní, zruční a bystrí. Po zložení prváckeho sľubu, boli pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Veríme, že svoje vedomosti budú naďalej zdokonaľovať a my im prajeme žiacku knižku plnú jednotiek.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria