Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Miroslav Nováček No Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Briestenská Br Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Katarína Kilianová Ki Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Andrassy An Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Relaxačno-regeneračné-cvičenia 1.-4. ročník
 
 
Mgr. Irena Bdžochová Bdž Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
Vedie krúžok: Chémia hrou
 
 
Mgr. Janka Bobulová Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Turistický
 
 
Mgr. Andrea Dluhošová Dl Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Príprava na T9 - SJL
 
 
Mgr. Xénia Frančáková Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník
 
 
Mgr. Andrea Grendelová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku
 
 
Mgr. Katarína Kalíková Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Spevácky zbor
 
 
Mgr. Ivona Kellnerová Ke Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Lucia Koňaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
 
 
Mgr. Michala König Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Tanečno-gymnastický 2
 
 
Ing. Mária Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Cyklo-turisticko-poznávací
Vedie krúžok: Príprava na T9 - MAT
 
 
Mgr. Denisa Kristianová Ks Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Plavecký 1.-2. ročník
 
 
Mgr. Adriana Leloczka Lc Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
 
 
Mgr. Klára Lenártová Kováčiková LK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Lengvarská Lv Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Slovenčina pre ôsmakov
 
 
Mgr. Dana Macalová Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
Vedie krúžok: Spoločenské hry
 
 
Mgr. Bartolomej Ogurčák O Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbal U 13 2004
 
 
Mgr. Iveta Ogurčáková Og Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Magdaléna Pakosová Pk Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Palička, PhD. Pl Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Pazerová Pz Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Kamarát počítač
 
 
Mgr. Lucia Pekarčíková P Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Slovenčina hrou pre 8. ročník
 
 
PaedDr. Milada Petková Pe Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Športovo-strelecký-poznávací 1
Vedie krúžok: Športovo-strelecký-poznávací 2
 
 
Mgr. Jana Petrová Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Ivana Pivovarníčková Pv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Prokopič Pp Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
Vedie krúžok: Futbal 1.-4. ročník 1
 
 
Mgr. Michaela Revajová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Fenixáčik
 
 
PaedDr. Jana Sámelová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Dopraváčik
 
 
Mgr. Denisa Semešová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Tanečný
 
 
Mgr. Zuzana Snopková Sn Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Viera Šebošíková Še Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.D
Vedie krúžok: ROMANO JILO
 
 
Mgr. Katarína Tatarková Ta Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
Vedie krúžok: Príprava na T9 - MAT
 
 
Mgr. Stela Tomaščíková To Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Tanečno-gymnastický 1
 
 
PhDr. Norbert Turcovský Tu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Windt Wi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Katarína Bartošová Bt Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Alena Halčinová Ha Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Bc. Jana Novotná Nv Rozvrh
Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Hra s internetom
 
 
Zuzana Vaňová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Martina Zahurancová Za Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Ľudmila Butvinová Bu Rozvrh
špeciálny pedagóg
 
 
Vlasta Donová Do Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Táňa Jakubišinová Ja Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Gabriela Pravlíková Pr Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marta Staroňová St Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Slávka Svitanová Sv Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria