Navigácia

Aktivity a súťaže

Deň prevencie a zdravého životného štýlu

„ Aký význam má plakať nad zlom? Lepšie je vynaložiť všetko úsilie, aby sme zlo zmiernili.“ Don Bosco

Dňa 16.11.2022 sa v našej škole uskutočnil tematický deň s názvom: Deň prevencie a zdravého životného štýlu.

Cieľom tohto tematického vyučovania bolo zamyslieť sa nad zlom a nástrahami, s ktorými sa stretávame v našom živote.

Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity. Cez testy, videá a rozhovor sa mohli zamyslieť nad neduhmi ako sú drogy, alkohol, šikanovanie a kyberšikanovanie. Bojovať proti týmto nerestiam, a tak aj upevňovať zdravý životný štýl, sa dá športom .V školskej telocvični žiaci absolvovali stanovištia so športovými aktivitami. Vo výtvarnom bloku tvorili poster s dôrazom na zdravý  životný štýl v súlade s prírodou. Zaujímavý blok si pripravili aj študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, v ktorom našich žiakov poučili, ako predchádzať dezinformáciam v mediálnom svete. Hravými úlohami podporili u žiakov kritické myslenie.

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizácii tohto dňa.

Magdaléna Pakosová
koordinátor prevencie

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria