Navigácia

 

Detská organizácia Fénix
Fénix je mýtický vták symbol znovuzrodenia a nesmrteľnosti. Fénix je tiež jedno z 88 súhvezdí modernej astronómie.
Ale Fénix, to je aj organizácia, ktorá patrí deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska.


Vznik
Detská organizácia Fénix vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a
dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj mimoškolský
čas.


Ciele
Hlavným cieľom našej organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne,
obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Naším zámerom je pomáhať deťom a najmä
mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre
napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na
svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v
akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú
potrebovať.


Činnosť
Aktívne pôsobíme v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, a to prostredníctvom
pravidelných stretnutí záujmových kolektívov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom
čase. Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávací rozmer a riadime sa princípmi
zážitkovej pedagogiky.


Členstvo
Členom našej organizácie môže byť každý. Našimi členmi sú najmä deti do 15 rokov a mladí
ľudia od 16 do 26 rokov. Členstvo je spojené s poznaním a dodržiavaním povinností a
rešpektovaním práv člena.


Štruktúra
Horizontálne sa naša organizácia člení na jednotlivé územné celky, ktoré vo svojej pôsobnosti
združujú geograficky blízke záujmové kolektívy.
Vertikálne je organizácia riadená demokraticky volenými správnymi zložkami, z ktorých
najvyššou je Valné Zhromaždenie, ktoré na obdobie medzi svojimi zasadnutiami volí spomedzi
členov Slovenskú Správnu Radu na čele s predsedom. Slovenskej Správnej Rade je
podriadený Správny Výbor. V organizácii ďalej pôsobí Kontrolná a revízna komisia.
Administratívnou jednotkou je Správne centrum.


Pôsobnosť
Pôsobíme nadregionálne na celom území Slovenska. Naša činnosť zasahuje od lokálnych
pravidelných aktivít záujmových kolektívov cez regionálne stretnutia až po celoslovenské
podujatia. V narastajúcej miere sa venujeme aj medzinárodným aktivitám.

www.do-fenix.sk


Naša Územná organizácia Fénix začala svoju činnosť v roku 2010 s 19 členmi pod vedením predsedníčky Mgr. Michaely Revajovej v Mlynkoch. Dnes sme sa rozrástli na 90 členov, s ktorými aktívne pracujeme. Aktívne sa zapájame do rôznych projektov, organizujeme rôzne športové, kultúrne, turistické akcie pre deti. Máme za sebou aj rôzne úspechy v rôznych aktivitách, do ktorých sa zapájali naši členovia. Najväčším úspechom bolo prvé miesto v projekte: V CHRÁME FÉNIXU, kde sme vyhrali pobyt v Bratislave, navštívili sme TV Markízu a prijal nás v prezidentskom paláci aj sám pán prezident SR. Postavili sme rekordný snežný hrad v Mlynkoch, za ktorý sme dostali ocenenie. V roku 2015 sme opäť získali 1. miesto v etapovej hre: Veľtrh povolania. Od septembra 2017 sme sa premenovali na Spišská Nová Ves a pôsobíme na ZŠ Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria