Navigácia

Aktivity a súťaže

 • V dňoch 29.11. -. 1.12.2023  organizovala ZŠ Z. Nejedlého 2 v spolupráci s FK SNV a mestom SNV už 28. ročník halového futbalového turnaja mladších a starších žiakov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch mestskej športovej haly za účasti družstiev:

  - ŠSK IR - Progres Bílovec
  - FK Havlíčkův Brod
  - FK Poprad
  - MŠK Žilina
  - FC Košice
  - FK SNV

  Počas dvoch dní sme boli svedkami krásnych gólov a futbalových akcií mladých nádejí.

  Poradie

  st. žiaci:
  1. MŠK Žilina       

  2. ŠSK IR - Progres Bílovec
  3. FK Havlíčkův Brod
  4. FK Poprad
  5. FC Košice
  6. FK SNV


  ml. žiaci:
  1. MŠK Žilina

  2. FC Košice
  3.
  FK Havlíčkův Brod
  4. FK SNV
  5.
  ŠSK IR - Progres Bílovec
  6. FK Poprad
  06.12.2023 10:25 | viac »
 • ... aké je to pekné, keď sa stretnú dejepis, občianska náuka a náboženská výchova ...

  Dňa 29.11.2023 sa žiaci 9.A a 9.C triedy zúčastnili exkurzie v Košiciach. Navštívili Dóm sv. Alžbety, kde mohli obdivovať krásu a históriu tohto chrámu. Zaujímavou pre žiakov bola aj návšteva krypty. Pohľadom na mesto Košice sa potešili z veže Košického dómu. Druhou zastávkou bolo Múzeum obetí komunizmu.  Zaujímavou a nenásilnou formou spoznali neslávne dejiny nášho národa počas tohto obdobia. Plní nových informácií a zážitkov sa zdraví vrátili domov.
  05.12.2023 07:41 | viac »
 • Malou oslavou  Medzinárodného dňa školských knižníc bola tento rok zábavno-súťažná aktivita s názvom Krajina Zázračno. Vstupenkou je začítať sa do zaujímavej knihy. Naša fantázia nám v okamihu ponúkne nekonečný priestor, v ktorom sa deje nevídané a neslýchané.
  V školskej knižnici sa stretávajú práve také deti, ktoré majú s cestovaním do Krajiny Zázračno bohaté skúsenosti. Uplatnili ich v čitateľskom kvíze, rozprávkových hádankách a ďalších úlohách spojených s čítaním. Všetci sa príjemne zabavili, zažili aj trochu súťažného adrenalínu a niektorí získali ocenenie. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie!
  1.miesto – družstvo 3.C
  2.miesto – družstvo 3.B
  3.miesto – družstvo 4.B triedy
  08.12.2023 18:04 | viac »
 • Žiaci 4. ročníka sa v stredu 25.10. zúčastnili exkurzie do Košíc. Za účelom utvrdenia si vedomostí z prebraného celku Vesmír, navštívili Planetárium. Podozvedali sa mnoho nových a zaujímavých informácií a na nočnej oblohe mohli pozorovať súhvezdia, hmloviny či planéty, ktoré bežne v noci na oblohe nevidíme. Po prednáške sa z Planetária presunuli do Slovenského technického múzea, kde objavovali pomocou hračiek zásady logiky, fyziky a optickej ilúzie. Žiaci si deň náramne užili.
  13.11.2023 07:25 | viac »
 • Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých" žiakov, čiže imatrikulácia. Tá prebehla vo štvrtok 26. 10. 2023 v telocvični školy.  Na začiatku tohto slávnostného aktu nám program spestrili samotní prváci piesňou a básňou. Aby však boli pasovaní do cechu žiakov, museli splniť štyri zábavné úlohy. Po ich splnení prváci zložili slávnostný sľub, po ktorom ich  pán riaditeľ slávnostne pasoval za žiaka našej školy.

  Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole!


   
  02.11.2023 07:56 | viac »
 • Tretí októbrový týždeň bol pre našich najmenších prvákov pestrejší ako inokedy, pretože druhú polovicu vyučovania strávili po celý týždeň na tréningovej ľadovej  ploche, kde sa pod vedením odborných inštruktorov, zúčastnili  korčuliarskeho kurzu. Na konci kurzu mladí korčuliari predviedli svojim rodičom, čo všetko sa počas týždňa naučili a za svoju snahu boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Na pamiatku aj naši prváci vytvorili svojim inštruktorom plagát pre spomienku na nezabudnuteľný týždeň.
  25.10.2023 07:28 | viac »
 • Dňa 16.10.2023 sa v spolupráci so študentmi SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi uskutočnila beseda s názvom „Finančná gramotnosť“. Naši deviataci mali možnosť  získať informácie z oblasti finančnej gramotnosti, podnikania a duálneho vzdelávania. Na záver absolvovali kvíz z finančnej gramotnosti.

  Za spoluprácu ďakujeme Mgr. Miriam Hasajovej.
  24.10.2023 07:59 | viac »
 • Edu ART – Jeden deň v Galérii umelcov Spiša v našom meste
   
        Celodenná aktivita sa uskutočnila s  5. až 7. ročníkom  v dňoch od 19.9. do 21.9. 2023, pre každý ročník jeden, deň počas školského vyučovania.

  Program bol zameraný na výchovu umením prostredníctvom prednášok a obrazových prezentácii, spojených s tvorivými dielňami korešpondujúcimi s aktuálnymi výstavami, interpretáciou jednotlivých diel a vybranými aspektmi z dejín a teórie výtvarného umenia.  Po nich nasledovali výtvarné dielne zamerané na predvedenú prednášku a výstavu výtvarných diel. Žiaci aj pedagogický personál vyhodnotil edukáciu ako prínosnú, zaujímavú, nápaditú, za čo patrí poďakovanie pracovníkom Galérie umelcov Spiša ako hlavného organizátora podujatia.  Všetky práce žiakov  priviezla do školy Mgr. Klára Lenártová Kováčiková, stali sa súčasťou výstavky prác v priestoroch školy, tried, prípadne si svoje práce vzali žiaci.

  Lektorkami v GUS Spiša boli: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Anna Timková a Mgr. Kamila Paceková.

  Edukačnú aktivitu zorganizovala:  Mgr. Klára Lenártová Kováčiková,
  Pomocný dozor vykonávali: Bc. Zuzana Smoradová, Bc. Diana Sámel, p. Katarína Bartošová, p. Zuzana Vaňová a p. Viera Karabinová.

  Fotografický materiál z edukácie nájdete v Galérii na stránke školy.
         Prajem krásny deň, dovidenia K. Lenártová Kováčiková

   
  20.10.2023 10:44 | viac »
 • 11.10.2023 sa naši siedmaci zúčastnili hudobno- dejepisnej exkurzie v Prešove. Naše prvé kroky viedli na prešovskú kalváriu, z ktorej nás čakal nádherný výhľad na mesto Prešov. Ďalšie naše poznávanie po Prešove smerovalo k evanjelickému kolégiu, na ktorom v minulosti študoval aj P. O. Hviezdoslav, M.M. Hodža, J. Záborský  a krátky čas tam pôsobil aj J. A. Komenský. Po prehliadke mesta si žiaci oddýchli a zrelaxovali v hudobnom planetáriu, kde v 75 minútovom audiovizuálnom dokumente sa oboznámili so životom a hudobnými dielami velikána klasicizmu W. A. Mozarta.
  16.10.2023 07:32 | viac »
 • Žiaci 5. ročníka v utorok 10.10.2023 vymenili tradičné vyučovanie za zážitkové. Dopoludnie strávili prehliadkou Markušovského kaštieľa. Vďaka edukatívnemu programu s názvom Čo ukrýva povala mali možnosť vidieť tajné zákutia kaštieľa – pivnicu, tajné schodisko i povalu. V pivnici sa prostredníctvom legendy dozvedeli o Máriássyovcoch a ukrytom poklade. Zahrali sa na komorníkov a obliekli manekýny do dobových šiat. Na povale ich čakala prezentácia zameraná na tému múzeí a zaujímavá aktivita – zatrieďovanie historických predmetov do storočí, z ktorých pochádzali.
  12.10.2023 07:47 | viac »
 • V septembri sa žiaci 7.A triedy zúčastnili akcie Potulky s hotelákmi. Siedmaci spoznávali naše mesto so študentmi hotelovej akadémie formou zážitkovej prehliadky a interaktívnej hry. Na konci napínavej a zaujímavej prechádzky po zákutiach historického centra čakala úspešných riešiteľov sladká odmena. V rámci tejto akcie sme sa dostali aj na miesta, ktoré nemal možnosť, ako sme sa dozvedeli, navštíviť ani prezident – stáli sme na balkóne radnice. Boli sme však aj v jej útrobách, v bývalom väzení.
  12.10.2023 07:44 | viac »
 • Poznáme ich z divadla. Poznáme ich z televíznej obrazovky. Raz nás rozosmejú v komédii, inokedy odohrajú príbeh hodný zamyslenia. To dokážu iba herci. Ale akí v skutočnosti sú? Čo prežívajú po zatiahnutí opony? Aké sú krásy a aké zase úskalia hereckého života? Na tieto otázky zodpovedali známi slovenskí herci Zuzana Tlučková a Maroš Kramár v talkshow Zo zákulisia aj našim deviatakom. Zaujali ich príbehmi z divadla, televízie i osobného života. Príjemným spestrením hovoreného slova boli piesne Maroša Kramára.

  Ďakujeme za umelecký zážitok a spoločnú fotku!
  13.10.2023 07:56 | viac »
 • Žiaci 8. ročníka navštívili 3.10.2023 mesto Liptovský Mikuláš. Najprv si prezreli priestory spolku Tatrín, ktorý založili štúrovci s cieľom zveľaďovať kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku. Zistili, že práve tu boli formulované Žiadosti slovenského národa. V Múzeu Janka Kráľa sa dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života významného slovenského básnika. V stredovekej mučiarni zas spoznali život a odsúdenie Jánošíka. Mohli si dokonca vyskúšať dereš či sudcovský talár. S novými poznatkami aj zážitkami sa vrátili domov.
  06.10.2023 07:39 | viac »
 • 28.9.2023 sa z desiatich stanovíšť našim školským dvorom ozýval detský smiech, vrava, či povzbudzovanie spolužiakov pri zdolávaní rôznych prekážok a športových disciplín. Žiaci prvého stupňa si v dvojhodinových blokoch zašportovali s cieľom, zvýšiť pohybovú aktivitu a malými, zmysluplnými činnosťami tak prispieť k starostlivosti o zdravé srdiečko. V dvojhodinových blokoch teoretickej časti boli žiaci oboznámení, prečo je dôležité si každoročne pripomínať Sv. Deň srdca, pozreli si náučné videá, vypracúvali pracovné listy a každý žiak symbolicky nakreslil na malé srdiečko, čo má na srdci. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí v tento deň pripravili pre deti zdravé a chutné desiaty.
  05.10.2023 07:45 | viac »
 • V piatok 16.6. zavítali medzi deti dvaja milí útulkáči Uhlík a Pipi. Prišli na naše pozvanie s pracovníkmi Útulku šťastný psík. Tí, deťom porozprávali o psíkoch a ich živote v útulku, odpovedali na kopec otázok a na záver sa s deťmi zahrali zaujímavé hry. Deti psíkom nakreslili krásne obrázky a odovzdali materiálnu a finančnú pomoc pre psíkov, za čo deťom a rodičom pracovníci zo srdca ďakuju. Učiť deti  ochrane zvierat je ako povedal Albert Schweitzer "Ochrana zvierat je výchova k ľudskosti"
  28.06.2023 07:41 | viac »
 • V mesiaci jún sa žiaci 8.A zúčastnili zaujímavej exkurzie, ktorej cieľom bolo nahliadnutie do SOŠ Ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a absolvovania prednášky na tému Podnik a podnikanie. Zahrali sa na porotcov súťaže Mladý podnikateľ, v ktorej hodnotili podnikateľské plány študentov tejto školy. V závere mali možnosť absolvovať  podnikateľský test, základom ktorého bolo zistenie ich podnikateľského potenciálu.
  23.06.2023 07:33 | viac »
 • Je už tradíciou, že Školská knižnica privíta koncom školského roka  vo svojich priestoroch prváčikov.  Keďže už zvládli jednu z najdôležitejších zručností – čítanie, je čas otvoriť im brány krajiny príbehov a informácií.

           Prostredníctvom hry spoznali pravidlá, ktoré v knižnici platia. Preukázali, že sú veľmi bystrí a šikovní, teda im pomyselný čitateľský preukaz právom náležíJ. Tešíme sa na spoločné stretnutia v školskej knižnici!

   
  14.06.2023 09:37 | viac »
 • Cieľom školského výletu žiakov 6.A a 9.A sa dňa 23.5.2023 stala dominanta mesta Trenčín a celého Považia, Trenčiansky hrad. Žiaci si osviežili svoje vedomosti z dejepisu počas prehliadky hradu s lektorovaným výkladom.  Ako vnímali tento deň naši žiaci?

  Na dolnom nádvorí nás prekvapili  jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie a asi každý si spomenul na povesť o Omarovi a Fatime a studni vytesanej do skaly.  (Matej, 9.A)

  Zaujali nás aj priestory kasárne slúžiace ako ubytovanie mužstva hradnej posádky, hladomorňa s replikami stredovekých mučiacich nástrojov a panská kaplnka, ktorá patrí medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Pohľad na mesto  z Matúšovej veže z 11. stor. bol nádherný. (Maxim, 9.A)

  Prechádzka v lesoparku Brezina, ktorý sa nachádza len pár krokov od mesta, nás zaviedla do pokojného sveta prírody. Celý výlet by som si neváhala aj zopakovať. (Natália, 9.A)

   Mesto Trenčín a Trenčiansky hrad sa nám veľmi páčili. Pozreli sme si aj pamätný nápis o víťazstve Marka Aurélia, datovaný do roku 179, ktorý na hradnej skale zanechali Rimania. (trieda 6.A)

   
  07.06.2023 07:51 | viac »
 • Žiaci našej základnej školy si boli obzrieť nálezisko odliatku lebky neandertálca v lokalite Hrádok v Gánovciach. Odborný výklad pracovníka Podtatranského múzea sa oplatilo počúvať, pretože po presune do múzea si žiaci svoje vedomosti mohli overiť vypracovaním pracovného listu, za vypracovanie ktorého získali odmenu.
   
  07.06.2023 07:46 | viac »
 • Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického
  samosprávneho kraja, organizovalo v máji  v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo 36. ročníka súťaže v rétorike - Štúrov Zvolen. Rečnícke
  schopnosti v ňom  predviedli žiaci základných a stredných škôl z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

  I. kategórii svoje verbálno-komunikačné schopnosti predviedla  Anetka Tomašková zo 6.A , ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

  Gratulujeme !

   
  07.06.2023 07:34 | viac »
 • Sväté písmo – Bibliu môžeme poznávať rôznym spôsobom. Jedným zo spôsobom ako vnímať napísane Božie slovo je aj maľba. Aj počas tohto školského roku sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Radosť nám urobila žiačka 9.A triedy Viktória Piaková, ktorá v diecéznom ( krajskom) kole sa umiestnila na 3. mieste.

  Viktórii úprimne blahoželáme!

  Pakosová
  02.06.2023 12:09 | viac »
 • Žiaci 9.A triedy strávili deň plný zaujímavých aktivít a činností v slovenskom Ríme, v Spišskej Kapitule. Spišská Kapitula je mestská časť Spišského Podhradia. Je to cirkevné mestečko, z ktorého už oddávna organizovali cirkevný život nielen na Spiši. Od r. 1776 bola sídlom spišského biskupstva.

  Najprv si prezreli neskororománsku Katedrálu sv. Martina, ktorá je  zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco. Potom sa zúčastnili vernisáže výtvarných prác žiakov a vyhlásenia výsledkov súťaže „Jeruzalemské pašie očami detí“. Prechádzka v Biskupskej záhrade bola skutočnou pastvou pre oči. Pri prehliadke Kňažského seminára biskupa Jána Vojtaššáka mali možnosť nazrieť do životného bohoslovcov Spišskej diecézy a spolu zažili požehnanie siatín v seminárnej záhrade. Nakoniec si s diakonmi zahrali v telocvični futbal a v oddychovej miestnosti kalčeto, biliard aj šípky.

   
  01.06.2023 13:07 | viac »
 • Deti sa dennodenne stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Ich vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách si 22. 5. 2023 preverili žiaci 2. – 4. ročníka v súťaži „Bezpečne na bicykli“. Súťaž pozostávala  z teoretického testu a jazdy zručnosti. Aj takýmto spôsobom chceme pripravovať deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov.

  Tento rok sa z víťazstva tešili žiaci 4. ročníka. Výsledky sú nasledovné:

  Dievčatá: 1. miesto – Ella Bendíková – 4. B
  2. miesto – Adriana Snopková – 3. B
  3. miesto – Vivien Sadvárová – 3. B
  Chlapci: 1. miesto – Pavol Staňa – 4. C
  2. miesto – Matej Kašper – 4. A
  3. miesto – Michal Boržík – 3. C

  Víťazom gratulujeme.
  01.06.2023 07:44 | viac »
 • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže „Jeruzalemské pašie očami detí“ organizovanej v rámci 10. ročníka kultúrno – duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2023.
  Do súťaže bolo doručených 149 výtvarných prác z Prešovského, Košického a Bratislavského kraja. Súťaž bola vyhodnotená nestrannou porotou.
  Veľkú radosť nám urobili žiačky 9.A triedy, ktoré sa vo svojej kategórii umiestnili:

  1.miesto: Veronika Piaková
  2.miesto: Laura Lacková

  Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutočnilo dňa 26.5.2023 v priestoroch Penziónu st. Martin, Spišská Kapitula. Túto výstavu si môžete prezrieť do konca letnej sezóny!

  Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a úprimne blahoželáme.

  Pakosová

   
  31.05.2023 07:35 | viac »
 • Štvrtáci sa v rámci školského výletu zúčastnili prehliadky čiastočne zachovaného a zrekonštruovaného hradu v Starej Ľubovni a navštívili aj  Ľubovniansky skanzen- národopisnú expozíciu pätnástich domov v prírode. Poznatky získané na vlastivede tak mohli zúročiť a v skutočnosti vidieť dominanty Ľubovnianskeho hradu: historické exponáty, expozície dobového nábytku a zbraní, či vyšliapať si   na najstaršiu časť hradu- kruhovú vežu s mohutnými opornými piliermi alebo si  oddýchnuť v drevenom kostolíku zasvätenom sv. Michalovi archanjelovi. 
  Zároveň sme navštívili aj Vojenskú expozíciu Michala Strenka prostredníctvom moderne vybudovaných realistických zákopov, bunkrov a vojenskej techniky.

   
  29.05.2023 07:40 | viac »
 • Na krajskom kole  69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín , ktoré sa konalo 3.5.2023 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, potvrdil Matej Kokoruďa svoje recitátorské kvality a umiestnil sa na krásnom 3. mieste.

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
   
  24.05.2023 09:55 | viac »
 • 18.5.2023 sa naši siedmaci zúčastnili zaujímavej exkurzie v Prešove. Prešovské planetárium sprístupnilo našim žiakom hudobno-audiovizuálny program o rockovej skupine 60-tych rokov 20. storočia The Beatles, ktorej piesne si podmanili celý svet. Žiakom bol priblížený príbeh štyroch mladíkov z Liverpoolu, ktorí svojou hudbou, textami ale i svojim konaním nezmazateľne ovplyvnili vývoj populárnej hudby. Druhá časť našej exkurzie sa odohrávala v Solivare v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. V tomto unikátnom komplexe technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, sa naši žiaci dozvedeli množstvo informácií o ťažbe, výrobe a spracovaní tohto „bieleho zlata.“
   
  24.05.2023 07:29 | viac »
 • V mesiaci apríl žiaci 8. a 9. ročníka našej školy mali možnosť pozrieť si výstavu  s názvom
  „ NECHAJTE MA BYŤ TAKOU, AKÁ SOM – ŽIVOTNÝ PRÍBEH ANNY FRANKOVEJ“.
  Túto výstavu zorganizovalo Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. Výstava pozostávala z historickej a aktualizačnej časti. Historická časť výstavy nás oboznámila so životom Anny Frankovej. Aktualizačná časť poukázala na témy ako sú diskriminácia, identita a skupinová identita.

  Ďakujeme študentom gymnázia za sprevádzanie výstavou a pekné aktivity.


  Pakosová
  28.04.2023 08:03 | viac »
 • Literárno – dejepisná exkurzia v Kežmarku očami našich šiestakov

  V pondelok 24. apríla 2023 vymenili naši šiestaci vyučovanie v triedach za návštevu mesta Kežmarok a jeho pamiatok. Pozreli si Lyceálnu knižnicu so 150 000 zväzkami kníh, drevený artikulárny kostol, ktorý  je zapísaný v zozname UNESCO a Nový evanjelický kostol s nevšednou architektúrou viedenského architekta  Theofila von Hansena pôvodne určenou pre oblasť Orientu. Záver patril prehliadke areálu Kežmarského hradu spojenou s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

  A ako hodnotia takúto formu vyučovania žiaci?

  „Exkurzia v Kežmarku sa naozaj vyplatila. V Lyceálnej knižnici sme videli zachovalé prvotlače. Zažili sme aj atmosféru krásnych malieb v drevenom kostole.“ (Hugo, VI.B)

  „V knižnici ma zaujali staré biblie, vysvedčenie P.O.Hviezdoslava a maličké tmavé väzenie pre neposlušných žiakov.“ (Milan, VI.B)

  „Na Kežmarskom hrade sme navštívili hladomorňu. Bola veľmi hlboká. Páčila sa mi aj strelnica a lekáreň.“ (Miška, VI.A)

  „V evanjelickom kostole ma prekvapila dodržaná symetria. Veľmi pekná je aj Lyceálna knižnica. Tak veľa vzácnych kníh sme  ešte nevideli.“ (Anetka. VI.A)

  „Zaujalo ma, že artikulárny kostolík vyzeral ako prevrátená loď s nádhernými maľbami. Krásnym zážitok bolo vidieť asi 150 000 kníh v pekných miestnostiach knižnice.“ (Elisa, VI.A)

  „V Kežmarku sa mi veľmi páčilo. Videli sme vysvedčenie P.O.Hviezdoslava a mohli sme si vyskúšať aj väzenie pre žiakov, ktorí porušili školský poriadok. Odišli sme šťastní s novými informáciami.“ (Nelka, VI.B)


   
  27.04.2023 10:15 | viac »
 • Tanec spája ľudí v mieri a priateľstve. Tak znie myšlienka medzinárodného dňa tanca, ktorý sa od roku 1982 oslavuje pravidelne 29. apríla. Aj žiaci našej školy si pondelkové daždivé popoludnie spríjemnili tancom rôznych žánrov s rôznorodými tanečnými choreografiami. Porota súťažiacich ocenila takto: 

  Prvý stupeň:
  1. miesto: Karolínka Tancošová, Viktória Dolnáčková, Sofia Špicová, Zoe Cebuľová, Sofia Kočtuchová (2.B)
  2. miesto: Noemi Štundová (
  4.C)
  3. miesto: Anitka Biacovská, Kaira Macková ( 3.A), Barborka Capáková, Laura Kokoruďová, Júlia Kašperová (1.A)

  Druhý stupeň:
        1.miesto: Anetka Tomašková  (6.A)
        2. miesto:  Svetlana Rusnáková (
  7.C), Dominika Horváthová  ( 7.A)

  Pochvalné uznanie: Adamko Verešpej, Katka Jacková (1.A)

  Veríme, že o rok viac žiakov nazbiera odvahu a príde nám v priateľstve a mieri predviesť svoje tanečné schopnosti.
  26.04.2023 08:24 | viac »
 • Aj tohto roku  sa na našej škole konalo školské kolo Slávik Slovenska. Fanúšikovia ľudovej piesne nám na 31. ročníku Slávik Slovenska 2023 zaspievali ľudové piesne zo Spiša, ale aj z iných regiónov Slovenska. Porota vyhodnotila spevácke výkony takto:

  1. kategória: ( 1.-3.ročník)
  1.miesto: neudelené
  2. miesto: Kaira Macková (3.A), Michaela Hrušovská (1.B)
  3. miesto: Barborka Capáková( 1.A)

  2. kategória: ( 4.-6. ročník)
  1.miesto: Ella Bendíková ( 4.B)
  2.miesto: Eliška Hrubjaková (
  4.C)
  3.miesto: neudelené

  3. kategória: ( 7.-9. ročník)
  1. miesto: Tímea Ferenčáková (9.A)
  2. miesto: Karin Želonková (
  8.C)
  3. miesto: neudelené

  Porota ocenila všetkých súťažiacich, ktorí sa neumiestnili na žiadnom mieste pochvalným uznaním za pekné interpretácie ľudových piesní. V obvodnom kole sme žiadne umiestnenie nezískali, no veľká vďaka patrí Elle Bendíkovej za krásnu reprezentáciu školy.

   
  26.04.2023 08:22 | viac »
 • Moderná doba odsunula knihy ďaleko za mobily, tablety, počítače a televíziu. Pritom má práve čítanie veľký vplyv na rozvoj reči, slovnej zásoby alebo fantázie. Preto by sme  nemali význam čítania podceňovať a s knižkami deti zoznamovať už od útleho veku. Je už u nás tradíciou, že práve v marci organizujeme pre žiakov 2. – 4. ročníka Čitateľský maratón. Ide o aktivitu zameranú na motiváciu deti k čítaniu. V každom ročníku žiaci  čítajú rovnakú knihu a vyhráva trieda, v ktorej 10 vybraných žiakov za 10 minút prečíta dlhší text. Tento rok zvíťazili tieto kolektívy: 2. ročník – 2. C, 3. ročník – 3. A, 4. ročník – 4. B. Víťazom gratulujeme a všetkým prajeme veľa pekných chvíľ strávených pri čítaní kníh.

  Mgr. Frančáková Xénia
  13.04.2023 07:18 | viac »
 • Viete, čo páli a nie je oheň? Alebo aké nové slovo sa skrýva vo vete : Janka na nás  celkom zabudla? Všimli ste si, že aj jedno písmenko zmení slovo? Hlas – vlas. Takéto úlohy potrápili i zabavili našich šiestakov na hodine literatúry, na ktorej si zároveň pripomenuli, že mesiac marec patrí knihám, ktoré spestrujú náš svet a ponúkajú rozširovanie vedomostí.
   
  05.04.2023 07:43 | viac »
 • Deti a mladí ľudia sú najohrozenejšou skupinou pre rozvoj porúch príjmu potravy. Preto sa žiaci 9. ročníka zapojili do preventívneho programu Chuť žiť. Počas uplynulých siedmich týždňov sa zaoberali destigmatizáciou porúch príjmu potravy, pomocou človeku s poruchou príjmu potravy, zdravou výživou a rizikami diét. Rozprávali sa o idále krásy, sociálnych sieťach, body shamingu a na telo zameranej šikane.

       Program bol doplnený o pútavé videá a zaujímavé pracovné listy. Veríme, že tento preventívny program pomohol žiakom zorientovať sa v spleti informácií týkajúcich sa  porúch príjmu potravy a pochopiť, že lepšie je sa so svojím telom priateliť ako nepriateliť.

   
  03.04.2023 12:37 | viac »
 • Na okresnom kole 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 28.3.2023 v priestoroch Spišskej knižnice, získal Matej Kokoruďa krásne druhé miesto a na odporúčanie poroty aj postup do krajského kola.

  Srdečne blahoželáme a držíme palce aj v Michalovciach!

  Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme Noemi Štundovej, ktorá v umeleckom prednese získala nové skúsenosti.

   
  03.04.2023 10:44 | viac »
 • 23. marca sa žiaci z 1.B triedy zúčastnili podujatia  enviromentálnej výchovy  vedeného p. Matejom Pisarčíkom, pracovníkom Správy NP Slovenský raj.

              Na zaujímavých aktivitách mali deti možnosť spoznať, že voda je nezameniteľnou a nevyhnutnou súčasťou všetkých živých organizmov, že tvorí 2/3 povrchu našej planéty, že pitnej vody je len veľmi málo a vďaka nezodpovednosti mnohých ľudí jej množstvo stále klesá, že je prostredím pre život rýb a mnohých ďalších živočíchov a rastlín, že neustále putuje , že....

              Odchádzali s mnohými zaujímavými poznatkami tešiac sa na opätovné stretnutie. Najdôležitejším sa však javí fakt, že príroda si zaslúži našu úctu, pozornosť a ohľaduplnosť. 

   
  03.04.2023 10:09 | viac »
 • Nejedná sa o nepríjemný druh hmyzu ničiaceho literatúru, ale o ľudí, ktorí majú neutíchajúcu túžbu po informáciách, ktoré knihy poskytujú.

  V školskej knižnici sa ich počas posledného marcového utorka zišlo hneď niekoľko. Neúnavne pátrali po odpovediach na otázky vyžadujúce nielen skúsenosť s orientáciou v knižnici ale najmä pohotovosť a schopnosť správne využiť získané informácie.

  Najväčšími  / najúspešnejšími knihomoľmi sa v kategórii žiakov 6. – 9. ročníka stali Natálka Ondášová  a  Tadeáš Labanc zo 7. B, Danielka Kucajová zo 6.C. V kategórii mladších žiakov zahviezdili Simonka Šmotková zo 4.C a Aďko Snopko zo 4. B triedy.

  Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým knihomoľom želáme veľa radosti z čítania!

   
  03.04.2023 10:03 | viac »
 • Žiaci 3.B a 4.C triedy posledný marcový deň vymenili klasické vyučovanie za zážitkové vyučovanie v Správe Národného parku Slovenský raj, kde si pracovníci Národného parku Slovenský raj pripravili pre žiakov hravé a zároveň náučné dopoludnie pod názvom Poznáš vtáčí spev? Žiaci hravou, zábavnou a zároveň  súťaživou formou uplatňovali svoje teoretické poznatky na jednotlivých stanovištiach, kde získavali body za správne vyplnené úlohy a svoje praktické zručnosti si vyskúšali pri zhotovovaní vtáčej búdky alebo kŕmidla. Táto zmysluplná doobedňajšia činnosť priniesla všetkým deťom radosť z príjemne stráveného dňa na čerstvom vzduchu a naspäť sme sa vracali bohatší o nové poznatky o vtákoch a s malými suvenírmi, ktoré deti získali za svoju snahu.
   
  03.04.2023 10:01 | viac »
 • Dňa 28.2.2023 sa v priestoroch ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy.
   
  1. kategória
  Noemi Štundová – prednes poézie : 1. miesto
  Lucas Sirko – prednes prózy: 2. miesto


   
  1. kategória
  Aneta Tomašková – prednes poézie: 2. miesto
  Simon Sirko – prednes prózy: 3. miesto

   
  1. kategória
  Nela Pekarčíková – prednes poézie: 2. miesto
  Matej Kokoruďa – prednes prózy: 1. miesto

  Všetkým recitátorom ďakujeme za reprezentáciu školy .
  Noemi a Matejovi držíme palce v okresnom kole!

   
  03.03.2023 07:56 | viac »
 • 10. 2. 2023 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili besedy s členom zásahovej jednotky policajného zboru. Odprezentoval nám náplň jeho práce, oboznámil nás s náčiním, ktoré využíva pri svojej činnosti a ich funkciou. Žiaci si počas besedy vyskúšali putá, nasadili si plynovú masku, nepriestrelnú vestu a prilbu. Na záver žiaci kládli otázky a pán policajt nám porozprával nejaké zážitky z praxe.
   
  02.03.2023 13:05 | viac »
 • Žiaci sa zúčastnili aktivity na tému Európska únia, Euro. Počas aktivity sa žiaci oboznámili s významom a zmyslom vzniku Európskej únie, ako aj členskými štátmi a prijatia Eura ako jednotného platidla eurozóny.
   
  02.03.2023 13:01 | viac »
 • Dňa 23.2. sa naši najmenší žiaci prváci stretli v recitačnej súťaží Básničkovo, aby nám ukázali svoje
  recitačné skúsenosti. Darilo sa im veľmi dobre, porota mala ťažkú úlohu a rozhodla sa udeliť až štyri
  ocenenia.
  1. miesto: Marián Pavlík 1. B
  2. miesto: Patrícia Slúková 1. B
                  Laura Kokoruďová 1. A
  3. miesto: Ivan Viežba 1. B
  28.02.2023 08:56 | viac »
 • Tak, ako každý rok aj v tomto školskom roku prebiehala na našej škole Valentínska pošta. Žiaci mohli od 6. 2. do 14. 2. 2023 napísať list, pozdrav, alebo nakresliť pekný obrázok niekomu koho majú radi, alebo si ho vážia. Svoju Valentínku vhadzovali do schránky, ktorá bola na chodbe pod nástenkou s touto témou. 14. februára boli všetky Valentínky doručené adresátom. Potešili nielen žiakov, ale aj pani učiteľky, pani vychovávateľky, pani kuchárky a aj pána riaditeľa.
   
  23.02.2023 11:10 | viac »
 • Od dávnej minulosti sa fašiangy spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. Sú považované za najveselšie obdobie roka. Preto sme sa aj my rozhodli osláviť toto obdobie karnevalom. Žiakom prvého stupňa sme ho pripravili v telocvični v utorok 21. 2. 2023. Viac ako 100 masiek sa zabávalo, tancovalo a súťažilo celé popoludnie. Kostýmy boli naozaj veľmi pestré a nápadité. Na záver nám v školskej jedálni pani kuchárky pripravili šišky. Všetci si za svoj výkon odniesli aj drobnú odmenu.

  Už teraz sa tešíme na budúci rok.
  23.02.2023 08:05 | viac »
 • Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie. V rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti sa dňa 15.2.2023 na hodinách matematiky v 9.A,9.B a 9.C uskutočnili besedy s Ing. Miriam Hasajovou a študentmi SOŠ Ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Žiaci mali možnosť získať praktické informácie o peniazoch, platobných  kartách, hypotekárnom úvere a pod.
  23.02.2023 08:04 | viac »
 • je súťaž, v ktorej žiaci tretieho a štvrtého ročníka môžu predviesť svoje vedomosti a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku.
  Súťaž pozostávala zo štyroch častí. V prvej sme hodnotili slovnú zásobu, ktorá je základom komunikácie. V druhej a tretej sme overovali schopnosť porozumieť hádankám a rozprávkovému príbehu a v poslednej časti hľadali súťažiaci správne odpovede na otázky.
  Bolo pre nás príjemným prekvapením, že všetci súťažiaci dosiahli vynikajúce skóre a víťazov od ostatných delila len veľmi tenká hranica. Všetkým zúčastneným teda srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť na budúci rok!

   
  21.02.2023 08:20 | viac »
 • Dňa 13.2.2023 sa v našej škole konala súťaž v speve pod názvom, Zaľúbená pieseň. Zúčastnili sa jej žiaci prvého a druhého stupňa. Piesňový repertoár súťažiacich bol veľmi pestrý. V súťaži zazneli ľudové, populárne, slovenské, či české piesne a ústrednou témou bola, láska. Všetci súťažiaci si okrem dobrého pocitu odniesli aj drobnú pozornosť, srdiečkový balónik, či sladkú odmenu.
  Sólo:
  1.miesto: Laura Kokoruďová  (1.A)
  2.miesto: Barborka Capáková  (1.A)
  Duo:
  1.miesto: Barborka Lorincová a Laura Šoltésová (3.A)
  2.miesto: Eliška Hrubjaková a Simonka Šmotková ( 4.C)
  Trio:
  1.miesto: Terézia Hollujová, Danielka Kucajová a Lenka Šimková ( 6.C)
  Pochvalné uznania si odniesli títo žiaci: Tobias Penták (3.A), Libor Ďurák (3.A), Anita Biacovská (3.A),  Kaira Macková (3.A), Noemi Štundová (4.C) a Adam Verešpej (1.A).
   
  17.02.2023 09:55 | viac »
 • Ó, mojej matky reč je krásota,
  je milota, je rozkoš, láska svätá;
  je, vidím, cítim, celok života,
  môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
  a moja odev, ktorej neviem ceny…

  (P.O. Hviezdoslav)

  Vo štvrtok 9.2.2022 popoludní sa stretli milovníci hovoreného slova v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín vo všetkých troch kategóriách, aby predstavili svoj talent v prednášaní prozaického či poetického textu. Umelecký zážitok bol umocnený pekným výberom textov a originálnym prednesom recitátorov. Porota tak mala náročnú úlohu. Napokon sa zhodla na menách víťazov, no pochvala patrí všetkým recitátorom. Postupujúcim držíme palce v obvodnom kole.
   
  1. Kategória
  Prednes poézie                                       Prednes prózy
  1. miesto: Noemi Stundová, 4.C           1. miesto: Lucas Sirko, 2.B
  2. miesto: Saskia Palenčárová, 4.B        2. miesto: Kristínka Nociarová, 4.A
  3. miesto: Tobias Bagula, 3.C               3. miesto: Karolína Viežbová, 4.A
  1. Kategória
  Prednes poézie                                       Prednes prózy
  1. miesto: Aneta Tomašková, 6.A         1. miesto: Simon Sirko, 5.B
  2. miesto: Slavomír Sirko, 5.B              2. miesto: Simona Kleinová, 5.A
  3. miesto: Simona Sovová, 5.C             3. miesto: neudelené
  1. Kategória
  Prednes poézie                                       Prednes prózy
  1. miesto: Nela Pekarčíková, 7.B          1. miesto: Matej Kokoruďa, 9.A
  2. miesto: Natália Figlárová, 9.A          2. miesto: Tamara Brejčáková, 7.B
  3. miesto: Adam Kožuško, 9.A             3. miesto: neudelené

   
  17.02.2023 08:23 | viac »
 • Každý z nás je zodpovedný za ochranu našej planéty. Tisícky mobilov ležia nečinne v našich zásuvkách, pričom by sme ich mohli poslať jednoducho zrecyklovať. Súťaž v zbere mobilov je zameraná práve na vyzbieranie a zrecyklovanie čo najviac starých mobilov.
  V rámci našej školy sa tento rok do súťaže zapojilo 15 žiakov a spoločne vyzbierali 214 mobilných telefónov.
  Medzi 50 najlepších zberačov z celého Slovenska patrila aj naša žiačka Viktória Čarníková zo 6.B triedy a získala novučičký tablet HUAWEI MediaPadT5.
  Blahoželáme!
  Žiaľ, tohto roku sa z vylosovaných cien na žiadneho nášho žiaka šťastie neusmialo. Napriek tomu veríme, že dobrý čin Vás hreje pri srdci a ďakujeme všetkým zúčastneným, že Vám záleží na ochrane životného prostredia.

   
  06.02.2023 09:06 | viac »
 • Aj tento rok sa v našej škole konal 28. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora s názvom, Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

  V 1. kategórii sa žiaci našej školy umiestnili na týchto miestach:

   
  1. miesto: Tobias Sagula 3.C
  2. miesto: Katarína Kačengová 2.C
  3. miesto: Anitka Biacovská 3.A

  V 2. kategórii :
   
  1. miesto: Lukáš Richtarčík 5.C
  2. miesto: Noemi štundová 4.C a Simon Sirko 5.B
  3. miesto: Simonka Šmotková 4.C

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a žiakom, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, budeme držať prsty.
   
  18.01.2023 12:50 | viac »
 • Stalo sa u nás už pekným zvykom, že v predvianočnom období prebiehajú u nás v škole vianočné trhy. Naša chodba sa premenila na veľké trhovisko, kde každá trieda vo svojom „stánku“ predávala vianočné výrobky, ktoré si pripravili šikovnými rúčkami za pomoci učiteľov, rodičov i starých rodičov. A veru bolo z čoho vyberať – medovníčky, ozdoby, voňavé mydielka, vianočné pozdravy, sviečky, korálky a mnoho ďalších krásnych vecí......Nádherné výrobky, bolo ťažké si vybrať. Atmosféra bola výborná, kupujúci i predávajúci boli spokojní. Sviatočnú vianočnú atmosféru ešte viac dotvorili vianočné piesne a koledy, ktoré nám zaspievali naši hudobníci pod vedením ich pani učiteľky. Celým trhoviskom rozvoniaval vianočný punč. Každá trieda sa rozhodla časť zárobku venovať charite.
  Dovidenia o rok na vianočných trhoch v našej škole.

   
  12.01.2023 07:06 | viac »
 • Vyhodnotenie výhercov súťaže Vianočná pohľadnica
  I. stupeň:
  1. m     Michaela  Hennelová  3.B                        
  2. m     Katarína  Kačengová  2.C                                       
  3. m     Eliška Hrubjaková  4.C        

  II. stupeň:
  1. m     Naďa Harabinová 5.C                         
  2. m     TatianaBolfová5.C                                       
  3. m     Soňa Marciová 7.B                                           
  4. m     Marek Ďuriška 5.A                      Sebastián Želonka 8.A                                          
               Simona Kleinová 5.A                  Dominik Vaňko 8.C                                  
               Aneta Tomašková 6.A                Vikrória Pijaková 9.A                                
               Tiffany Gordanová 6.A               Natália Figlárová 9.A                                
               Timotej Palkov 7.B                      Ema Ledecká 9.B                               
               Nela Pekarčíková 7.B                  Maroš Sivačko 9.B          
    

  Žiaci od 1. po 15. miesto  postúpili do národného kola, blahoželáme a držíme ,,palce”  v národnom kole.             
  5.m obsadili žiaci ktorých práce budú zaslané pani učiteľkou Mgr. Luciou Pekarčíkovou partnerskej škole v Maďarsku cez projekt Erasmusplus:

  Sofia Kocúrová 5.A, Radka Petrovská 5.A,  Alexandra Berthótyová 5.C, Naďa Harabinová 5.C, Lenka Kertésová 5.C, Lukáš Richtarčík 5.C, Dana Šavelová 5.C, Branislav Peták 5.C, Karolína Dohodová 6.A, Viktória Viežbová 6.B,  Bruno Babej 6.C, Branislav Bujňák 6.C , Terézia Hollujová 6.C, Barbora Levárska 7.B, Karolína Hudáčeková 7.C, Natália Hudáčeková 7.C, Sebastián Želonka 8.A, Ema Kristiánová 8.B, Viktória Novotná 8.B, Maxim Fabíny 9.B

  Zodpovedná:
           Mgr. Klára Lenártová Kováčiková, v spolupráci za I. stupeň Mgr. Katarína Košíková
   
  22.12.2022 11:05 | viac »
 • Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl.
  Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej
  krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.
  Vyhodnotenie školského kola a postupujúci do národného kola.
   
  Všetkých 6 prác získalo ZLATÉ PLÁTNO:
  1. 9.A – Neťažme seba ani prírodu:
  Natália Figlárová, Veronika Piaková, Viktória Piaková, Timea
  Ferenčáková.
  2. 8.B – Znečistenie planéty . . .
  Laura Kačírová, Linda Luňáková, Viktória Neurvirthová, Viktória
  Novotná.
  3. 8.C Bábika Zem
  Veronika Frančáková, My Le Van, Karin Želonková.
  4. 7.C Boj s odpadom – trieďme!
  Martin Podhorány, Dominik Beran, Simon Kolarčík.
  5. 6.B Záchrana
  Nela Fifíková, Vivien Petra Korytková, Nella Kaščáková, Boris
  Berčák.
  6. 5.A Čistá Zem je najkrajšia
  Kristína Korkošová, Radomíra Petrovská, Katarína Petrovská,
  Vanesa Tekáčová.


  Zodpovedná: Mgr. Klára Lenártová Kováčiková
  20.12.2022 12:30 | viac »
 • Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Aj v tento predvianočný čas sme si vďaka projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ uvedomili, že sú tú medzi nami starkí, ktorí nečakajú od nikoho velikánsky darček a vedia sa tešiť aj z maličkostí.
  Vďaka deťom a rodičom, ktorí naplnili obyčajnú krabicu od topánok maličkosťami a hlavne  láskou, sa stala táto krabicačarovná. Často je to jediný darček, ktorý dostanú a preto Vám od srdca ďakujeme!

  PaedDr. Denisa Kristianová
  20.12.2022 12:26 | viac »
 • Blížia sa najkrajšie sviatky roka, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Osobitne však naši najmenší: prváci a druháci. Čaro prichádzajúcich Vianoc umocnilo stretnutie s rozprávkou v školskej knižnici.  Hovorili sme o tom, čo máme na týchto sviatkoch najradšej, čo zohreje naše srdiečka. Zabavili sme sa pri vymýšľaní nezvyčajných darčekov a pri hádaní hádaniek. Všetky deti preukázali  pohotovosť, bystrosť, invenciu a zmysel pre humor. Ďakujeme za príjemne strávený čas a všetkým želáme
   
  ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
  19.12.2022 09:54 | viac »
 • 15. novembra bolo počuť zo školskej knižnice naozaj podivné zvuky. Niečo v nej šušťalo, škrabalo, kvílilo....

  Zopár odvážlivcov z radov tretiakov a štvrtákov napriek tomu nakuklo. V kúte sa ukrýval nešťastný duch Knihobuch, ktorý súrne potreboval pomoc. Zakliala ho totiž ohromne mocná čarodejka, proti ktorej bol úplne bezmocný.

  Do knižnice chodia nielen odvážne ale aj veľmi bystré, šikovné a ochotné deti, preto sa im po splnení všetkých úloh podarilo ducha Knihobucha  oslobodiť. Ten veľmi naradostený odletel strašiť ktoviekam....

   
  23.11.2022 07:55 | viac »
 • „ Aký význam má plakať nad zlom? Lepšie je vynaložiť všetko úsilie, aby sme zlo zmiernili.“ Don Bosco

  Dňa 16.11.2022 sa v našej škole uskutočnil tematický deň s názvom: Deň prevencie a zdravého životného štýlu.

  Cieľom tohto tematického vyučovania bolo zamyslieť sa nad zlom a nástrahami, s ktorými sa stretávame v našom živote.

  Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity. Cez testy, videá a rozhovor sa mohli zamyslieť nad neduhmi ako sú drogy, alkohol, šikanovanie a kyberšikanovanie. Bojovať proti týmto nerestiam, a tak aj upevňovať zdravý životný štýl, sa dá športom .V školskej telocvični žiaci absolvovali stanovištia so športovými aktivitami. Vo výtvarnom bloku tvorili poster s dôrazom na zdravý  životný štýl v súlade s prírodou. Zaujímavý blok si pripravili aj študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, v ktorom našich žiakov poučili, ako predchádzať dezinformáciam v mediálnom svete. Hravými úlohami podporili u žiakov kritické myslenie.

  Ďakujem všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizácii tohto dňa.

  Magdaléna Pakosová
  koordinátor prevencie
  18.11.2022 08:15 | viac »
 • Na hodine literatúry si deti formou pripravených prezentácií pripomenuli život a tvorbu Boženy Němcovej. Čítali rôzne príbehy, urobili rozbor a následne sme vytvorili krásnu nástenku. Táto hodina bola pre deti zaujímavá a poučná.
  18.11.2022 08:07 | viac »
 • V rámci týždňa vedy a techniky naši deviataci absolvovali prezenčné podujatie s názvom Moderné technológie okolo nás /Aplikácia technických poznatkov vo vzdelávaní a ich využitie v praxi /, ktoré organizovala SOŠ technická v Spišskej Novej Vsi. Žiaci z podujatia odchádzali naplnení novými poznatkami zo sveta robotiky, mechatroniky a elektrotechniky.
  18.11.2022 08:05 | viac »
 • V našej škole prebehol 1. ročník súťaže v skladaní rubikovej kocky. Úlohou žiakov bolo zložiť rubikovú kocku v čo najkratšom čase.

  Najlepší čas dosiahli žiaci:
  Daniela Podhorányová  zo 4.B
  Rastislav Novotný z 3.A

  Srdečne blahoželáme!
  18.11.2022 08:02 | viac »
 • Žiaci 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 4. C triedy sa 26.10.2022 zúčastnili výchovného koncertu S. Prokofjeva Peter a vlk na Malej scéne v Košiciach. Samotná hudobná rozprávka Sergeja Prokofjeva, ozrejmila našim poslucháčom jednoduché fungovanie orchestra. Jednotlivé postavy charakterizovali hudobné nástroje, dotvárali priestor, kde sa príbeh odohrával a vďaka hravej forme sa žiaci našej školy oboznámili aj s nástrojmi symfonického orchestra.
   
  15.11.2022 14:45 | viac »
 • Prváci zložili prvácky sľub!
  27. 10. 2022 sa naši prváci oficiálne predstavili p. riaditeľovi a paniam zástupkyniam. Nemali to však jednoduché. Museli sa potrápiť so zábavnými úlohami, ktoré im pripravili kráľ, princezná, radcovia a nezbedný gašparko. Keď postavili svoj hrad, museli upratať kráľovskú knižnicu a kráľovský sklad, do ktorých viedla neľahká cesta. No naši najmladší žiaci sú šikovní, zruční a bystrí. Po zložení prváckeho sľubu, boli pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Veríme, že svoje vedomosti budú naďalej zdokonaľovať a my im prajeme žiacku knižku plnú jednotiek.
  04.11.2022 12:47 | viac »
 • Medzinárodný deň hudby v 6.A, 6.B a 6.C  triede zaváňal spevom, hrou  na Orffov inštrumentál, či rôznorodými hudobnými aktivitami. Najväčší úspech zožala hra na boomwhackers, na ktorých žiaci rytmizovali detské, vianočné, rozprávkové, či populárne sprievody.
   
  03.11.2022 07:04 | viac »
 • Dňa 18.10.2022 naši ôsmaci navštívili mesto Martin. Cieľom poznávacej exkurzie bola návšteva Literárneho múzea spojená s prednáškou o vývoji slovenskej literatúry od jej počiatkov v 9. storočí až do súčasnosti a prehliadkou stálych expozícií. V druhej časti exkurzie žiaci navštívili Národný cintorín, miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského spoločenského života.
  24.10.2022 07:06 | viac »
 • Keďže 9. október sa nesmie v znamení Svetového dňa pošty a Dňa starých rodičov, žiaci 4.C triedy napísali krásne vyznania svojim starým rodičom. Tieto poďakovania za ich životné múdrosti v listovej forme odniesli na poštu, a veria, že ich najmilší adresáti budú aj milo potešení.
   
  20.10.2022 07:07 | viac »
 • Svetový deň srdca je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca a organizáciou UNESCO.
  Keďže srdcovo cievne ochorenia sa týkajú aj detských pacientov, žiaci prvého stupňa našej základnej školy si Svetový deň srdca pripomenuli rôznymi aktivitami s cieľom zvýšiť svoje povedomie o závažnosti a prevencii tejto problematiky. Pripravili sme si pre deti športové dopoludnie plné športových aktivít, vhodných na predchádzanie kardiovaskulárnych ochorení. Žiaci mali pripravené pracovné listy s touto tematikou, tvorili srdiečka a vyzvali sme aj rodičov našich detí s prípravou zdravej desiaty pre deti.

   
  13.10.2022 08:00 | viac »
 • Dňa 28. 09. 2022 si piataci v Spišskom divadle pozreli príbeh o Jankovi a Marienke, ktorí sa stratili v lese. Kto však očakával klasickú rozprávku o Perníkovej chalúpke, bol asi trochu  prekvapený. V tomto spracovaní totiž vystupovali aj také postavy ako včielka Kája, kocúr Cico, cukrár Figaro...

  A čo na takéto spracovanie povedali naši piataci?

  „Divadelné predstavenie sa mi celkom páčilo. Bolo v takom modernom podaní. Najviac sa mi páčila čarodejnica a včielka Kája. Predstavenie bolo smiešne, ale aj trochu strašidelné.“
  Tatiana, 5. C

  „Predstavenie bolo veľmi vtipné. Najvtipnejšie bolo, keď si mal Janko sadnúť na fúrik. Vtipný bol aj kocúr Cico. Najviac sa mi však páčila včielka Kája a ježibaba, ktorá sa udrela do hlavy.“
  Dana, 5.C

  „Rozprávka bola pekná, páčila sa mi aj v modernom spracovaní. Najviac sa mi páčila časť, keď sa striga udrela do hlavy a stala sa z nej dobrá žena.“
  Lukáš, 5.C
  10.10.2022 07:55 | viac »
 • Dňa 8.9. a 9.9. sa žiaci 3.A a 4.B triedy zúčastnili exkurzie obchodného centra TESCO v Spišskej Novej Vsi. Pri informáciách nás už čakal pán riaditeľ Tesca, ktorý nás celou  exkurziou sprevádzal.

  Najprv nás pohostili ovocím podľa vlastného výberu žiakov a vysvetlili, prečo do obchodu nemáme vstupovať, keď sme hladní. Všetci sme mali možnosť vidieť proces výroby sladkých koláčikov, ktoré sme si následne samé aj vytlačili, naplnili jahodovou marmeládou, makom a jabĺčkami. Kým deti absolvovali prehliadku celého obchodného centra, prezreli si všetky chladničky a sklady, pán pekár dal medzitým upiecť už spomínané výrobky.

  Vysvetlili nám, čo sa deje s výrobkami po záruke a systém fungovania potravinovej banky. V oddelení ovocia, zeleniny a potravín sme si vysvetlili, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti. Naučili sme sa, ako sa má správne umiestniť tovar  v chladničke.

  Na záver sme si pozreli, ako funguje proces zálohovaných fliaš a fľaškomat zvnútra. Pred odchodom deti dostali svoj zhotovený koláčik.
  06.10.2022 08:54 | viac »
 • V mesiaci september, počínajúc 3. týždňom, sme po ročníkoch od 9.  končiac 7. absolvovali
  projektové vyučovanie a to v spolupráci s lektorkami Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

  Program bol zameraný na výchovu umením prostredníctvom prednášok a obrazových prezentácií, spojených s tvorivými dielňami korešpondujúcimi s aktuálnymi výstavami, interpretáciou jednotlivých diel a vybranými aspektmi z dejín a teórie výtvarného umenia.

  Po príchode žiakov a učiteľov do galérie nás pekne privítali. Mali sme pripravené 3 edukácie a k nim výtvarné dielne. V jednotlivých ročníkoch sme vytvorili 3 skupiny ( podľa tried A, B, C ) striedajúce sa v expozíciách a dielňach pod vedením lektoriek galérie a dohľadu pedagogických pracovníčok. Úspešne sme absolvovali tieto edukácie:

  - 1. Komentovaná prehliadka výstavy Human Animal II. spojená s interpretačnou tvorivou dielňou. Tvorba masiek troch vybraných zvierat kombinovanou technikou. Súčasťou edukácie je práca s tlačeným Sprievodcom výstavy. Lektorka: Mgr. Lenka Králová

  - 2. Veda v umení (Malá galéria a galerijný ateliér). Komentovaná prehliadka výstavy Edita Vološčuková: Laboratórium spojená s interpretačnou tvorivou dielňou - tvorivé experimentovanie s rôznymi výtvarnými technikami a prírodninami. Lektorka: Mgr. Kamila Paceková

  - 3. Trinásta komnata pre 9. a 8. ročník. Komentovaná prehliadka výstavy Robo Kočan: Príbehy v depozitároch spojená s interpretačnou tvorivou dielňou. Na základe fotografickej predlohy žiaci vdýchli exponátom nový život. Vytvorili vlastný galerijný depozitár.

  - Kvintan (stála expozícia a galerijný klub) – pre 7. ročník Komentovaná prehliadka stálej  expozície Terra Gothica spojená s tvorivou dielňou zameranou na výrobu handrového panáka a zábavnú stredovekú hru. Lektorka: Mgr. Anna Timková

  Verím že sme si okrem nádherných prác, množstva zážitkov a vedomostí , priniesli aj  povznášajúci a dobrý pocit z výnimočného projektového vyučovania.
  06.10.2022 08:36 | viac »
 • Matičiari vyhlásili rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov, keďže rok 1822 bol rokom narodenia viacerých významných štúrovcov. Sú medzi nimi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší.
  Pri tejto príležitosti strávili žiaci IX.A hodinu slovenského jazyka a dejepisu pod vedením členky Matice slovenskej Mgr. Prochotskej. Pomocou zaujímavých materiálov si hravou formou a spoločným bádaním utvrdili a rozšírili svoje vedomosti o štúrovskej generácii, ich živote a činnosti v spoločnosti.

   
  06.10.2022 07:48 | viac »
 • Za poznávaním hmotného dedičstva našich predkov sa siedmaci vybrali v utorok 4.10.2022 do Košíc. V historickom centre nášho krajského mesta navštívili zaujímavú expozíciu Východoslovenského múzea – Miklušovu väznicu a Katov byt. Druhá časť exkurzie patrila prehliadke Dolnej brány – podzemnému archeologickému kompexu s mnohými interaktívnymi prvkami
  06.10.2022 07:45 | viac »
 • Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa  27.9.2022 žiaci VI.A, VIII.A a IX.A stali na pár hodín turistami poznávajúcimi svoje mesto. Zákutiami historického centra ich sprevádzali študenti Hotelovej akadémie zo Spišskej Novej Vsi ako turistickí sprievodcovia. Prechádzka mestom spojená s pútavým výkladom priniesla žiakom obohatenie vedomostí o svojom meste a nové zážitky.
   
  28.09.2022 12:08 | viac »
 • Dňa 20. 6. sa žiaci 4. ročníka vybrali na prírodovednú vychádzku do Novoveskej Huty, kde navštívili lesnícko-náučný chodník DIANA. Od sprevádzajúcich lesníkov sa dozvedeli, čo je to snehová jama a na čo slúži, na čo slúžil Milier, videli cestičky zveri, ktorá sa v lese pohybuje, ako aj niektoré brlohy v dutinách stromov. Dozvedeli sa mnoho informácií o práci lesníkov pri zalesňovaní a o zásadách pri výrube stromov.

  Tr. učiteľky
  22.06.2022 13:06 | viac »
 • Všetky štvrtácke triedy sa vybrali na celotýždňový pobyt do krásneho horského prostredia Horehronia. Pri spoločných činnostiach sa lepšie spoznali a vznikli aj nové kamarátstva. Navštívili Bystriansku jaskyňu, Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, viezli sa Čiernohorskou železničkou. Popoludní sa výborne zabávali pri hrách a súťažiach, veľa sa naučili o prírode a jej obyvateľoch. Absolvovali turistiku po medveďom chodníku a na besede s poľovníkom sa dozvedeli veľa príbehov zo zvieracej ríše. Samozrejme nechýbala ani večerná cesta odvahy a diskotéka. Domov sa vrátili s krásnymi i veselými zážitkami, o niečo bohatší vedomosťami a priateľstvami.
   
  Tr. učiteľky a vychovávateľky
  22.06.2022 13:02 | viac »
 • Dňa 25.05.2022 sa na našej škole konala školská spevácka súťaž: „Music star“ v speve moderných piesní. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov. Súťažili sólisti, ale i skupiny. Zúčastnení prekvapili  nielen svojím talentom, ale i odvahou vystúpiť pred obecenstvom.

  SÓLISTI:

  1. kategória:      1. miesto: Ella Bendíková (3.B)

                              2. miesto: Viktória Timková (1.C)

                              3. miesto: Katarína Kačengová (1.C)

  2. kategória:      1. Terézia Hollujová (5.C)

                              2. Boris Berčák (5.B)

   

  SKUPINY:

  1. miesto: Kvinteto chlapcov (2.B)

  2. miesto: Kvarteto chlapcov (1.C)

  3. miesto: Duo dievčat (3.B)

  Čestné umiestnenie: Kvarteto dievčat (2.B)
  09.06.2022 07:14 | viac »
 • Dňa 19.05.2022 sme sa zúčastnili OM v prehadzovanej. Našu školu reprezentovali žiaci: Alica Beličáková (3.B), Sophia Wolfová (3.B), Slavomír Sirko (4.A), Simon Sirko (4.B) a Daniel Hajko (4.B). Odohrali sme ťažké zápasy s náročnou konkurenciou a vybojovali sme si 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

  09.06.2022 07:10 | viac »
 • Dňa 11.05.2022 sa naši žiaci Nela Fiffiková (5.B) a Šimon Fiffik (8.A) zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022, do ktorého postúpili po obvodnom kole, v ktorom sa umiestnili obidvaja na 3. mieste. Konkurencia bola veľká, úroveň vysoká, no i napriek tomu naša Nelka sa umiestnila na nádhernom 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.

  09.06.2022 07:14 | viac »
 • Počas mesiacov marec až máj sa žiaci 4. C triedy zúčastnili podujatí zameraných na poznávanie a ochranu prírody na Správe národného parku Slovenský raj. 25. mája si overili získané poznatky  priamo v prírode. Spolu s pracovníkom Správy p. Matejom Pisarčíkom prešli trasu Náučného chodníka na Smižianskej Maši a poznávali rastliny a živočíchy v ich prirodzenom prostredí. Vychádzka bola podnetná a veľmi zaujímavá. Do školy sa všetci vracali s dobrou náladou a vedomím, že nádherná príroda, ktorá nás obklopuje, si zaslúži našu pozornosť a ochranu.

  08.06.2022 08:12 | viac »
 • Je už tradíciou, že Školská knižnica privíta koncom školského roka  vo svojich priestoroch prváčikov.  Keďže už zvládli jednu z najdôležitejších zručností – čítanie, je čas otvoriť im brány krajiny príbehov a informácií.

           Prostredníctvom hry spoznali pravidlá, ktoré v knižnici platia. Preukázali, že sú veľmi bystrí a šikovní, teda im čitateľský preukaz právom náleží
  08.06.2022 08:02 | viac »
 • Žiaci 2.B triedy zažili odlišné popoludnie ako zvyčajne. V piatok 1.4.2022 sa v mnohých krajinách našej Zeme konala akcia Noc s Andersenom. Aj naša škola sa zapojila, a tak si podvečer spríjemnili nielen pozeraním, ale aj čítaním rozprávok od Hansa Christiana Andersena. Dozvedeli sa samozrejme aj niečo o tomto významnom spisovateľovi a jeho dielach. Zahrali si hry, v ktorých museli uhádnuť názov rozprávky, spoznali dokonca čo je morzeovka a napokon si zahrali divadlo. Nechýbalo samozrejme občerstvenie. Podvečer sa vydaril a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 
  08.06.2022 08:00 | viac »
 • V tento deň sme si pripravili pre naše deti v školských kluboch zaujímavé aktivity spojené s prezentáciami krajín v Európe. Vďaka nim sa nám podarilo „precestovať“ Grécko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu a Taliansko.... J. Spoznali sme ich zvyky, jazyk, hymnu a dozvedeli sme sa veľa nových informácií.

  08.06.2022 08:00 | viac »
 • Žiaci 8. ročníka vymenili dňa 18.5.2022 tradičný spôsob výučby za poznávacie aktivity v centre Turca, v Martine. Pútavá prednáška v  Literárnom múzeu bola zameraná na dejiny slovenskej literatúry a doplnila ju prehliadka stálych expozícií. Lektorovaná prehliadka Národného cintorína bola bohatá na zaujímavosti  zo života známych slovenských dejateľov,  ktorí odpočívajú na tomto mieste vyhlásenom za národnú kultúrnu pamiatku.
  19.05.2022 07:47 | viac »
 • Medzinárodný deň hasičov si pripomíname od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii.  Pri príležitosti tohto sviatku Hasičský záchranný zbor v Spišskej Novej Vsi zorganizoval 4.5.2022 Deň otvorených dverí. Žiaci prvého stupňa si tak mohli prezrieť zázemie hasičskej  stanice,  mobilnú požiarnu techniku, povoziť sa na hasičskom aute, či na mobilnej plošine, striekať hasičskou hadicou do terča, pozrieť si ako hasiči dávajú prvú pomoc ranenému a mnoho iných aktivít.
  16.05.2022 07:36 | viac »
 • V stredu 4.5.2022 vymenili naši šiestaci vyučovanie v triedach za návštevu mesta Kežmarok a jeho pamiatok. Lyceálna knižnica so 150 000 zväzkami kníh zo všetkých vedných odborov bola prvou zastávkou. Žiaci sa dozvedeli aj o štúdiu, predmetoch, prísnom školskom poriadku študentov, medzi ktorých patril P. O. Hviezdoslav, Janko Kráľ, Samo Chalupka či Martin Kukučín.

  Exkurzia pokračovala prehliadkou Dreveného artikulárneho kostola, ktorý  je zapísaný v zozname UNESCO a Nového evanjelického kostola s nevšednou architektúrou viedenského architekta  Theofila von Hansena pôvodne určenou pre oblasť Orientu.

  Záver patril prehliadke areálu Kežmarského hradu spojenou s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

  09.05.2022 07:13 | viac »
 • Po dlhšej prestávke sme opäť oprášili školské bicykle a 28. 4. 2022 zorganizovali pre žiakov 2. – 4. ročníka dopravnú súťaž „ Na bicykli bezpečne“. Po úvodnej prezentácii zameranej na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre cyklistov si súťažiaci preverili svoje teoretické vedomosti formou krátkeho testu. Najlákavejšia pre žiakov však bola jazda zručnosti. Všetci účastníci ju zvládli bez väčších problémov a tí najrýchlejší si odniesli aj hodnotné ceny.

  Ocenení medzi chlapcami boli: 1. miesto – Tomáš Vernarský – 3.C, 2. miesto – Maxim Mingáč – 4.A, 3. miesto – Slavomír Sirko – 4.A.

  V kategórii dievčat sú výsledky nasledovné:  1. miesto – Sophia Wolfová – 3. B, 2. miesto – Alica Svetkovská – 4.C, 3. miesto – Karin Tarbajová – 3.A.

  Udelili sme aj cenu pre „Najšikovnejšiu druháčku a druháka“. Odniesli si ju Miška Hennelová z 2.B a Filip Kulák z 2.C.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

  06.05.2022 07:07 | viac »
 • Do školskej knižnice pribudli nové zaujímavé tituly, ktoré nám darovalo vydavateľstvo SLOVART. Za všetkých čitateľov ďakujeme!

  05.05.2022 07:29 | viac »
 • Školská knižnica ponúka svojim čitateľom priestor na oddych a poučenie. Že v nej môže byť aj zábava, sa presvedčili družstvá druhákov, tretiakov a štvrtákov počas podujatia FUNtastická knižnica. Všetci preukázali, že sú rýchli, pohotoví, tvoriví a vedia vynikajúco spolupracovať.  Výborne sa zabavili na reklamách aj na stvárňovaní postavičiek z rozprávok, superrýchlo odhalili zlomyseľnosti knižného škriatka a vyhľadali titul podľa požiadavky. Najlepšie družstvá získali diplom aj malú odmenu.

  05.05.2022 07:28 | viac »
 • V stredu 27.4. sa žiaci 4.C zúčastnili zážitkového vyučovania v stredisku enviromentálnej výchovy na Správe Národného parku Slovenský raj. Dozvedeli sa, že každý lesný organizmus má svoje miesto a význam pre ekosystém, čo všetko sa dá vyčítať z letokruhov, aké druhy stromov rastú v našich lesoch a mnoho ďalších zaujímavostí. To najdôležitejšie, čo si odniesli však bolo, že prírodu potrebuje naozaj každý, preto sa o ňu musíme náležite starať.
  05.05.2022 07:25 | viac »
 • Deň narcisov prebehol 28. apríla 2022
  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu. Aj naša škola, 15 žiakov 8.A triedy, sa zúčastnila tohto jedinečného projektu pod vedením Mgr. K. Lenártovej Kováčikovej, Mgr. M. Zahurancovej a Bc. D. Nálepkovej. Predchádzali tomu aktivity na podporu a propagáciu tohto výnimočného dňa: zhotovenie propagačných násteniek a rozhlasové relácie v školskom rozhlase a obchodnom centre TESCO prostredníctvom školskej redakcie ,,naživo“ – Terezky Hollujovej, Branka Bujňáka, Peťa Kotradyho a Mišky Dudášovej. Tri skupiny dobrovoľníkov zbierku vykonávali v priestoroch našej školy, jej okolí, uliciach sídliska Mier, pri obchodných strediskách Kaufland, Lidl, COOP Jednota, BILLA, na námestí nášho mesta, železničnej stanici a poliklinike na  Chrapčiakovej ulici. Rozdali viac ako 1700 narcisov dobrovoľnej zbierky zaslaných organizátorom Ligy proti rakovine. Všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli na tento ušľachtilý cieľ zo srdca ĎAKUJEM. Spolu sme takto vyzberali sumu 1 854,31Eur. Pre mňa osobne je tento deň krásnym aj v najsychravejšom počasí. Tí, ktorí si pripnú kvet narcisu, vnesú do ulíc empatiu, nádej a prejav spolupatričnosti. Kvietky narcisov v uliciach svietia ako slniečka či rozkvitnutá lúka prinášajúca radosť, hrejivý pocit, porozumenie . . .

  Ď A K U J E M E    Ď A K U J E M E     Ď A K U J E M E

  Zodpovedná: Mgr. K. Lenártová Kováčiková
  04.05.2022 07:20 | viac »
 • Dňa 30.4.2022 sa uskutočnilo krajské kolo v recitačnej súťaže ... A SLOVO BOLO U BOHA ... Našu školu zastupovala Tamara Brejčáková, žiačka 6.B triedy, ktorá sa umiestnila na 3.mieste v 3. kategórii – próza.

  Tamarke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.
  02.05.2022 14:08 | viac »
 • V 4. ročníku sme si aj tento rok dňa 22. 4. pripomenuli Deň Zeme. Projektovým vyučovaním sme si v textoch na ochranu našej prírody precvičili vybrané slová, slovné druhy, slovné úlohy a násobilku. Pripomenuli sme si, aké dôležité je separovanie odpadu,  hovorili sme o vypaľovaní trávy a výrube lesov... Žiaci si pripravili množstvo materiálov o prírode, zaujímavostiach o Zemi a spoločne zhotovili krásne projekty. V závere sme boli vyčistiť okolie našej školy.

  02.05.2022 07:17 | viac »
 • Dňa 21. 4. sme sa so žiakmi 4. ročníka vybrali na exkurziu do Technického múzea v Košiciach. Využili sme  netradičnú formu vzdelávania na viac ako 100 interaktívnych exponátoch. V atraktívnom prostredí sme sa interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi. Keďže v tejto časti múzeá je dotýkanie sa exponátov nevyhnutnosťou, mali sme možnosť vyskúšať si optické klamy, 3D a 2D ilúzie, hlavolamy, akustické a elektrické zariadenia, merania postrehu...

  Avšak toto nebolo všetko, využili sme možnosť navštíviť aj najstaršie planetárium na Slovensku. Predstavili nám objekty viditeľné na oblohe voľným okom – približne 5000 hviezd, Slnko, Mesiac, päť planét Slnečnej sústavy (Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn), niektoré viditeľné hmloviny, galaxie, Mliečnu dráhu...

  A keďže sme mali v pláne využiť čo najviac možností, presunuli sme sa na letisko, kde sme navštívili prvé Múzeum letectva na Slovensku. Spoznali sme históriu letectva, vývoja lietadiel, leteckých motorov a prístrojovej techniky. Okrem týchto zážitkov sme mali aj zážitok navyše. Pristávanie a vzlietnutie v jednom... Myslíme si, že pilot lietadla Airbus ani netušil, že nám pri svojom cvičení ponúkne takýto krásny zážitok J

  02.05.2022 07:10 | viac »
 • Často sa hovorí o tom, že dnešné deti málo a nerady čítajú. Ukázať im, že čítanie môže byť naozaj zábava, prišli ich starší kamaráti. Po prečítaní pútavej ukážky s nimi robili rôzne aktivity, napríklad vymýšľali, ako by príbeh mohol pokračovať, ako pomôcť hlavnému hrdinovi, či ako vyrobiť rýchlorastúcu korytnačku, prípadne vlčiu masku. Čítanie viacerých tak zaujalo, že sa rozhodli knihu dočítať a prišli si ju požičať do školskej knižnice.

  21.04.2022 07:12 | viac »
 • Počas celého marca sa znalci kníh mohli zapojiť do súťaže, kde podľa indícií určili, aký titul skrýva oriešok. Do súťaže bolo odovzdaných 238 odpovedí, čo svedčí o tom, že dobrá kniha je ešte stále verným spoločníkom mnohých z nás. 1. apríla boli vyžrebované tieto šťastné výherkyne:

  Sofia Kocúrová 4.A,  Ella Ľachová 3.B, Karolínka Viežbová 3. A, Simonka Antoniová 6.B, Viktorka Čarníková 5.B, Viktorka Piaková 9. B

              Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v školskej knižnici!

  21.04.2022 07:10 | viac »
 • Dňa 07.04.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola súťaže Slávik Slovenska 2022 v speve ľudovej piesne. Súťažili v troch kategóriách.

  I. kategória

  1. miesto: -

  2. miesto: Ella Bendíková, 3.B

  3. miesto: Jozef Augustiňák, 3.A

   

  II. kategória

  1. Nela Fiffiková, 5.B

  2. Slavomír Sirko. 4.A

   

  III. kategória

  1. Šimon Fiffik, 8.A

  2. miesto: Karin Želonková, 7.C

   

  Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v obvodnom kole.

  20.04.2022 00:28 | viac »
 • 21.3.2022 je Medzinárodným dňom bábkarstva. Žiaci 3.C triedy sa prostredníctvom svojich bábok zmenili na bábkohercov a vtipnými dialógmi nám privodili na tvárach smiech, a radosť. V tento čarovný deň sme sa dozvedeli mnoho nových informácií o zrode bábkového divadla, od prvých kočovníkov až po tradičné „kamenné“ divadlá, aký je rozdiel medzi maňuškou, marionetou a javajkou, vyrobili sme si aj prstové bábky, vylúštili tajničku a pozreli sme si rozprávky s jednotlivými druhmi bábok.

  31.03.2022 07:14 | viac »
 • Medzi obľúbené tradičné marcové čitateľské aktivity patrí aj Čitateľský maratón. Ani tento rok tomu nebolo inak.
  Súťaž je určená pre žiakov 2. - 4. ročníka. Každú triedu reprezentuje 10 najlepších čitateľov. Súperia medzi
  sebou triedy v jednotlivých ročníkoch.. Všetci s napätím očakávajú, ako to dopadne. Tohto rohu si prvenstvo
  vybojovali 2 B, 3.B a 4.C.
  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme!
  28.03.2022 14:46 | viac »
 • V dňoch od 14.03.2022 do 18.03.2022 sa naši ôsmaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Lyžiari sa zdokonalili, začiatočníci sa stali lyžiarmi pod vedením inštruktorov R. Sirka, M. Paličku a M. Revajovej. O naše zdravie sa príkladne starala naša zdravotníčka – D. Kristianová. Počasie nám prialo. Počas lyžovačky sme si užívali nádherný pohľad na panorámu NP Veľká Fatra. Zážitková geografia a nové informácie priamo v dejisku, pod vedením p. uč. M. Paličku, na svahu len prispeli k ešte emocionálnejšiemu zážitku. V stredu sme si užili aj turistiku. Tí zdatnejší navštívili aj Vlkolínec. Po lyžovačke, ale aj turistike sme si užívali bazén, bowling a animačný program s p. vých. G. Pravlikovou a T. Jakubišinovou. Lyžiarsky výcvik sme úspešne ukončili a domov sme si priniesli veľa zážitkov.
  27.03.2022 14:58 | viac »
 • Vo štvrtok 10. marca sa na našej škole uskutočnilo skutočne  dôkladné pátranie. Štyria členovia Čitateľskej hliadky usilovne  pátrali po žiakoch závislých na čítaní dobrých kníh. Našlo sa ich neúrekom medzi menšími aj väčšími, z čoho máme naozajstnú radosť. Je vidieť, že Mesiac knihy našim žiakom skutočne prospieva.

  24.03.2022 08:01 | viac »
 • Inakosť. Ako veľmi sa toto slovo v dnešnej dobe nenosí. Doba nám diktuje, ako „musíme“ vyzerať, obliekať sa, maľovať sa, správať sa. Neveríte? Tvrdíte, že to nie je pravda? Mýlite sa. Dnešný svet inakosť ťažko trestá, napríklad v škole formou šikany, odsudzovania, výsmechu. A taká je to škoda. Prečo? Keby niet inakosti, dnešný svet nepozná vďačnosť, pokoru, sebakritiku, ohľaduplnosť a možno ani vieru.

                  Svetový deň Downovho syndrómu si pripomíname 21. marca. Je to deň, ktorý rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším. Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne farebné ponožky. Túto myšlienku sa rozhodla podporiť aj naša škola, čím sme vyjadrili solidaritu a podporu ľuďom, ktorí trpia Downovým syndrómom.

                  Downov syndróm je jednou z najbežnejších chromozómových abnormalít vyskytujúcich sa u ľudí. Ide o vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Na liečbu tohto ochorenia neexistuje žiaden liek. Len vzdelanie a správna starostlivosť môže viesť k zvýšeniu kvality života. Som veľmi vďačná za to, že aspoň takouto formou môžeme na jeden deň pozmeniť náš každodenný životný rituál a len tým, že si ráno obujeme odlišné ponožky, si na chvíľku spomenieme na tých, ktorým absolútne nezáleží na najnovších módnych hitoch, a napriek tomu sú v svojom svete často šťastnejší ako my ostatní.

  PaedDr. Denisa Kristianová
  22.03.2022 07:23 | viac »
 • Dňa 10.3. sa konalo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorom boli naši žiaci
  úspešní v prvých dvoch kategóriách.

  I. Kategória
  Prenes poézie
  2. miesto: Simon Sirko 4. B
  Prednes prózy
  2. miesto: Daniel Varga 4. C
  3. miesto: Lukáš Richtarčík 4. B

  II. Kategória
  Prednes poézie
  1. miesto: Aneta Tomašková 5. A
  Prednes prózy
  1. miesto: Tamara Brejčáková 6. B

  Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
  16.03.2022 07:18 | viac »
 • V mesiaci február prebiehala na našej škole súťaž O najoriginálnejšieho snehuliaka. Žiaci zapojili svoju fantáziu a posielali nielen fotografie snehuliakov zo snehu, ale aj z rôznych materiálov ako sú vata, vlna a papier. Do súťaže sa zapojili aj celé kolektívy tried a s pani učiteľkami vytvorili krásnych a originálnych snehuliakov pomocou náradia a pomôcok na telesnú výchovu. Vybrať toho najoriginálnejšieho snehuliaka bolo veľmi ťažké, preto všetci zúčastnení boli aj odmenení.

  Denisa Semešová
  09.03.2022 10:43 | viac »
 • O titul Všetkovedko sa bojovalo 30. novembra 2021, zapojilo sa 20 048 detí.

  Z našej školy sa do tejto celoslovenskej vedomostnej súťaže zapojilo 14 detí.

  Titul Všetkovedko získali: Kristína Nociarová z 3.A, Simona Šmotková z 3.C a Matúš Varga zo 4.C triedy, zaradili sa tak medzi 30% najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska.

  Blahoželám všetkým deťom, ktoré sa zapojili a ukázali svoju šikovnosť, bystrosť a um.

  Koordinátor súťaže
  09.03.2022 07:21 | viac »
 • ,,Hviezdoslavov Kubín vznikol ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali. Tento úmysel pretrval dodnes.“

  Každoročne sa deti našej školy zúčastňujú tejto prestížnej súťaže v troch kategóriách. V školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa umiestnili žiaci:

  1. kategória

  Prednes poézie
  1. miesto – Daniela Podhorányová 3. B
  2. miesto – Simon Sirko 4. B
  3. miesto – Viktória Olejníková 2. C

                          Saskia Palenčárová 3. B
  Prednes prózy
  1. miesto – Lukáš Richtarčík 4. B
  2. miesto – Daniel Varga 4. C
  3. miesto – Daniel Hajko 4. B

  1. kategória

  Prednes poézie

  1. miesto - Nela Pekarčíková 6. B

   2. miesto - Aneta Tomašková 5. A

  Prednes prózy

   1. miesto - Tamara Brejčáková 6. B

   2. miesto - Jakub Harhovský  5. B

  1. kategória

  Prednes poézie

  1. miesto - Natália Figlárová  8. A

  Prednes prózy

  1. miesto - Matej Kokoruďa  8. A

   

  09.03.2022 07:18 | viac »
 • Tak, ako každý rok aj v tomto školskom roku prebiehala na našej škole Valentínska pošta. Žiaci mohli počas týždňa od 7. 2. do 11. 2. 2022 napísať list, pozdrav, alebo nakresliť pekný obrázok niekomu koho majú radi, alebo si ho vážia. Svoju Valentínku vhadzovali do schránky, ktorá bola na chodbe pod nástenkou s touto tématikou. 14. februára boli všetky Valentínky doručené adresátom. Potešili nielen žiakov, ale aj pani učiteľky, pani kuchárky a pána riaditeľa.

  Ďakujem, Denisa Semešová
  08.03.2022 08:10 | viac »
 • Keď sa povie ,,FAŠIANGY“, predstavíme si karneval plný zábavy v rozmanitých maskách. Stále sme si však zábavu nemohli dopriať tak, ako si ju pamätáme. Preto sme si užili vyučovanie v maskách. Deti sa premenili na princezné, rytierov, mačičky a iné rozprávkové bytosti a celý vyučovací proces bol o to zaujímavejší.
  08.03.2022 07:45 | viac »
 • K sviatku svätého Valentína bezpochyby patria okrem kytice kvetov aj Valentínky. Deti zapojili
  fantáziu, kreativitu a vyrobili mnoho krásnych Valentínskych pozdravov a z nich sa v Deň
  svätého Valentína vybrali 3 najkrajšie a najoriginálnejšie.
  17.02.2022 14:12 | viac »
 • December  prežívame v atmosfére očakávania a radosti. Príprava na najkrajšie sviatky v roku napĺňa vôňami ale aj krásnymi predstavami. K tomu neodmysliteľne patrí aj  čarovný svet rozprávok. Počas posledných týždňov v roku  si mohli deti vypočuť  dramatizáciu troch rozprávok  regionálnych autorov a vytvoriť k nim ilustráciu, prípadne napísať, čo považovali za zaujímavé, prekvapivé,  čo sa im nepáčilo.  O poradí súťažiacich rozhodovali žiaci I. stupňa hlasovaním s takýmto výsledkom:

  1. Kristínka Nociarová 3.C
  2. Karinka Truhanová 4.C
  3. Sárka Adamišinová 4.C

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili  za krásne práce a víťazkám srdečne blahoželáme!

  10.02.2022 07:07 | viac »
 • Počas decembra sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zapojili do súťaže v anglickom jazyku Ukáž, čo vieš. Svoje vedomosti zúročili v rôznych typoch úloh. Napriek tomu, že si všetky deti viedli veľmi dobre, titul English star patrí tým, ktorí si počínali úplne bez chybičky.

  Sú to:

  Kristínka Nociarová        3.A             Danka Šavelová            4.B

  Pavlínka Paľuchová       3.A             Branko Peták                 4.B

  Ella Bendíková               3.B             Saška Berthótyová        4.C

  Eliška Hrubjakov            3.C

  Simonka Šmotková        3.C

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným vyjadrujeme veľkú pochvalu za preukázané vedomosti!
  10.02.2022 07:08 | viac »
 • Napriek ťažkým podmienkam v súvislosti s pandemickými opatreniami sa v rámci celého
  Slovenska do zberu zapojilo 258 škôl a vyzbieralo sa neuveriteľných 26 642 mobilných
  telefónov.
  Pre našu školu a našich žiakov tento ročník zberu starých mobilov dopadol
  nad naše očakávania.
  V rámci našej školy sa do zberu zapojilo 16 žiakov a vyzbieralo sa neskutočných 427
  mobilných telefónov.
  Medzi 50 najlepších zberačov z celého Slovenska patrili aj naši traja žiaci:
  Laura Štofirová z 3.B, Alex Kačmárik zo 6.A a Adrian Hradiský zo 7.B, ktorí získali novučičký
  tablet.
  Z vylosovaných žiakov sa šťastie usmialo na Karin Stanko z 1.A, ktorá vyhrala knihu
  s environmentálnou tematikou.
  Ostatným žiakom veľmi pekne ďakujeme za účasť a za to, že vám na ochrane životného
  prostredia záleží.
  Koordinátorka projektu Recyklohry Bc. Táňa Jakubišinová
  31.01.2022 07:21 | viac »
 • V decembri žiaci 3.B si našli nových kamarátov zo ZŠ v Šúrovciach. Tesne pred prázdninami
  žiaci dostali listy, ktorým sa veľmi potešili. Hneď po prázdninách je rad na nás. Na listy im
  odpíšeme a netrpezlivo budeme čakať, kedy nás navštívi ujo poštár a prinesie nové listy.
  21.01.2022 09:43 | viac »
 • Aj v tomto školskom roku k nám zavítal Šaliansky Maťko so svojou súťažou. Školské kolo
  v prednese slovenských povestí sa uskutočnilo v našej škole dňa 15. 12. 2021. Pred porotou
  ukázali žiaci 2. – 3. ročníka svoje umenie v recitovaní. Všetci sa snažili zo všetkých svojich
  síl, vyhrať však mohli len tí najlepší:

  I. kategória /2. a 3. ročník/
  1. m. – Noemi Štundová, III. C – postup do okresného kola
  2. m. – Kristína Nociarová, III. A
  3. m. – Alex Semančin, III. A

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásny umelecký zážitok a postupujúcej do obvodného
  kola želáme veľa úspechov!
  21.01.2022 12:49 | viac »
 • ,, A už sme ozajstní prváci.“ Toto si môžu povedať žiaci prvého ročníka našej školy, keďže už majú za sebou slávnostnú imatrikuláciu. V piatok, 26. 11. 2021 si pre nich ich triedne pani učiteľky pripravili veľa prekvapení a zábavných úloh, na ktorých museli preukázať svoju šikovnosť a bystrý um. Po zložení prváckeho sľubu sa stali právoplatnými žiakmi našej školy a boli prijatí do žiackeho cechu. Na ich ceste za vedomosťami im prajeme veľa úspechov a jednotiek v žiackej knižke!
  30.11.2021 12:11 | viac »
 • 22.11. má meniny Cecília. Keďže sv. Cecília je aj patrónkou hudby, hudobníkov a spevákov, žiaci 5.A,  5.B a 5.C triedy si na hudobnej výchove spevom, rytmizáciou, hrou na tele a na Orfove hudobné nástroje, či rôznymi hudobnými aktivitami, systematicky, spontánne, ale hlavne zážitkovo spríjemnili tento deň.
  30.11.2021 10:43 | viac »
 • Pripomenúť si Svetový deň zdravej výživy strúhaním, miešaním a ochutnávaním je už na našej škole tradíciou. Nebolo tomu inak ani tento školský rok a v októbri si žiaci na 1. stupni opäť oprášili svoje vedomosti.  S nadšením sa tešili na nové zdravé recepty, ktoré si spoločne s pani učiteľkami v každej triede vyskúšali a ochutnali. Keďže kreativita detí nemá hraníc vykúzlili na tanieri jedlá, ktoré chutili i očami. Tí najmladší nás milo prekvapili svojimi vedomosťami a tí starší zase chuťou variť i doma.

  Mgr.Michala König
  03.11.2021 07:57 | viac »
 • V dňoch od 11.10.2021 do 15.10.2021 sa konal IX. ročník súťaže Hovorme o jedle. Žiaci 3.C triedy sa zaregistrovali do tejto súťaže a v týchto dňoch sme sa venovali vyhláseným denným témam. Naučili sme sa akou neľahkou cestou sa na náš stôl dostane chlieb, počnúc zasadením prvého zrnka až po hotový chlebík...Vytvorili sme si pojmové mapy, obrázkové čítanie, potravinovú pyramídu, informačný plagát...V pekárničke sme si upiekli a zjedli naozajstný chlebík, pripravili sme si nátierku a zapili ju kravským mliekom, adoptovali sme si kravičku v Spišských Tomášovciach, naučili sme sa akými spôsobmi môžeme predchádzať plytvaniu potravín a ako správne recyklovať kuchynský odpad...

  20.10.2021 07:29 | viac »
 • Dňa 7.10. sa po dlhšom čase uskutočnila školská športová súťaž, na ktorú sme sa už veľmi tešili. Konkrétne okresné finále v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo na Košiarnom briežku, kde organizátori z CVČ pripravili ozaj peknú, zaujímavú trať o dĺžke cca 3000 m pre dievčatá a 5500 pre chlapcov. Našu školu reprezentovali v kategórii chlapcov Matej Fabiny, Adrián Liška a Branko Beňak, dievčatá zase v zložení Lucia Rumančíková, Gabriela Grumelova a Laura Kačírová. V oboch kategóriách sme si počínali dobre a výsledkom bolo 3.miesto celkovo pre družstvo chlapcov a 2.miesto pre družstvo dievčat. Zároveň Lucka Rumančíková svoju kategóriu dievčat vyhrala a získala právo reprezentovať našu školu na krajských majstrovstvách. Blahoželáme a držíme palce a samozrejme ďakujeme všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy...
  11.10.2021 08:57 | viac »
 • Keďže všetci žiaci 3.C triedy sú milovníkmi tejto vynikajúcej a najpopulárnejšej pochúťky na svete, pripomenuli a spríjemnili sme si tento deň horúcim mokom bohov, čokoládovým koláčikom, tancom  a množstvom informácií o vzniku a výrobe čokolády.

  23.09.2021 10:36 | viac »
 • Žiaci prvého stupňa si 16.9.opäť po roku v spolupráci s DO Fénix pripomenuli dôležitosť a význam Svetového dňa prvej pomoci, ktorú si pripomíname každú druhú septembrovú sobotu. V exteriéri základnej školy si deti na jednotlivých stanovištiach vyskúšali ako pomôcť človeku v bezvedomí a ako sa správne vykonáva masáž srdca. Na druhom stanovišti sa naučili ako sa podáva prvá pomoc pri rôznych simulovaných situáciách a na treťom stanovišti sa pokúšali zastaviť krvácanie ruky po úraze a správne obviazať a zafixovať hornú končatinu. Aj v poobedňajších hodinách si v rámci ŠKD na prezentáciách a kvízoch žiaci upevňovali svoje poznatky ohľadom prvej pomoci. Veríme, že tieto aktivity boli pre deti obohacujúce a prínosné.
  22.09.2021 12:29 | viac »
 • V predposlednom júnovom týždni sa žiaci 3. ročníka zúčastnili na vlastivednej vychádzke s názvom „Moja obec“. Deti začali spoznávanie histórie na námestí Spišskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli zaujímavosti o historických a kultúrnych pamiatkach a pamätníkoch. Po prehliadke sa deti rozdelili so skupín, kde museli vypracovať kvíz o našom meste.
  28.06.2021 07:01 | viac »
 • 14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv. Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla Landsteinera (14. jún 1868 Baden pri Viedni - 26. jún 1943 New York) - lekára-nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930) za objasnenie funkcie a určenie systému 4 krvných skupín A,B,0,AB. Neskôr sa spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.

       Cieľom tohto dňa je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom. Tejto téme sa výtvarne venovali aj žiaci 3.A a 2.B.
  21.06.2021 08:10 | viac »
 • Žiaci 2.C triedy sa v tomto školskom roku zapojili do rokmi obľúbenej súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ. Tradičná súťaž upriamená najmä na edukáciu mladšej generácie v škôlkach či školách sa konala už osemnástykrát. Žiaci 2.C triedy súťažili v kategórií E2 – Základné a stredné školy- Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba) a obsadili sme 5.miesto. Zástupca riaditeľa a koordinátor súťaže pán Mgr. Matej Bálint nás potešil krásnou finančnou odmenou.

   

  1. ZŠ UZOVCE - SABÁČIK INTEGRÁČIK
  2. SPOJENÁ ŠKOLA BJ - VIANOČNÝ STROMČEK
  3. CZŠ RAŽŇANY - TRUHLICA
  4. ZŠ GIRALTOVCE - PIPI DLHÁ PANČUCHA
  5. ZŠ NEJEDLÉHO S.N.V. – STOLČEK,  PRESTRI SA
  SŠ MATICE SLOVEN. PREŠOV - SABI PREDAJŇA
  18.06.2021 12:16 | viac »
 • Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva.

  Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku.

  Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu.

  Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

  ,,Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou,

  chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú.

  Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné.

  Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“

  Tými to slovami sa prihovára prostredníctvom našej redakcie pani Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

  Ako môžete tento rok prispieť?

  NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

  Od 10.6. do 12.6. : exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni

  Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

  ONLINE A SMS ZBIERKA

   Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

  • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

  • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
  14.06.2021 20:13 | viac »
 • Keďže naši najmladší už pokorili abecedu a dokážu samostatne čítať, pozvali sme ich do školskej knižnice, aby si mohli túto zručnosť precvičovať a tiež vychutnávať čaro sveta fantázie ukrytej v príbehoch a otvoriť studnicu múdrosti kníh.
      V knižnici sa dozvedeli, ako si môžu vyhľadať knihu, ktorá ich zaujíma a požičať si ju. Ako sa ku knihám správať, ako ich čítať, aký úžitok z nich budú mať.  Boli veľmi vnímaví, šikovní a pohotoví.
  Sme veľmi radi, že ich môžeme privítať v radoch čitateľov našej knižnice. Dúfame, že im knihy poskytnú zábavu a poučenie a stanú sa jej pravidelnými návštevníkmi.


   
  14.06.2021 20:15 | viac »
 • Výročie narodenia spoluzakladateľa Červeného kríža H. Dunanta. Oslavuje sa od roku 1953.

  "Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri."

  (Henry Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža)

   

  Svetový deň Červeného kríža si každoročne pripomíname vždy 8. mája. Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu, filantropa a zakladateľa Červeného kríža Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa narodil v tento deň roku 1828. Ten sa v roku 1859 rozhodol zorganizovať skupinu prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine. Vďaka tomuto činu vznikol základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete.
  14.06.2021 20:15 | viac »
 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do najstaršej a najprestížnejšej súťaže
  v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá vytvára a formuje kultúru slovenského národa.
  Súťaž sa vzhľadom na aktuálnu situáciu konala 10. mája 2021 dištančne – formou
  videonahrávok.
  Našim žiakom sa darilo vo všetkých troch kategóriách:

  I. kategória
  2. miesto: Anetka Tomašková- prednes prózy
  3. miesto: Slavomír Sirko- prednes poézie

  II. kategória
  1. miesto: Tamarka Brejčáková – prednes prózy
  2. miesto: Nelka Pekarčíková – prednes poézie

  III. kategória
  1. miesto: Natália Švedová – prednes poézie
  2. miesto: Matej Kokoruďa – prednes prózy
  3. miesto: Natália Bartošová – prednes prózy

  Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
  21.06.2021 08:08 | viac »
 • MDM je krásny sviatok. Nikto z nás nezabudne na svoju mamičku. Ani my s deťmi sme nezaháľali
  a mamičkám sme vyrobili krásne darčeky. Všetky z lásky. A aby mamičky vedeli, ako ich veľmi ľúbime,
  natočili sme im aj krátke odkazy, pozdravy, pesničky a všetko čo nás napadlo.
  MAMIČKA, ĎAKUJEME, ĽÚBIME ŤA.
  12.05.2021 07:59 | viac »
 • Žiaci 2.C triedy si našli nových kamarátov priamo z ďalekých Levíc. V utorok nás potešila hromada krásnych farebných listov od žiakov zo Základnej školy v Leviciach. Keďže na hodine slovenského jazyka sme sa naučili písať listy, tak s veľkým elánom sme napísali zopár informácií o sebe a o svojich záľubách deťom do Levíc. Plní očakávania sa tešíme,  čo nám naši noví kamaráti opäť napíšu.

  03.05.2021 07:10 | viac »
 • 2.4. sa žiaci 2.C triedy venovali téme - Deň Zeme.

  Formou prezentácií, poučných videí a množstvu materiálu sme sa naučili správne separovať odpad, učili sme sa, aký význam má separácia odpadu pre našu Zem a pre nás, vypracúvali sme si pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky s touto tematikou, vytvorili sme si eko plagát, eko knihu a modely našej planéty Zem. Pevne verím, že krôčik po krôčiku aj my môžeme prispieť k ochrane našej Zemi, a že osvetovým a uvedomelým prístupom k životnému prostrediu vyrastú z našich zverencov ohľaduplní ľudia.

  01.06.2021 08:42 | viac »
 • Aj tento školský rok, v mesiaci marec, si naši žiaci 2. stupňa pripomenuli, prečo je pre nás dôležitá voda a celý vodný ekosystém. Na túto tému sme sa rozprávali na online hodinách biológie a v rámci dištančného vyučovania žiaci vytvorili mnoho krásnych výtvarných prác alebo aj pútavých videí. 
  23.04.2021 12:25 | viac »
 • V 12. ročníku súťaže zabojovalo o titul Všetkovedko 18 500 žiakov z celého Slovenska. V našej škole sa do súťaže prihlásilo 13 žiakov 1. stupňa. Titul Všetkovedko získalo 8 žiakov. Zaradili sa tak medzi 33% najúspešnejších riešiteľov.

   

  Všetkovedko 2

  1. Jozef Augustiňák                          2.A                             22. miesto
  2. Karolína Viežbová                        2.A                             15. miesto
  3. Kristína Nociarová                        2.A                             9. miesto – Všetkovedko školy
  4. Pavlína Paľuchová                       2.A                             15. miesto
  5. Karin Tarbajová                            2.A                             53. miesto
  6. Eliška Hrubjaková                         2.C                             57. miesto
  7. Tomáš Vernarský                          2.C                             29. miesto

   

  Všetkovedko 3

  1. Ján Král                                        3.A                             134. miesto
  2. Matthias Svartz                             3.B                             77. miesto
  3. Oliver Dorožovič                           3.B                             29. miesto

   

  Všetkovedko 4

  1. Hugo Bizub                                   4.B                             50. miesto
  2. Terézia Hollujová                          4.C                             45. miesto
  3. Peter Kotrady                               4.C                             75. miesto

   

  Všetkým zúčastneným a úspešným blahoželáme !

  16.04.2021 07:35 | viac »
 • Žiaci 2.C triedy sa na hodine matematiky preniesli na 45 minút do obchodného centra, v ktorom si rozdelili úlohy ( predavačka a nakupujúci) a hrali sa na obchod. Hravou formou sme si vyskúšali základné matematické operácie sčítania a odčítania s eurami.
  01.06.2021 08:43 | viac »
 • Verili by ste, že sa žiak môže na jednu vyučovaciu hodinu zmeniť na pána učiteľa? Že nie? Veru áno. Hodina vlastivedy bola v tejto triede zaujímavá. Slávko Sirko sa na jednu hodinu zmenil na pána učiteľa a odprezentoval svojim spolužiakom a pani učiteľke nádherný projekt o svojej obci. Na chvíľku sme sa presunuli do obce Rudňany, zahĺbili sme sa do tajov baníctva. Mohli sme si vyskúšať baníckum helmu a obzrieť si vzácny nerast z tejto oblasti. Porozprával nám o povolaní baníkov a o zážitkoch z bane, ktoré mu vyrozprával jeho dedko. Hodina bola veľmi náučná a  všetkým sa nám páčila.
  Mgr. Denisa Kristianová
  25.03.2021 12:56 | viac »
 • Inakosť. Ako veľmi sa toto slovo v dnešnej dobe nenosí. Doba nám diktuje, ako „musíme“ vyzerať, obliekať sa, maľovať sa, správať sa. Neveríte? Tvrdíte, že to nie je pravda? Mýlite sa. Dnešný svet inakosť ťažko trestá, napríklad v škole formou šikany, odsudzovania, výsmechu. A taká je to škoda.Prečo? Keby niet inakosti, dnešný svet nepozná vďačnosť, pokoru, sebakritiku, ohľaduplnosť a možno ani vieru.

  Svetový deň Downovho syndrómu si pripomíname 21. marca. Je to deň, ktorý rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším. Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne farebné ponožky. Túto myšlienku sa rozhodla podporiť aj trieda 3.A.

  Downov syndróm je jednou z najbežnejších chromozómových abnormalít vyskytujúcich sa u ľudí. Ide o vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Na liečbu tohto ochorenia neexistuje žiaden liek. Len vzdelanie a správna starostlivosť môže viesť k zvýšeniu kvality života. Som veľmi vďačná za to, že sme si takouto formou mohli na jeden deň pozmeniť náš každodenný životný rituál a len tým, že sme si ráno obuli odlišné ponožky a na chvíľku sme si spomenuli na tých, ktorým absolútne nezáleží na najnovších módnych hitoch, a napriek tomu sú v svojom svete často šťastnejší ako my ostatní.


  Mgr. Denisa Kristianová
  30.03.2021 13:40 | viac »
 • 21.marec bol v  r. 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie (Poetry Day) .

  Aj v našej triede sme si pripomenuli tento deň. Všetci žiaci si vybrali zo svojej domácej knižnice báseň, prepísali ju,  doplnili ilustráciou a zarecitovali  ju pred svojimi spolužiakmi. Keďže 21.3. je aj Sv. dňom Downovho syndrómu, pripomenuli sme si tento deň aspoň veselými ponožkami.

  24.03.2021 10:46 | viac »
 • Verili by ste, že sa žiak môže na jednu vyučovaciu hodinu zmeniť na pána učiteľa? Že nie? Veru áno. Hodina vlastivedy bola v tejto triede zaujímavá. Slávko Sirko sa na jednu hodinu zmenil na pána učiteľa a odprezentoval svojim spolužiakom a pani učiteľke nádherný projekt o svojej obci. Na chvíľku sme sa presunuli do obce Rudňany, zahĺbili sme sa do tajov baníctva. Mohli sme si vyskúšať banícku helmu a obzrieť si vzácny nerast z tejto oblasti. Porozprával nám o povolaní baníkov a o zážitkoch z bane, ktoré mu vyrozprával jeho dedko. Hodina bola veľmi náučná a všetkým sa nám páčila.
  Mgr. Denisa Kristianová
  23.03.2021 13:22 | viac »
 • V mesiaci december, 5.12.2020, bol Svetový deň pôdy. Žiaci 2. stupňa, v rámci biológie a environmentálnej výchovy, mali za úlohu vytvoriť poster na tému „Zásadný význam pôdy pre ľudský život“. Ponúkame vám pohľad na ich krásne práce ...
  23.03.2021 13:22 | viac »
 • Od dávnej minulosti sa spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. Sú považované za najveselšie obdobie roka.

  Keďže v tejto „čudnej“ dobe sme sa nemohli zabávať na spoločnom karnevale tak, ako po iné roky, urobili sme si oslavu fašiangov v triedach. V piatok 12. 2 2021 si deti doniesli masky a rôzne kostýmy a počas vyučovania sa v nich  predstavili svojim spolužiakom.

  Najprv si vypočuli veľmi zaujímavú a poučnú reláciu o histórii a význame fašiangov. Pani učiteľky si pre ne pripravili rôzne prezentácie a pracovné listy s fašiangovou tematikou. Malým občerstvením a veselou hudbou sme si spestrili tento vyučovací deň.

  Kostýmy boli naozaj veľmi pestré a nápadité. Presvedčte sa sami...

  23.03.2021 13:22 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria