Navigácia

Aktivity a súťaže

SHOW, WHAT YOU KNOW

je súťaž, v ktorej žiaci tretieho a štvrtého ročníka môžu predviesť svoje vedomosti a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku.
Súťaž pozostávala zo štyroch častí. V prvej sme hodnotili slovnú zásobu, ktorá je základom komunikácie. V druhej a tretej sme overovali schopnosť porozumieť hádankám a rozprávkovému príbehu a v poslednej časti hľadali súťažiaci správne odpovede na otázky.
Bolo pre nás príjemným prekvapením, že všetci súťažiaci dosiahli vynikajúce skóre a víťazov od ostatných delila len veľmi tenká hranica. Všetkým zúčastneným teda srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť na budúci rok!

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria