Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedleho.snv@gmail.com
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Nová Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček053/442 62 770911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠMgr. Marta Briestenská053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠPedDr. Katarína Kilianová053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Michal Beharka 
pedagogickí zamestnanciMgr. Xénia Frančáková 
 Mgr. Ivona Kellnerová 
   
ostatní zamestnanciMarcela Kolesárová 
   
zástupcovia rodičovIng. Rastislav Marci 
 Mgr. Lucia Hrušovská 
 Martina Baluchová 
 Mgr. Igor Čop 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Michal Beharka 
 Mgr. Michal Demečko 
 Ing. Vladimír Jančík 
 Ing. Zuzana Záborská 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ primárneho vzdelávania 1.- 2. roč.Mgr. Milada PazerováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ primárneho vzdelávania 3.- 4. roč.Mgr. Stela TomaščíkováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ ŠKDBc. Táňa JakubišinováŠKD 
PK Jazyk a komunikáciaMgr. Janka BobulováSJL, CUJ 
Sekcia SJLMgr. Janka BobulováSJL 
Sekcia cudzieho jazykaMgr. Ivona KellnerováANJ, NEJ, RUJ 
PK Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Magdaléna PakosováETV, NBV, VYV, VUM, HUV 
PK Človek a spoločnosťPhDr. Norbert TurcovskýDEJ, OBN, GEG 
PK Človek príroda a svet práceMgr. Irena BdžochováBIO, FYZ, CHE, THD, SEE 
PK Matematika a práca s informáciamiIng. Mária KováčováMAT, INF 
PK Zdravie a pohybPaedDr. Milada PetkováTSV, SRL 
PK Špeciálna pedagogikaMgr. Ľudmila Butvinováškolský špeciálny pedagóg 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 593

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried143243333329
počet žiakov13655848827563626463593
z toho ŠVVP021154664534
z toho v ŠKD03747313470000156

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 68 žiakov / 35 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 50 žiakov / 29 dievčat

Počet žiakov nultého ročníka k 15.9.2015: 13 žiakov / 4 dievčatá

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5 detí / 2 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov100126367

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 GymnáziáSZŠSEŠ, obchodné SOŠTechnická akadémiaostatné SOŠSpolu
prihlásení2337161564
prijatí2337161564
% úspešnosti100 %100 %    
       
Pracovný pomer     1
Mimo SR     2

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCMCSJCJLDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFKAJ
0.A          2,36    
1.A1,29              
1.B1              
1.C1,07              
1.D               
2.A1,37              
2.B1,05              
2.C1,11              
3.A1,55              
3.B1,36              
4.A1,48              
4.B1,09              
4.C1,72              
4.D3,78              
5.A1,81,56   1,441 1,641,08   1,04 
5.B2,322,05   2,591 2,051,23   1,09 
5.C1,811,62   1,731,5 1,961,04   1,04 
6.A1,822,59   2,7712,182,141,27   1,18 
6.B2,312,5   2,6511,851,811   1 
6.C2,072   2,5712,071,931,15 4 1,14 
7.A2,132,48   2,291,092,172,381,22 2,09 1,09 
7.B2,82,7   2,751,22,62,951,25 2,6 1,35 
7.C1,781,94   2,061,222,171,831,33 1,78 1,11 
8.A2,061,5   2,7511,811,88  1,88 1,06 
8.B2,522,26   2,3712,222,07  2,41   
8.C1,531,47   1,7911,581,32  1,68 1 
9.A1,61,8   1,7611,651,38  2,2   
9.B2,062,12   2,1111,821,78  2,65   
9.C1,882,38   2,1711,751,54  2,54   

TriedaKNJMAZMATNBVNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské prácePohybové hryŠKD1PRCPNVPVCPRI
0.A            1,64  
1.A  1,43            
1.B  1            
1.C  1,07            
1.D  2,69            
2.A  1,58            
2.B  1,19            
2.C  1,28            
3.A  1,68            
3.B  1,73            
4.A  2            
4.B  1,36            
4.C  1,89            
4.D  3,78            
5.A  2,121           
5.B  2,771           
5.C  2,191           
6.A  2,681,22,21,32         
6.B  2,511,531,42         
6.C  2,511,51,5         
7.A  2,611,251,772,09         
7.B  2,751,132,582,7         
7.C  2,891,222,431,83         
8.A  2,511,881,38         
8.B  2,811,042,222,15         
8.C  211,571,21         
9.A  2,111,711,3         
9.B  2,7111,81,53         
9.C  2,3311,361,75         

TriedaPDAPVOŠKD1ŠKD2RRCRGMRVKRKFRUJSLYSJLSPRSEEŠKDSRL
0.A     1,822,36    1   
1.A 1,29        1,431   
1.B 1        11   
1.C 1        1,331   
1.D 1,92        2,851   
2.A1,53         1,791   
2.B1,05         1,331   
2.C1,28         1,441   
3.A1,82         1,911,14   
3.B1,45         1,641   
4.A1,48         2,051   
4.B1,27         1,271   
4.C1,16         2,171   
4.D3,44         3,831,28   
5.A          2,241,04   
5.B          2,771  1
5.C          2,541,08  1
6.A        1,86 2,681,14   
6.B        1,89 2,691  1
6.C        2,44 2,51  1,15
7.A        2,3 2,751,221,04  
7.B        3,13 2,951,21,4 1
7.C        1,91 2,561,171,17 1,44
8.A        2 2,7511,19  
8.B        2,28 2,7811 1,04
8.C        1,4 2,3211 1
9.A        1,69 2,3311  
9.B        2,14 2,3911 1
9.C        2,31 2,5811  

TriedaTEHTHDTSVTSV-bTEVTEV-bTHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUMVKZVYVVzdelávacia oblasťZEM
0.A    1,18          
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A        1,42      
2.B        1      
2.C        1,22      
3.A        1,73      
3.B        1,5      
4.A        1,48      
4.B        1,27      
4.C        1,33      
4.D        3,5      
5.A 1,121,04         1,12  
5.B 1,321,05         1,18  
5.C 1,311,04         1,08  
6.A  1         1,18  
6.B  1         1,19  
6.C  1         1  
7.A 1,261,17         1,3  
7.B 1,551         1,5  
7.C 1,331,44         1,33  
8.A 1,51,13            
8.B 1,811,04       1,15    
8.C 11,06       1,11    
9.A 11       1    
9.B 11       1    
9.C 11,14       1,25    

TriedaZMR
0.A1,82
1.A 
1.B 
1.C 
1.D 
2.A 
2.B 
2.C 
3.A 
3.B 
4.A 
4.B 
4.C 
4.D 
5.A 
5.B 
5.C 
6.A 
6.B 
6.C 
7.A 
7.B 
7.C 
8.A 
8.B 
8.C 
9.A 
9.B 
9.C 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A131103
1.A171403
1.B181800
1.C151500
1.D151212
2.A191900
2.B212100
2.C181800
3.A232201
3.B252113
4.A222101
4.B222200
4.C201802
4.D181350
5.A272502
5.B222110
5.C262600
6.A222110
6.B262600
6.C151401
7.A242220
7.B202000
7.C181800
8.A171601
8.B272700
8.C201901
9.A212100
9.B181800
9.C242400
SPOLU5935621120

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A13109799,73109799,7300,00
1.A17105175,07104674,7150,36
1.B18119566,39119566,3900,00
1.C1584456,2784456,2700,00
1.D152108162,152073159,46352,69
2.A19152380,16152380,1600,00
2.B21113954,24113954,2400,00
2.C18104858,22104858,2200,00
3.A232298104,45191186,8638717,59
3.B25172578,11171077,43150,68
4.A222212105,332212105,3300,00
4.B22154470,18154470,1800,00
4.C2097554,1797554,1700,00
4.D183330185,003252180,67784,33
5.A272669106,792663,75106,5560,24
5.B22187586,81186986,5460,27
5.C26213081,92209180,42391,50
6.A22214697,55209495,18522,36
6.B26194974,96194974,9600,00
6.C151459101,27124686,8021314,46
7.A242669112,812593109,57763,24
7.B202758141,162045104,2171336,95
7.C182276126,442083115,7219310,72
8.A17149593,44148492,75110,69
8.B27268699,48267599,07110,41
8.C20172190,58172190,5800,00
9.A212689130,252688130,2010,05
9.B182421137,822421137,8200,00
9.C243047126,963044126,8330,13
 59357 17696,4255 33293,311 8443,11

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakov% úspešnosť školy% úspešnosť v SR
Monitor SJL6168,2 %62,6 %
Monitor MAT6161 %52,8 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku143243333329
ŠKVP - klasická trieda 11 11,511,51,5210,5
ŠKVP - zdravotný program 1111     4
ŠKVP - Jazykový variant 1111     4
ŠKVP - športová trieda     1,521,51,517,5
akcelerácia rómskych žiakov11  1     3

Rozširujúce hodiny

Učebný variantPredmetPočet hodín v týždni
ISCED 1SJL7
ISCED 1ANJ2
ISCED 1PDA1
ISCED 1MAT5
ISCED 1IFV2
ISCED 1VYV2
ISCED 1 jazykový variantSJL7
ISCED 1 jazykový variantANJ6
ISCED 1 jazykový variantMAT5
ISCED 1 zdravotný programSJL7
ISCED 1 zdravotný programANJ2
ISCED 1 zdravotný programPDA1
ISCED 1 zdravotný programMAT5
ISCED 1 zdravotný programTEV4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovSJL9
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovPDA2
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovMAT5
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovVYV4
ISCED 2SJL2
ISCED 2I.CUJ4
ISCED 2II.CUJ5
ISCED 2FYZ2,5
ISCED 2CHE1
ISCED 2BIO3
ISCED 2DEJ1
ISCED 2GEG3
ISCED 2OBN0,5
ISCED 2ETV1
ISCED 2MAT6
ISCED 2INF1
ISCED 2SEE0,5
ISCED 2THD0,5
ISCED 2 športová triedaSJL2
ISCED 2 športová triedaI.CUJ4
ISCED 2 športová triedaII.CUJ5
ISCED 2 športová triedaFYZ1
ISCED 2 športová triedaCHE1
ISCED 2 športová triedaGEG1
ISCED 2 športová triedaETV1
ISCED 2 športová triedaMAT6
ISCED 2 športová triedaSRL10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet začlenených žiakov
Nultého ročníka1130
Bežné triedy12,537316
Triedy so zdravot. programom4806
Triedy s jazykovým variantom4853
Športové triedy715712
Spolu2859531

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. a odb. zam.Počet nepedag. zam.Počet úväzkov pedag. a odb. zam.Počet úväzkov nepedag. zam.
TPP461444 x 100%, 1x 69,57%,1x 73,91%14 x 100 %
DPP958 x 100%, 1x 34,67%4 x 100%, 1x 53,33%
Z toho:    
znížený úväzok211x 69,57%,1x 73,91%1x 53,33%
ZPS424 x 100%1 x 53,33%, 1x 100%
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov34144
vychovávateľov055
asistentov učiteľa055
odborní zamestanaci011
spolu35155

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
0.ARVK6
0.AZMR4
0.APNV2
0.AHPV3
0.ARGM4
1.CINF1
2.A,B,C,IFV3
3.A,BIFV4
4.B,CIFV5
6.A,B,CRUJ4
6.A,BBIO3
5.r., 6.r., 7.r., 8.r., 9.r.ETV5
5.A,BINF2
6.A,B,CINF4
7.A,BINF2
8.CINF1
7.A,B,CSEE2
8.A,B,CSEE2
9.A,B,CSEE2,5
5.A,B,CTHD3
7.A,B,CTHD2
8.CTHD1
9.A,B,CTHD2,5
8.CVUM1
9.AVUM1
8.CTSV2
7.CSRL5
8.CSRL4

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška12
2.kvalifikačná skúška21
štúdium školského manažmentu  
adaptačné1 
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
inovačné13 
aktualizačné7 
doplňujúce pedagogické12
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Cezpoľný beh - družstvo CH1. miesto3. miesto  
Cezpoľný beh - jednotlivci1. miesto   
Plavecká štafeta - družstvo1. miesto   
Plavecká štafeta - jednotlivci1. miesto   
Plavecká štafeta - jednotlivci2. miesto   
50 m VS - CH3. miesto   
50 m prsia - CH2. miesto   
50 m prsia - CH3. miesto   
50 m prsia - D3. miesto   
100 m VS - CH3. miesto   
50 m znak - CH3. miesto   
100 m PP - CH2. miesto   
Školský pohár Dôvera - futbal ml. D2. miesto   
Školský pohár Dôvera - futbal ml. CH1. miesto3. miesto  
Coca cola cup CH - veľký futbal1. miesto3. miesto  
Coca cola cup D - veľký futbal 1. miesto2. miesto  
Mc Donalds cup - futbal najml. ž.1. miesto3. miesto  
OXDOG florbal CH3. miesto   
Zjazdové lyžovanie - jednotlivci1. miesto   
Zjazdové lyžovanie - jednotlivci3 x 2. miestoo   
Zjazdové lyžovanie - jednotlivci2 x 3. miesto   
Volejbal - CH3. miesto   
Atletika - 800 m D2. miesto   
Atletika - kriket. loptička D3. miesto   
Atletika - skok do výšky D3. miesto   
Streľba VzPi - družstvo 1. miesto2. miesto 
Streľba VzPi - družstvo 2. miesto  
Streľba VzPi - družstvo 3. miesto  
Národná liga mládeže VzPi - družstvo 2. miesto  
Národná liga mládeže VzPi - družstvo 3. miesto  
Streľba VzPi - jednotlivci 3 x 1. miesto1. miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci 3 x 2. miesto2. miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci 2 x 3. miesto2 x 3. miesto 
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci  2 x 1. miesto 
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci  2 x 2. miesto 
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci  2 x 3. miesto 
Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže  3 x 1. miesto 
Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže  4 x 2. miesto 
Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže  4 x 3. miesto 
Dobšinského Košice Cena Matice Slovenskej  
Hronského Jasov 3. miesto  
Hviezdoslavov Kubín2 x 2. miesto   
Štúrov Zvolen 2. miesto  
Technická olympiáda - družstvo3. miesto   
MO - 51 úspešný riešiteľ   
MO - 61. miesto   
MO - 61 úspešný riešiteľ   
MO - 82 x 1. miesto   
MO - 84. úspešní riešitelia   
MO - 91 úspešný riešiteľ   
PYTAGORIÁDA - 4. roč.7 úspešných riešiteľov   
PYTAGORIÁDA - 5. roč.2 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 6. roč.2. miesto   
PYTAGORIÁDA - 6. roč.1 úspešný riešiteľ   
Geografická olympiádaúspešný riešiteľ   
Biologická olympiáda2 x 3. miesto   
Dejepisná olympiáda - kat. D3. miesto   
Výtvarná súťaž Rodina bez cigariet  1. miesto 
Slávik Slovenska3. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves pracovali podľa mesačných plánov práce. V priebehu školského roka zorganizovali pre žiakov školy rôzne podujatia, ktorých cieľom bolo vyplniť voľný čas žiakov a prezentovať prácu školy medzi rodičmi a širokou verejnosťou.

Medzi najzaujímavejšie patrili tieto podujatia:

PRE ŽIAKOV:

Zábavné podujatia:

- Šarkania šou

- Vyrezávanie tekvíc

- Deň chôdze

- Imatrikulácia prvákov

- Mikulášske posedenie

- Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša

- Mesačné výstavky výtvarných prác

- Deň jablka

- Deň vody

- OVOCNÍČKOVIA - súťažné popoludnie

- Vitamínky

- Fašiangový karneval

- Karneval na ľade

- Valentínska pošta

- Popoludnie s rozprávkami

- Záložka spája školy

- Čitateľský maratón

- Čítanie je pre mňa hračka

- Ovocné a zeleninové dni pre žiakov 1. stupňa

- Vianočné besiedky

- Pečenie medovníkov

- Veľkonočné zvyky

- Besedy a kvízy s aktuálnou tématikou

- Týždeň priateľstva

- Detský čin roka

- Zábavné a súťažné podujatia v školskej knižnici

- Výtvarné a literárne súťaže

- Pexesáčik

- Puzzlemánia

- Vypni počítač, zapni seba

- hudobné dielne Ženích pre slečnu Myšku

- Noc čítania Biblie

Športové podujatia:

- Memoriál A. Franka - medzinárodný futbalový turnaj

- Medzinárodný futbalový turnaj v Bílovci ( ČR)

- Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci (ČR)

- Medzinárodný futbalový turnaj v Havlíčkovom Brode (ČR)

- Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

- Škola v prírode

- Škola v prírode zameraná na lyžovanie

- Plavecké preteky pre 1.- 4. ročník

- Turnaj v malom futbale o pohár riaditeľa školy pre 1.- 4. ročník

- Korčuľovanie

- Švihadlový maratón

- Turistické podujatie Cesta do RAJA

Vzdelávacie podujatia:

- Beseda so spisovateľom V. Šefčíkom

- Návštevy expozícií v Galérii Spiša, v Múzeu Spiša

- Pravidelné návštevy podujatí v OĽK

- Účasť v projekte OĽK zameranom na zážitkové čítanie a prácu s umeleckým textom

- Návštevy ZOO a pavilónu AQUATERRA

- Literárne, dejepisné, prírodovedné a geografické exkurzie

- Návšteva environučebne MADARAS

- Besedy s PEER aktivistami

- Cesta emocionálnej zrelosti

- Môj kamarát a čo si na ňom vážim

- Deň stromov

- Deň dentálnej hygieny

- Deň Zeme

- Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

- Môj priateľ delfín

- Krása ukrytá v dreve

- Rovesnícke vzdelávanie : Obnoviteľné zdroje energie

PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ:

- Darčeky pre mamičky, oteckov a dôchodcov

- Informácie na webovej stránke školy

- Zápis prvákov so zábavnou činnosťou

- Imatrikulácia prvákov

- Slávnostná akadémia NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA

- darček pre Alžbetku

VEREJNOPROSPEŠNÁ ČINNOSŤ:

- Zber papiera - 4 x za rok

- Zber SABI víčok

- Zber drobných elektrozariadení - ASEKOC

- Zber gaštanov

- Deň Zeme - jarné upratovanie

- Pravidelná údržba a úprava okolia školy

- Deň narcisov

- Zbierka pre krízové centrum Alžbetka

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Škola je zapojená do viacerých projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť edukačný proces a tiež prispievajú k lepšiemu materiálnemu zabezpečeniu školy

- Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- DIGIŠKOLA

- Digitálne učivo na dosah

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologickýcj javov v školskom prostredí

- Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím e-testovania

- Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

- E-twinning

- Zdravá škola

- Zelená škola

- Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

B) Krátkodobé

- Moja prvá škola - súťaž s KOZMIXOM

- Obnova telovýchovného zariadenia - basketbalové koše

C) V školskom roku 2015/2016 bol školou vypracovaný a zrealizovaný projekt:

- Cena EMBRACO za ekológiu - solárna sprcha, bylinková záhradka

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 11.02.2013 do 13.02.2013

Druh inšpekcie: tematická

Tematická inšpekcia bola zameraná na oblasť špeciálnej pedagogiky a na prácu so začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole bolo 28 kmeňových tried, z toho 11 na prízemí, 17 na 1. poschodí. Pre vyučovací proces sa využívali odborné učebne chémie, fyziky, biológie, CUJ, jazykové laboratórium, 4 PC učebne. učebňa ETV, NBV, školská dielňa, školská kuchynka, vzduchová strelnica, školská knižnica, herňa ŠKD. Pre žiakov so ŠVVP bola k dispozícii relaxačná miestnosť Snoezelen a pre žiakov s telesným postihom slúžia špeciálne tvarované stoly, prenosné odkladacie stolčeky a schodolez pre vozíčkárov.

Pri vyučovaní sa využívali dostupné učebné pomôcky jednotlivých kabinetov, tieto pravidelne boli dopĺňané, obnovované. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dataprojektormi, počítačmi a keramickými tabuľami. Pre digitalizáciu vyučovacieho procesu sa pravidelne využívalo 8 interaktívnych tabúľ a 20 tabletov.

Škola má 2 telocvične, bazén, saunu, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Tieto priestory slúžia nielen na vyučovanie telesnej a športovej prípravy, ale aj na popoludňajšiu záujmovú činnosť školy a voľnočasové aktivity žiakov a verejnosti. Škola postupne začala budovať aj vonkajší prírodný športový areál.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečovala školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá poskytovala aj diétu pre celiatikov.

V školskom roku 2015/2016 boli prevedené tieto práce:

- oprava strechy nad ŠJ

- oprava šatní a sociálnych zariadení, chodby a kabinetu v priestoroch školského bazénu,

- maľovanie chodieb v telovýchovnom areáli a školských chodieb na 1. a 2. poschodí,

- výmena podláh v 7 triedach a v kabinete ŠpG

- výmena svietidiel v triedach a kabinetoch,

- postupná výmena školských tabúľ v triedach,

- výmena školského nábytku, PC a hračiek v herni ŠKD,

- doplnenie kabinetov pomôckami podľa požiadaviek vyučujúcich,

- doplnenie elektrospotrebičov v ŠJ - chladnička, mikrovlnka, počítač,

- zakúpenie 5 notebookov

V budúcnosti sa počíta s postupnou výmenou odkladacích skriniek, s dobudovaním odbornej učebne techniky.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  
   
Normatívne finančné prostriedky  
  
 20152016
mzdy (610)205 607 EUR412 000 EUR
odvody (620) 73 835 EUR142 667 EUR
tovary (630) 53 909 EUR103 931 EUR
  
SPOLU:333 351 EUR658 598 EUR
  
Nenormatívne finančné prostriedky  
  
 20152016
dopravné 1 151 EUR 2 988 EUR
asistenti učiteľa10 920 EUR22 720 EUR
vzdelávacie poukazy 6 816 EUR10 676 EUR
znevýhodnené prostredie 2 179 EUR 2 955 EUR
príspevok na havárie34 431 EUR34 000 EUR
lyžiarsky kurz 0 EUR 7 800 EUR
škola v prírode 0 EUR 5 400 EUR
učebnice 2 530 EUR 3 009 EUR
odchodné 0 EUR 837 EUR
mimoriadne výsledky 200 EUR 0 EUR
  
Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi  
  
 20152016
na školské potreby 963 EUR 813 EUR
na stravu2 593 EUR4 162 EUR
  
  
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
  
 20152016
Poplatky za ŠKD2 484 EUR3 506 EUR
Poplatky za CVČ1 797 EUR2 641 EUR
  
  
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob   
ich použitia v členení podľa financovaných aktivít  
  
na vzdelávacie poukazy:17 492,00 EUR 
z toho:  
mzdy a odvody 8 468,11 EUR 
tovary a služby 9 023,89 EUR 
  
  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,   
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  
  
  
Príspevky od rodičov - Spolok rodičov a priateľov školy............................6 844,00 €6 844 EUR 
  
2% z dane z príjmov....................................................................................3 074,90 €3 074,90 EUR 
  
  
  
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
 20152016
dary3 046,16 EUR3 845,99 EUR
-z toho  
projekt Slnečná sprcha 1 398,00 EUR
Bílovec  500,00 EUR
futbalová brána 950,00 EUR 
memoriál 500,00 EUR 
údržba školy1 596,16 EUR1 947,99 EUR

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele a úlohy v školskom roku 2015/ 2016 boli rozpracované v mesačných plánoch práce, ktoré sa vzájomne prelínajú a sú zapracované v dlohodobom horizonte podľa koncepcie školy s výhľadom do roku 2017.

1. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovného pôsobenia školy.

2. Zvyšovať kvalifikovanosť a profesijný rast pedagogických zamestnancov formami kontinuálneho vzdelávania.

3. V konkurenčnom prostredí stabilizovať počet žiakov školy.

4. Budovať otvorený systém školy, schopný prispôsobovať sa potrebám a komunikácii s vonkajším prostredím.

5. Naďalej pokračovať v rozširovaní a skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia školy.

6. Meniť tradičné vyučovanie na vyučovanie modernými, inovatívnymi metódami a formami práce.

7. Zabezpečovať tvorivo humanistický prístup v edukačnom procese školy.

8. Poskytnúť žiakom bohatý výber záujmovej činnosti prostredníctvom záujmových útvarov.

9. Vytvárať optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

10. Organizovať podujatia podporujúce zdravý životný štýl detí a mládeže.

11. Podieľať sa na výchove a zabezpečovaní odbornej praxe študentov stredných a vysokých škôl pedagogického zamerania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 100 % úspešnosť v rozmiestňovaní žiakov na stredné školy

- kolektív kvalifikovaných a odborných pedagogických zamestnancov

- výsledky v športových súťažiach, v súťažiach umeleckého charakteru a tvorivosti žiakov

- ponuka atraktívnych záujmových útvarov

- prezentácia školy kultúrnymi a spoločenskými podujatiami

- prezentácia školy, mesta, kraja a SR v športových súťažiach

- spolupráca s Radou školy a Radou rodičov pri organizácií podujatí pre žiakov a verejnosť

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IFV primárnom vzdelávaní

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti INF v nižšom strednom vzdelávaní

- nedostatočné priestory a vybavenie školských dielní

- nedostatočné využívanie moderných technológií

- veľké množstvo vymeškaných hodín žiakov

- príprava, vypracovanie a realizácia projektov

Návrh opatrení:

- využívanie interaktívnych tabúľ a ebeamov v praxi

- vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk. rok 2016/2017 za účelom osobnostného rastu zamestnancov

- pokračovať v rekonštrukcii školských dielní

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi pri riešení nedostatkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2015/16 ukončilo štúdium na ZŠ 67 žiakov. Z tohto počtu pokračuje v štúdiu na strednej škole 66 žiakov. Z tohto počtu 1 žiak bol zaradený do pracovného pomeru a 2 žiaci sú mimo SR.

Názov školyPočet žiakov
Gymnázia23
Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves - 8 ročné7
Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves12
Cirkevné gymnázium, Spišská Nová Ves2
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice1
Gymnázium Kukučínova, Poprad1
  
Zdravotnícke školy3
Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča3
  
Ekonomické, obchodné školy7
SOŠ ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves2
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves4
Obchodná akadémia, Murgašova, Poprad1
  
Ostatné SOŠ31
Súkromná SOŠ, ul. 29. augusta 4812, Poprad 12
SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves6
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves16
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves7
  
Do pracovného pomeru1
  
Mimo SR2
  
Spolu končiacich67

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej, záujmovej a mimoškolskej činnosti vedenie školy zabezpečuje pre žiakov a zamestnancov školy priaznivé psychohygienické podmienky, medzi ktoré patrí:

a) trávenie veľkých prestávok v priestoroch átria školy a v oddychovej relaxačnej zóne

b) po 4. vyučovacej hodine - 20 minútová prestávka na stravovanie športových tried

c) pitný režim pre žiakov

d) edukácia a relaxácia žiakov s ŠVVP v oddychovom centre SNOEZELEN

e) výchovná činnosť v relaxačnej a prírodovednej zóne

f) výchovná činnosť a relaxácia v priestoroch vtáčieho mestečka

g) starostlivosť o školskú zeleň a kvetinovú výzdobu školy

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cyklo-turisticko poznávací13 Ing. Mária Kováčová
Cykloturistický 13 Mgr. Lucia Pekarčíková
Cykloturistický 13 PhDr. Norbert Turcovský
Cykloturistický 14 Mgr. Janka Bobulová
Dopraváčik12 PaedDr. Jana Sámelová
Fenixáčik10 Mgr. Michaela Revajová
Futbal 11 p. Jakub Janík
Futbal 17 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Futbal 18 Mgr. Vladimír Hudáček
Futbal 18 Mgr. Radoslav Sirko
Futbal 19 Mgr. Tomáš Hrušovský
Futbal 20 p. Jozef Tornay
Hra s internetom17 Bc. Jana Novotná
Kamarát počitač11 Mgr. Milada Pazerová
Náboženská skúsenosť28 Mgr. Magdaléna Pakosová
Plávanie 10 p. Peter Milčák
Plávanie 12 p. Peter Milčák
Plávanie 17 Mgr. Denisa Kristianová
Plávanie 19 Mgr. Denisa Kristianová
Relaxačno-regeneračné cvičenia 15 Mgr. Xénia Frančáková
Relaxačno-regeneračné cvičenia 17 Mgr. Jana Andrassy
ROMANO JILO18 Mgr. Viera Šebošíková
Spevácky zbor14 Mgr. Katarína Kalíková
Spoločenské hry11 Mgr. Dana Macalová
Strelecko športový - poznavací 20 p. Ján Mlynarčík
Strelecko športový - poznavací 20 PaedDr. Milada Petková
ŠKD 1. oddelenie31 Vlasta Donová
ŠKD 2. oddelenie29 Mgr. Marta Staroňová
ŠKD 3. oddelenie31 Gabriela Pravlíková
ŠKD 4. oddelenie33 Bc. Táňa Jakubišinová
ŠKD 5. oddelenie32 Anna Šimová
Športovo strelecký - poznavací 21 PaedDr. Milada Petková
Tanečno-gymnastický20 Mgr. Stela Tomaščíková
Volejbal18 Mgr. Bartolomej Ogurčák

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves dlhodobo pracuje občianske združenie SRPŠ a jeho vedenie Rada rodičov.

Úzkou spoluprácou s rodičmi vedenie školy zlepšilo:

- materiálno-technické vybavenie školy - finančné prostriedky na zakupovanie školského nábytku, pomôcok

- skvalitnenie prostredia piatich tried - vymaľovanie, obnova nábytku, výmena sanity

- financovanie hygienického programu pre žiakov

- spolupodieľanie sa 2 % dane

- zabezpečovanie celoškolských kulttúrnych a športových podujatí

- organizovanie zberu papiera

- finančný príspevok na zabezpečenie školy v prírode, lyžiarskeho výcviku

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola ako otvorená inštitúcia spolupracovala a poskytovala svoje priestory, materiálno-technické vybavenie a pomoc. Vytvára optimálne podmienky pre tieto inštitúcie a organizácie:

- Mestský výbor č. 4. - Bytové družstvo

- Slovenský strelecký zväz - ŠSK RD Spišská Nová Ves

- Dobrovoľný hasičský zbor

- Slovenský futbalový zväz - FK Spišská Nová Ves

- Slovenská volejbalová federácia - SVF

- Centrum voľného času

- Klub rekreačnej telesnej výchovy - MIX

- Olympijský výbor

Škola v spolupráci s MÚ organizovala brigády na vyčistenie a skrášlenie sídliska a areálu školy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Nováček

V Spišskej Novej Vsi, 6. októbra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,

prerokovali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2015/2016

a m a j ú / n e m a j ú voči nej výhrady.

Predseda RŠ: Ing. Michal Beharka

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Spišská Nová Ves v zastúpení primátora mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria