Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedleho.snv@gmail.com
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Nová Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček053/442 62 770911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠMgr. Marta Briestenská053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠPaedDr. Katarína Kilianová053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Michal Beharka 
pedagogickí zamestnanciMgr. Xénia Frančáková 
 Mgr. Ivona Kellnerová 
ostatní zamestnanciMarcela Kolesárová 
   
zástupcovia rodičovIng. Rastislav Marci 
 Mgr. Lucia Hrušovská 
 Martina Baluchová 
 Mgr. Igor Čop 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Michal Beharka 
 Mgr. Michal Demečko 
 Ing. Vladimír Jančík 
 Ing. Zuzana Záborská 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ primárneho vzdelávania 1.- 2. roč.Mgr. Milada PazerováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ primárneho vzdelávania 3.- 4. roč.Mgr. Stela TomaščíkováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ ŠKDBc. Táňa JakubišinováŠKD 
PK Jazyk a komunikáciaMgr. Janka BobulováSJL, CUJ 
Sekcia SJLMgr. Janka BobulováSJL 
Sekcia cudzieho jazykaMgr. Ivona KellnerováANJ, NEJ, RUJ 
PK Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Magdaléna PakosováETV, NBV, VYV, VUM, HUV 
PK Človek a spoločnosťPhDr. Norbert TurcovskýDEJ, OBN, GEG 
PK Človek príroda a svet práceMgr. Irena BdžochováBIO, FYZ, CHE, THD, SEE 
PK Matematika a práca s informáciamiMgr. Peter WindtMAT, INF 
PK Zdravie a pohybMgr. Ján ProkopičTSV, SRL 
PK Špeciálna pedagogikaMgr. Ľudmila Butvinováškolský špeciálny pedagóg 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 599

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried143333333329
počet žiakov10887459625764646358599
z toho ŠVVP012673548440
z toho v ŠKD15654323560000184

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 62 žiakov / 31 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 88 žiakov / 41 dievčat

Počet žiakov nultého ročníka k 15.9.2016: 10 žiakov / 6 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 detí / 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
 080205868

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 GymnáziáSZŠSEŠ, obchodné SOŠElektrotechnické a železničné SOŠTechnická akadémiaPoľnohospodárske, lesnícke školySOŠ drevárskaostatné SOŠSpolu
prihlásení131173727757
prijatí131173727757
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 
          
Mimo SR        1

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVFCMCSJCJLDEJETVFYZGEGHUVHPVHPDCHEIFV
0.A           1   
1.A1              
1.B1              
1.C1              
1.D               
2.A1,35              
2.B1,17              
2.C1,14              
3.A1,78              
3.B1,17              
3.C3,83              
4.A1,95              
4.B1,27              
4.C1,83              
5.A1,691,13    1,311 1,631    
5.B1,951,45    1,81,4 2,251,45    
5.C2,282,33    2,391,67 2,171,72    
6.A1,952,1    2,3511,852,11,45    
6.B2,321,77    2,181,432,232,091,18    
6.C2,581,63    2,712,421,951,79    
7.A21,76    1,6212,052,331,19  1,62 
7.B2,361,88    2,361,672,522,441,72  2,36 
7.C2,292    2,291,82,472,411,71  2 
8.A1,771,36    2,3212,182,23   2,09 
8.B1,811,41    1,7411,631,3   2,3 
8.C1,791,36    2,512,071,79   2,5 
9.A1,781,26    2,1312,091,52   1,83 
9.B2,671,89    2,3312,332,06   2,78 
9.C1,931,56    2,3512,132,18   1,56 

TriedaINFKAJKNJMAZMATNBVNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské prácePohybové hryŠKD1PRCPNV
0.A              1
1.A    1          
1.B    1          
1.C1   1,1          
1.D    3,74          
2.A1   1,83          
2.B    1,35          
2.C    1,52          
3.A1   1,84          
3.B1   1,33          
3.C    3,58          
4.A    2,16          
4.B    1,64          
4.C    1,61          
5.A1   1,691         
5.B1   2,31         
5.C1,06   2,391,42         
6.A1   2,31 1,6       
6.B1   2,821 1,14       
6.C1,11   2,631,33 1,53       
7.A11,42  2,2912,331,38       
7.B1,04   31 1,6       
7.C1,181,38  2,2412,751,41       
8.A1,14   2,821,131,921,5       
8.B    2,411,142,061,7       
8.C    2,9312,141,5       
9.A    2,4311,711,13       
9.B    2,561,211,691,44       
9.C    2,251,131,41,06       

TriedaPVCPEGPRIPDAPVOŠKD1ŠKD2RRCRGMRVKRKFRUJSLYSJLSPR
0.A        2,12,3    1
1.A    1        1,091
1.B    1        1,051
1.C    1        1,11
1.D    3,05        41
2.A    1,74        1,871
2.B    1,26        1,421
2.C    1,24        1,51
3.A   1,68         21
3.B   1,13         1,251
3.C   3,08         3,461
4.A   1,68         2,211
4.B   1,23         1,641
4.C   1,78         1,941
5.A             1,941
5.B             1,951,14
5.C             2,441,11
6.A             2,551
6.B             2,681,05
6.C             2,91,63
7.A 1           2,671
7.B             3,281
7.C 1,46           3,061,24
8.A           2 2,361,05
8.B           2,3 2,891
8.C           2,33 2,641
9.A           1,56 2,351
9.B           2,4 3,171,06
9.C           1,9 2,711,13

TriedaSEEŠKDSRLSPHTEHTHDTSVTSV-bTEVTEV-bTHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUM
0.A        1      
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A            1,5  
3.B            1,13  
3.C            2,92  
4.A            2,21  
4.B            1,41  
4.C            1,44  
5.A     11        
5.B  1,1  1,21        
5.C     1,061,06        
6.A     1,251,1        
6.B  1  1,271        
6.C     1,581,32        
7.A     1,051        
7.B  1  1,281        
7.C     1,121,2        
8.A1    1,051        
8.B1 1  1,331       1
8.C1 1,14  11       1
9.A1    11       1
9.B  1   1        
9.C  1,19   1,06        

TriedaVKZVYVVzdelávacia oblasťZEMZMR
0.A    2
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
2.A     
2.B     
2.C     
3.A     
3.B     
3.C     
4.A     
4.B     
4.C     
5.A 1,06   
5.B 1,05   
5.C 1,28   
6.A 1,25   
6.B 1,23   
6.C 1,42   
7.A 1,1   
7.B 1,2   
7.C 1,12   
8.A     
8.B     
8.C     
9.A     
9.B     
9.C     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A101000
1.A222200
1.B222020
1.C222110
1.D221930
2.A252320
2.B252410
2.C242130
3.A212010
3.B242400
3.C141400
4.A201910
4.B222200
4.C202000
5.A171610
5.B212010
5.C191810
6.A222020
6.B222200
6.C202000
7.A212100
7.B252500
7.C181620
8.A222110
8.B272700
8.C141400
9.A232300
9.B181800
9.C171700
 599577220

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A102676267,602641264,10353,50
1.A22138963,14138963,1400,00
1.B22125562,83125562,8300,00
1.C2295144,2995144,2900,00
1.D224371230,054371230,0500,00
2.A252707112,832707112,8300,00
2.B25141760,03141760,0300,00
2.C24148369,45148369,4500,00
3.A212012102,552012102,5500,00
3.B24141859,08141859,0800,00
3.C143640303,333640303,3300,00
4.A20157380,46157380,4600,00
4.B22128758,50128758,5000,00
4.C201818101,001818101,0000,00
5.A17102761,98102761,9800,00
5.B212836135,05207498,7676236,29
5.C192382128,212283122,79995,42
6.A22206697,81206697,8100,00
6.B222576117,092576117,0900,00
6.C203719195,742935154,4778441,26
7.A212710129,052708128,9520,10
7.B253223131,053223131,0500,00
7.C181853108,701710100,621438,08
8.A222357107,142349106,7780,36
8.B27254194,11254194,1100,00
8.C141893135,211893135,2100,00
9.A233154137,133143136,65110,48
9.B182310128,332296127,56140,78
9.C172504156,502491155,69130,81
 59965 148108,7663 277105,6418713,12

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakov% úspešnosť školy% úspešnosť v SR
T-9 SJL5763,2 %63,0 %
T-9 MAT5763,5 %55,9 %
    
T-5 SJL5058,9 %62,8 %
T-5 MAT5067,3 %64,7 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku143324333329
ŠKVP - klasická trieda 20,51,51,52221113,5
ŠKVP - zdravotný program 0,50,50,51     2,5
ŠKVP - Jazykový variant 1,5210,5     5
ŠKVP - športová trieda     111227
akcelerácia rómskych žiakov1         1

Rozširujúce hodiny

Učebný variantPredmetdotácia h / týždeň
ISCED 1SJL2
ISCED 1ANJ2
ISCED 1INF1
ISCED 1VLA1
ISCED 1SPH1
ISCED 1 jazykový variantSJL2
ISCED 1 jazykový variantANJ6
ISCED 1 zdravotný programSJL2
ISCED 1 zdravotný programANJ2
ISCED 1 zdravotný programTSV4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovSJL4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovMAT3
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovINF1
ISCED 2SJL1
ISCED 2I.CUJ2
ISCED 2II.CUJ2
ISCED 2FYZ1
ISCED 2CHE1
ISCED 2BIO1
ISCED 2DEJ3
ISCED 2MAT4
ISCED 2PGE1
ISCED 2CVF1
ISCED 2KAJ4
ISCED 2 športová triedaSJL1
ISCED 2 športová triedaI.CUJ1
ISCED 2 športová triedaFYZ1
ISCED 2 športová triedaCHE1
ISCED 2 športová triedaGEG1
ISCED 2 športová triedaMAT4
ISCED 2 športová triedaSRL10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet začlenených žiakov
Nultého ročníka1100
Bežné triedy13,526813
Triedy so zdravot. programom2,55710
Triedy s jazykovým variantom51174
Športové triedy714713
Spolu2959940

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. a odb. zam.Počet nepedag. zam.Počet úväzkov pedag. a odb. zam.Počet úväzkov nepedag. zam.
TPP431643 x 100%15 x 100%, 1x 53,33%
DPP949 x 100%4 x 100%
Z toho:    
znížený úväzok01 1x 53,33%
ZPS424 x 100%1 x 53,33%, 1x 100%
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov23941
vychovávateľov066
asistentov učiteľa055
spolu25052

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1.ročETV1
2.ročETV1
3.ročETV1
4.ročETV1
2.CINF1
3.A,B,CINF3
4.A,B,CIFV3
6.B,C BIO3
7.BBIO2
6.BDEJ1
8.A,CDEJ2
6.B,COBN2
7.B,COBN2
8,A,COBN2
9.A,B,COBN3
5.roč.ETV1
6.roč.ETV1
7.roč.ETV1
8.roč.ETV1
9.roč.ETV1
5.A,B,CINF3
6.A,B,CINF6
7.A,B,CINF4
8.AINF1
5.CTHD1
6.ATHD1
8.CTHD0,5
8.CSEE0,5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška03
2.kvalifikačná skúška42
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium10
špecializačné kvalifikačné02
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické10
aktualizačné110

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Cezpoľný beh - družstvo D1.miesto2.miesto  
Cezpoľný beh - družstvo CH1.miesto   
Cezpoľný beh - jednotlivci2 x 2.miesto2.miesto  
Cezpoľný beh - jednotlivci3.miesto3.miesto  
Beh na kolieskových korčuliach3 x 1.miesto   
Beh na kolieskových korčuliach3.miesto   
Plavecká štafeta - škola1.miesto   
Plavecká štafeta - jednotlivci - 100 m2 x 1.miesto   
MŠO - plávanie 50 m VS CH1.miesto   
MŠO - plávanie 50 m VS CH2.miesto   
MŠO - plávanie 50 m VS D2.miesto   
MŠO - plávanie 25 m VS CH1.miesto   
MŠO - plávanie 25 m VS CH2.miesto   
MŠO - plávanie 25 m VS CH3.miesto   
MŠO - plávanie 25 m VS D2.miesto   
MŠO - plávanie 4 x 25 m VS CH1.miesto   
MŠO - plávanie 4 x 25 m VS D2.miesto   
Medzinárodná súťaž olympijských nádejí v športovej streľbe CH   3.miesto
Medzinárodná súťaž olympijských nádejí v športovej streľbe družstvo   2.miesto
Medzinárodná súťaž olympijských nádejí v športovej streľbe družstvo   3.miesto
Streľba zo zalamovacej pušky - mladší žiaci, družstvo1.miesto   
Streľba zo zalamovacej pušky - mladší žiaci, družstvo3.miesto   
Streľba zo zalamovacej pušky - mladší žiaci, jednotlivci3.miesto   
Streľba zo zalamovacej pušky - mladšie žiačky, jednotlivci1.miesto   
Streľba zo zalamovacej pušky - starší žiaci, družstvo1.miesto   
Streľba zo zalamovacej pušky - starší žiaci, jednotlivci3.miesto   
Streľba zo zalamovacej pušky - staršie žiačky, jednotlivci1.miesto   
MS v športovej streľbe - VzPi do 16 rokov - žiačky  1.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 16 rokov - žiaci  5.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 16 rokov - družstvo  2.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - žiačky  3.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - žiačky  4.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - žiačky  7.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - žiaci  3.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - žiaci  5.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - družstvo  3.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 14 rokov - jednotlivci CH  1.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 14 rokov - družstvo CH  2.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 14 rokov - jednotlivci D  1.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 14 rokov - jednotlivci D  3.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 16 rokov - družstvo CH  2.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 16 rokov - družstvo D  1.miesto 
Národná liga mládeže VzPi do 16 rokov - družstvo CH  1.miesto 
Memoriál Karola Žabku - VzPi 40 2 x 3.miesto   
Majstrovstvá vo florbale CH3.miesto   
Majstrovstvá v basketbale CH3.miesto   
Volejbalový turnaj D1.miesto   
Majstrovstvá vo volejbale D1.miesto3. miesto  
Majstrovstvá vo volejbale CH1.miesto   
Mini Cool Volley1.miesto2.miesto9.miesto 
Lyžiarske preteky - kat. B2.miesto   
Lyžiarske preteky - kat. B3.miesto   
Lyžiarske preteky - kat. C2 x 1.miesto   
Lyžiarske preteky - kat. D3.miesto   
Lyžiarske preteky - kat. E1.miesto   
Lyžiarske preteky - kat. E2.miesto   
Beh na lyžiach1.miesto   
Gymnastický štvorboj CH3.miesto   
Malý futbal ml. CH1.miesto2.miesto  
Malý futbal ml. D1.miesto2.miesto  
Mc Donalds cup - futbal najmladší žiaci2.miesto   
Futbal cup - st. CH1.miesto3.miesto  
Futbal cup - st. D1.miesto3.miesto  
Hádzaná CH1.miesto   
Prehadzovaná trojíc1.miesto2.miesto  
ŠKOLA ROKA1.miesto   
Spišské športové hry - florbal CH 5.- 6.roč.3.miesto   
Spišské športové hry - malý futbal 3.- 4.roč.3.miesto   
Spišské športové hry plávanie CH -50 m prsia1.miesto   
Spišské športové hry plávanie CH -50 m znak1.miesto   
Spišské športové hry plávanie CH -50 m VS2.miesto   
Spišské športové hry plávanie D -50 m VS3.miesto   
Spišské športové hry volejbal D3.miesto   
Spišské športové hry športová streľba2.miesto   
Večerný beh mestom - najmladšie D1.miesto   
Večerný beh mestom - najmladší CH2.miest   
Večerný beh mestom - najmladší CH3.miest   
Večerný beh mestom - mladší CH1.miesto   
MŠO - vybíjaná CH1.miesto   
Dobšinského Košice 3.miesto  
Dobšinského Košice Cena poroty  
Dobšinského Košice Cena Matice slovenskej  
Blahoslavení chudobníCena poroty   
Hronského Jasov Cena LYNX  
Hronského Jasov Cena starostu obce  
A slovo bolo u Boha -poézia 2.miesto  
Šaliansky Maťko 3.miesto  
Skala útočiska - literárna súťaž2.miesto   
Skala útočiska - literárna súťaž2 x 3.miesto   
Skala útočiska - literárna súťažčestné uznanie   
Olypiáda v ANJ - kat. 1A1.miesto   
Olypiáda v ANJ - kat. 1B3.miesto   
MOZ 5.ročník2 úspešní riešitelia   
MOZ 6.ročník1 úspešný riešiteľ   
MOZ 8.ročník1.miesto   
PYTAGORIÁDA - 4. roč.4 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 5. roč.2 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 6. roč.1.miesto   
PYTAGORIÁDA - 8. roč.2.miesto   
PYTAGORIÁDA - 8. roč.1 úspešný riešiteľ   
Matematická klokan10 úspešných riešiteľov   
Fyzikálna olympiáda - kat. F1.miesto   
Geografická olympiáda1 úspešný riešiteľ   
Biologická olympiáda - projektová časť2.miesto5.miesto  
Biologická olympiáda - projektová časť3 úspešní riešitelia   
Biologická olympiáda - kat.D3.miesto   
Biologická olympiáda - kat.D2 úspešní riešitelia   
Dejepisná olympiáda - kat. C1 úspešný riešiteľ   
Dejepisná olympiáda - kat. D1 úspešný riešiteľ   
Dejepisná olympiáda - kat. F2 úspešní riešitelia   
Biblická olympiáda3.miesto   
Alejácka črievička2.miesto   
Vševedko  2.miesto 
Vševedko  5 úspešných riešiteľov 
Na bicykli bezpečne 2.miesto   
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž1.miesto   
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž2.miesto   
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž3.miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves pracovali podľa mesačných plánov práce. V priebehu školského roka zorganizovali pre žiakov školy rôzne podujatia, ktorých cieľom bolo vyplniť voľný čas žiakov a prezentovať prácu školy medzi rodičmi a širokou verejnosťou.

Medzi najzaujímavejšie patrili tieto podujatia:

PRE ŽIAKOV:

Zábavné podujatia:

- Šarkania šou

- Vyrezávanie tekvíc

- Pravidelné výstavky žiackych prác

- Deň jablka

- Deň vody

- Deň Zeme

- OVOCNÍČKOVIA - súťažné popoludnie

- Ovocné a zeleninové dni pre žiakov 1. stupňa

- Vitamínky

- Popoludnie s rozprávkami

- Čítame s porozumením

- Dilongstar súťaž populárnych piesní

- Záložka spája školy

- Čitateľský maratón

- Čítanie je pre mňa hračka

- Poďme čítať do knižnice

- Zábavné a súťažné popoludnia v knižnici

- Mikulášske besiedky

- Vianočné besiedky

- Pečenie medovníkov

- Fašiangový karneval s kúzelníkom

- Karneval na ľade

- Veselé Valentínky

- Veľkonočné zvyky

- Besedy a kvízy s aktuálnou tématikou

- Týždeň priateľstva

- Môj priateľ - čo si na ňom vážim

- Kvíz "Ukáž čo vieš"

- Detský čin roka

- Výtvarné a literárne súťaže

- Vypni počítač, zapni seba

- Návšteva TV Markíza

- Puzzlemánia

- Pexesáčik

- Živé človeče

Športové podujatia:

- Memoriál A. Franka - medzinárodný futbalový turnaj

- Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci (ČR)

- Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

- Škola v prírode

- Škola v prírode zameraná na lyžovanie pre žiakov prvého stupňa

- Športové predpoludnie pre predškolákov

- Plavecké preteky pre 1.- 4. ročník

- Turnaj v malom futbale o pohár riaditeľa školy pre 1.- 4. ročník

- Korčuľovanie

- Švihadlový maratón

- Turistické podujatie Cesta do RAJA

Vzdelávacie podujatia:

- Návštevy expozícií v Galérii Spiša, v Múzeu Spiša

- Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša

- Ukážky prvej pomoci

- Pravidelné návštevy podujatí v Spišskej knižnici

- Účasť v projekte Spišskej knižnici zameranom na zážitkové čítanie a prácu s umeleckým textom

- Návštevy ZOO a pavilónu AQUATERRA

- Literárne, dejepisné, prírodovedné a geografické exkurzie

- Návšteva environučebne MADARAS

- Besedy s PEER aktivistami

- Deň Zeme

- Dopravná súťaž spojená s praktickou činnosťou

- Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

- Rovesnícke vzdelávanie : Obnoviteľné zdroje energie

- Súťažime s KOZMIXOM

- Týždeň s anglicky hovoriacimi lektormi z rôznych krajín sveta - EDUCATE SLOVAKIA

PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ:

- Organizácia celomestského kultúrneho vystúpenia DETI MESTU

- Darčeky pre mamičky, oteckov a dôchodcov

- Informácie na webovej stránke školy

- Zápis prvákov so zábavnou činnosťou

- Imatrikulácia prvákov

- Spolupráca s útulkom Šťastný psík

- Darček pre Alžbetku - zbierka školských potrieb a finančný výťažok z vianočných trhov

- Spolupráca s obchodným centrom TESCO - vystúpenia, výstavky

VEREJNOPROSPEŠNÁ ČINNOSŤ:

- Dajme knihám druhú šancu

- Zber papiera - 4 x za rok

- Zber vrchnáčikov z PET fliaš

- Zber SABI víčok

- Zber drobných elektrozariadení - ASEKOC

- Zber gaštanov

- Deň Zeme - jarné upratovanie

- Čistenie lesnej studničky v Slovenskom raji

- Pravidelná údržba a úprava okolia školy

- Deň narcisov

- Zbierka pre krízové centrum Alžbetka

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Škola je zapojená do viacerých projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť edukačný proces a tiež prispievajú k lepšiemu materiálnemu zabezpečeniu školy

- English One - nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- DIGIŠKOLA

- Digitálne učivo na dosah

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- VUDPaP - komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologickýcj javov v školskom

prostredí

- E--testovanie - zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím e - testovania

- E-twinning

- Zdravá škola

- Zelená škola

- Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

B) Krátkodobé - nezapojili sme sa.

C) V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do projektu IT akadémia..

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 22.11.2017

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole bolo 29 kmeňových tried, z toho 11 na prízemí, 18 na 1. poschodí. Pre vyučovací proces sa využívali odborné učebne chémie, fyziky, biológie, CUJ - jazykové laboratórium, 4 PC učebne. učebňa ETV, NBV, školská dielňa, školská kuchynka, vzduchová strelnica, školská knižnica, herňa ŠKD. Pre žiakov so ŠVVP bola k dispozícii relaxačná miestnosť Snoezelen a učebňa ŠpG, pre žiakov s telesným postihom slúžia špeciálne tvarované stoly a prenosné odkladacie stolčeky.

Vo vyučovaní sa využívali dostupné učebné pomôcky jednotlivých kabinetov, ktoré boli pravidelnei dopĺňané a obnovované. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dataprojektormi, počítačmi a keramickými tabuľami. Pre digitalizáciu vyučovacieho procesu sa pravidelne využívalo 11 interaktívnych tabúľ a 20 tabletov.

Škola má 2 telocvične, bazén, saunu, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a ihrisko s prírodným trávnikom.Tieto priestory slúžia nielen na vyučovanie telesnej a športovej prípravy, činnosť ŠKD, ale aj na popoludňajšiu záujmovú činnosť školy a voľnočasové aktivity žiakov a verejnosti.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečovala školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá poskytovala aj diétu pre celiatikov.

V školskom roku 2017/2018 boli prevedené tieto práce:

- hygienické maľby, školskej kuchyne a skladov, čisteniea maľba ventiláci, maľba plynových rúrok

- zakúpenie digestora

- nainštalovanie odsávača pár v školskej jedálni

- obnova inventára školskej kuchyne

- výmena palubovky v malej telocvični

- maľovanie tried

- výmena školského nábytku v triedach na prízemí

- doplnenie kabinetov pomôckami podľa požiadaviek vyučujúcich

- nainštalovanie odvlhčovačov na bazéne

- dokončenie opráv sociálnych zariadení

V budúcnosti sa počíta s postupnou výmenou odkladacích skriniek pre žiakov, s dobudovaním odbornej polytechnickej učebne, vybudovaním bežeckej dráhy, a dokončením zateplenia školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  
   
Normatívne finančné prostriedky  
 20172018
mzdy (610)228 003 EUR466 917 EUR
odvody (620) 84 807 EUR166 264 EUR
tovary (630) 63 000 EUR106 000 EUR
SPOLU:375 810 EUR739 181 EUR
  
Nenormatívne finančné prostriedky  
 20172018
dopravné 530 EUR 2 010 EUR
asistenti učiteľa12 800 EUR30 240 EUR
vzdelávacie poukazy 7 514 EUR11 558 EUR
znevýhodnené prostredie 5 547 EUR 6 400 EUR
lyžiarsky kurz 0 EUR 8 550 EUR
škola v prírode 0 EUR 5 400 EUR
učebnice 0 EUR 291 EUR
  
Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi  
 20172018
na školské potreby 764 EUR 747 EUR
na stravu1 879 EUR2 775 EUR
  
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
 20172018
Poplatky za ŠKD2 904 EUR3 980 EUR
  
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob   
ich použitia v členení podľa financovaných aktivít  
  
na vzdelávacie poukazy:19 072,00 EUR 
z toho:  
mzdy a odvody 9 098,28 EUR 
tovary a služby 7 123,32 EUR 
  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,   
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  
  
Príspevky od rodičov - Spolok rodičov a priateľov školy 6 967,00 EUR 
  
2% z dane z príjmov 1 652,90 EUR 
  
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
 20172018
dary2 984,32 EUR3 965,81 EUR
-z toho  
Bílovec  500,00 EUR
memoriál 500,00 EUR 
údržba školy a nákup učebných pomôcok2 484,32 EUR3 465,81 EUR

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele a úlohy v školskom roku 2017/ 2018 boli rozpracované v mesačných plánoch práce, ktoré sa vzájomne prelínajú a sú zapracované v dlohodobom horizonte podľa koncepcie školy s výhľadom do roku 2020.

1. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovného pôsobenia školy.

2. Zvyšovať kvalifikovanosť a profesijný rast pedagogických zamestnancov formou kontinuálneho vzdelávania.

3. Kvalitou a svedomitosťou práce pedagogických zamestnancov školy stabilizovať počet žiakov školy.

4. Budovať otvorený systém školy, schopný prispôsobovať sa potrebám a komunikácii s vonkajším prostredím.

5. Naďalej pokračovať v rozširovaní a skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia školy.

6. Meniť tradičné vyučovanie na vyučovanie modernými, inovatívnymi metódami a formami práce.

7. Zabezpečovať tvorivo humanistický prístup v edukačnom procese školy.

8. Poskytnúť žiakom bohatý výber záujmovej činnosti prostredníctvom záujmových útvarov.

9. Vytvárať optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

10. Organizovať podujatia podporujúce zdravý životný štýl detí a mládeže.

11. Podieľať sa na výchove a zabezpečovaní odbornej praxe študentov stredných a vysokých škôl pedagogického zamerania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 100 % úspešnosť v rozmiestňovaní žiakov na stredné školy

- kolektív kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov

- výsledky v športových súťažiach

- výsledky vo vedomostných súťažiach

- výsledky v súťažiach umeleckého charakteru a tvorivosti žiakov

- ponuka atraktívnych záujmových útvarov

- prezentácia školy kultúrnymi a spoločenskými podujatiami

- prezentácia školy, mesta, kraja a SR v športových súťažiach

- verejnoprospešná činnosť žiakov a zamestnancov školy v zberoch druhotných surovín a skrášľovaní okolia školy

- spolupráca s Radou školy a Radou rodičov pri organizácií podujatí pre žiakov a verejnosť

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IT v primárnom vzdelávaní a nižšom strednom vzdelávaní

- nedostatočné priestory a vybavenie školských dielní

- priemerná úroveň vo využívanie moderných technológií

- veľké množstvo vymeškaných hodín žiakov

- nízka zapojenosť do prípravy, vypracovania a realizácia projektov

Návrh opatrení:

- pravidelné využívanie interaktívnych tabúľ, ebeamov a moderných pomôcok vo vyučovacom procese

- vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk. rok 2018/2019 za účelom osobnostného rastu zamestnancov

- pokračovať v rekonštrukcii školských dielní

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi pri riešení nedostatkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2016/17 ukončilo štúdium na ZŠ 66 žiakov. Z tohto počtu pokračuje v štúdiu na strednej škole 63 žiakov, 1 žiak bol zaradený do pracovného pomeru a 2 žiaci sú mimo SR.

Názov školyPočet žiakov
Gymnázia13
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves6
Cirkevné gymnázium, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves2
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves3
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok1
Gymnázium j. F. Rimavského, Kláštorská 37, Levoča1
  
Zdravotnícke školy1
Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča1
  
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ2
SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohosp. 2, Košice - Barca2
  
Elektrotechnické a železničné SOŠ3
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce1
SOŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov1
SOŠ železničná, Palackého 14, Košice - Staré mesto1
  
Ekonomické, obchodné školy17
SOŠ ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves13
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves4
  
SOŠ ostatné21
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves7
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves7
SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves5
Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, Sečovce1
Súkromná SOŠ, ul. 29. augusta 4812, Poprad1
  
Mimo SR1
  
Spolu končiacich58

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej, záujmovej a mimoškolskej činnosti vedenie školy zabezpečuje pre žiakov a zamestnancov školy priaznivé psychohygienické podmienky, medzi ktoré patrí:

a) trávenie veľkých prestávok v priestoroch átria školy a v oddychovej relaxačnej zóne

b) po 4. vyučovacej hodine - 20 minútová prestávka na stravovanie žiakov športových tried

c) pitný režim pre žiakov

d) zlepšovanie pracovného prostredia výmenou školského nábytku a doplnenie kvetinovej výzdoby

e) edukácia a relaxácia žiakov s ŠVVP v oddychovom centre SNOEZELEN

f) výchovná činnosť v relaxačnej a prírodovednej zóne

g) výchovná činnosť a relaxácia v priestoroch Vtáčieho mestečka

h) možnosť vlastnoručne sa podieľať pri pestovaní byliniek, ktoré sa využívajú na varenie čajov pri školských akciách

i) starostlivosť o školskú zeleň a kvetinovú výzdobu školy

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Country tance20 Zuzana Vaňová
Cvičiaci šibali21 Martina Zahurancová
Cykloturistický15 PhDr. Norbert Turcovský
Cykloturistický17 Mgr. Janka Bobulová
Čísla15 Ing. Mária Kováčová
FENIX JUMP13 Mgr. Michaela Revajová
Futbal 1.-4. ročník 14 Mgr. Ján Prokopič
Futbal 1.-4.roč.15 Mgr. Radoslav Sirko
Futbal U 13 19 Mgr. Tomáš Hrušovský
Futbal U12 15 Jakub Janík
Futbal U14 22 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Futbal U15 19 Mgr. Vladimír Hudáček
Hudobno - výtvarný15 Mgr. Katarína Kalíková
Chcem vedieť všetko16 PaedDr. Jana Sámelová
Chémia a matematika hrou15 Mgr. Irena Bdžochová
KOZMIXÁČIK10 Mgr. Milada Pazerová
Mixáčik 2. stupeň15 Mgr. Katarína Tatarková
Náboženská skúsenosť 9. ročník16 Mgr. Magdaléna Pakosová
Písmena15 Mgr. Lucia Pekarčíková
Plávanie 120 Peter Milčák
Plávanie 2 15 Peter Milčák
Plávanie 315 Peter Milčák
Plavecký16 Mgr. Lukáš Harman
Plavecký 27 Mgr. Denisa Kristianová
Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník17 Mgr. Xénia Frančáková
Relaxačno-regeneračné-cvičenia 1.-4. ročník14 Mgr. Jana Andrassy
ROMANO JILO22 Mgr. Viera Šebošíková
Slovenčina pre ôsmakov13 Mgr. Miroslava Lengvarská
Spoločenské hry15 Mgr. Dana Macalová
Športové tance 5.-9. ročník15 PaedDr. Martina Paličková
Športovo-strelecký-poznávací 115 Ján Mlynárčik
Športovo-strelecký-poznávací 115 PaedDr. Milada Petková
Športovo-strelecký-poznávací 215 Ján Mlynárčik
Športovo-strelecký-poznávací 215 PaedDr. Milada Petková
Tanečno-gymnastický 1.-2. ročník18 Mgr. Stela Tomaščíková
Tanečno-gymnastický 3.-4. ročník17 Mgr. Michala König
Volejbal15 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Z každého rožku trošku 2. stupeň16 Mgr. Andrea Grendelová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves dlhodobo pracuje občianske združenie SRPŠ a jeho vedenie Rada rodičov. V pláne práce školy sú zahrnuté pravidelné stretnutia s rodičmi, ktoré sa konajú 4 - krát ročne a nepravidelné stretnutia podľa potreby. Rada rodičov na svojich pravidelných zasadnutiach sa zaoberá aktuálnou situáciou v triedach a škole.

Úzkou spoluprácou s rodičmi vedenie školy zlepšilo:

- materiálno-technické vybavenie školy - finančné prostriedky na zakupovanie školského nábytku, pomôcok

- skvalitnenie prostredia tried - v 14 triedach výmena skriňových zostáv

- spolupodieľanie sa 2 % dane

- finančné príspevky na zabezpečovanie celoškolských kulttúrnych a športových podujatí

- organizovanie zberu papiera

- finančný príspevok na zabezpečenie školy v prírode, lyžiarskeho výcviku

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola ako otvorená inštitúcia spolupracovala a poskytovala svoje priestory a materiálno-technické vybavenie, čím vytvárala optimálne podmienky pre tieto inštitúcie a organizácie:

- Mestský výbor č. 4. - Bytové družstvo

- Slovenský strelecký zväz - ŠSK RD Spišská Nová Ves

- Dobrovoľný hasičský zbor

- Slovenský futbalový zväz - FK Spišská Nová Ves

- Slovenská volejbalová federácia - SVF

- Centrum voľného času

- Klub rekreačnej telesnej výchovy - MIX

- Olympijský výbor

- Obchodné centrum TESCO

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Nováček

V Spišskej Novej Vsi,16. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 17.10.2018

Vyjadrenie rady školy

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,

prerokovali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2017/2018

a m a j ú / n e m a j ú voči nej výhrady.

Predseda RŠ: Ing. Michal Beharka

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Spišská Nová Ves v zastúpení primátora mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria