Navigácia

Aktivity a súťaže

DEŇ VODY

Aj tento školský rok, v mesiaci marec, si naši žiaci 2. stupňa pripomenuli, prečo je pre nás dôležitá voda a celý vodný ekosystém. Na túto tému sme sa rozprávali na online hodinách biológie a v rámci dištančného vyučovania žiaci vytvorili mnoho krásnych výtvarných prác alebo aj pútavých videí. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria