Navigácia

Aktivity a súťaže

EKOPOSTER

Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl.
Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej
krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.
Vyhodnotenie školského kola a postupujúci do národného kola.
 
Všetkých 6 prác získalo ZLATÉ PLÁTNO:
1. 9.A – Neťažme seba ani prírodu:
Natália Figlárová, Veronika Piaková, Viktória Piaková, Timea
Ferenčáková.
2. 8.B – Znečistenie planéty . . .
Laura Kačírová, Linda Luňáková, Viktória Neurvirthová, Viktória
Novotná.
3. 8.C Bábika Zem
Veronika Frančáková, My Le Van, Karin Želonková.
4. 7.C Boj s odpadom – trieďme!
Martin Podhorány, Dominik Beran, Simon Kolarčík.
5. 6.B Záchrana
Nela Fifíková, Vivien Petra Korytková, Nella Kaščáková, Boris
Berčák.
6. 5.A Čistá Zem je najkrajšia
Kristína Korkošová, Radomíra Petrovská, Katarína Petrovská,
Vanesa Tekáčová.


Zodpovedná: Mgr. Klára Lenártová Kováčiková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria