Navigácia

Vedenie školy

riaditeľ školy: Mgr. Miroslav Nováček

zástupkyňa riad.školy:  Mgr. Marta Briestenská                             

zástupkyňa riad.školy: PaedDr. Katarína Kilianová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria