Navigácia

Partneri
Streda 22. 11. 2017

Počet návštev: 2001679

Kalendár

 • Dňa 14.11.2017 pri príležitosti Dňa študentstva sa ôsmi žiaci našej školy zúčastnili slávnostného prijatia úspešných žiakov základných škôl, ktoré sa uskutočnilo v obradnej sieni Radnice. Žiaci boli prijatí primátorom mesta, ktorý ocenil ich dosiahnuté výsledky, ktorými reprezentovali svoju školu, mesto. Po slávnostnom príhovore sa ocenení žiaci zapísali do Pamätnej knihy a z rúk primátora si prevzali ďakovný list a malý darček.

  Fotogaléria

 • Dňa 21.10.2017 v sobotu sa uskutočnil turistický výlet 5.A triedy k Tisícročnej kaplnke. Aj keď počasie nám neprialo, výlet sa nám vydaril. Spolu so žiakmi ZŠ Harichovce sme opekali a hrali spoločenské hry. Určite si to ešte zopakujeme na ďalšom krásnom mieste!

  Fotogaléria

 • Dňa 27.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili 13. ročníka krajského matičného festivalu v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky v Košiciach. V tejto súťaži našu školu reprezentovali traja žiaci. Jakub Stanko, žiak 4.B, získal „Cenu poroty“ (pod vedením p. uč. Revajovej). Natália Bartošová, žiačka 5.C, získala 3. miesto (pod vedením p. uč. Dluhošovej). Katarína Brejčáková, žiačka 7.A, získala „Cenu Matice slovenskej“ (pod vedením p. uč. Bobulovej). Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Michaela Revajová

 • Dňa 6.10., 9.10 a 11.10 2017 sa žiaci 7., 6., a 5. ročníka zúčastnili exkurzie v Galérii umelcov Spiša (GUS) v našom meste.

  Koná sa v rámci Edukačného programu pre základné školy „3 DNI V GALÉRII“ k jej 30. výročiu vzniku

  s následným programom:

  30 rokov GUS/ premietnutie video – filmu o 30. ročnej činnosti galérie, autor: Michal Hudák

  Súčasní zamestnanci GUS/ krátke video

  Prehliadka výstavných expozícií a galerijného ateliéru.

  Tvorivá dielňa / Expresívna maľba

  Prehliadka výstavy Krivé zrkadlo a tvorivá dielňa s uplatnením netradičných maliarskych postupov (maľba prstom, špachtľou a valčekom), kde sa inšpiráciou žiakovi stali výtvarné diela 9 súčasných mladých umelcov.

 • V mesiacoch september a október na našej škole prebiehala výtvarná súťaž o najkrajšiu záložku do knihy. Bolo odovzdaných viac ako 200 prác z ktorých bolo 120 pripravených na preposlani do Ďalšieho kola.Tie najkrajšie budú ocenené v priebehu budúceho mesiaca.

  Mgr. Klára Lenártová Kováčiková

  Fotogaléria

 • Vo štvrtok dňa 19.10.2017 na výtvarných dielňach v poobedňajších hodinách, žiaci našej školy, vyrezávali tekvičkove strašidielka.Verím, že v budúcnosti nás bude viac, zo všetkých prihlásených prišlo 7. Naše výtvory sú nielen nafotené, ale aj vystavené na chodbe pri hlavnom vchode. Všetkým zúčastneným ďakujem.

  Mgr. Klára Lenártová Kováčiková

  Fotogaléria

 • Dňa 25.10.2017 mali naši prváci slávnostnú IMATRIKULÁCIU. Po preukázaní svojich schopností a splnení náročných úloh v začarovanom lese, sa stali právoplatnými žiakmi našej školy.

  Fotogaléria

 • Dňa 24.10.2017 sa žiaci 8. ročníka vydali na cestu do historického turčianskeho centra –  Martina. Mali niekoľko cieľov….

  Najskôr navštívili súčasné sídlo Matice slovenskej. Z výkladu sa dozvedeli, kedy a kto založil túto významnú inštitúciu, i to, že, „Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.“ (Stanovy Matice slovenskej, 1863 (§  1))

 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy prebehlo na vyučovacích hodinách biológie na druhom stupni projektové vyučovanie.Žiaci si vypracovali skupinovou formou pracovné listy zamerané na zdravú výživu, ktorá súvisí so zdravou životosprávou a  aktívne sa zapojili do aktivít pripravených vyučujúcimi biológie.

  V rámci projektu Zelená škola a environmentálna výchova spoločnými silami zhotovili potravinovú pyramídu z odpadového materiálu, ktorá bude naďalej slúžiť ako učebná pomôcka pre všetkých žiakov. Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvojili zásady zdravého stravovania.  

 • Záver septembra 2017 sa v ŠKD niesol vo futbalovom duchu. Chlapci a odvážne dievčatá prvého a tretieho ročníka vytvorili dve zmiešané rovnocenné tímy: oranžových a zelených.

  Plní nadšenia vybehli na multifunkčné ihrisko. Na regulárnosť hry dohliadal rozhodca pán Štefan Staroň. K dobrej atmosfére prispeli  aj deti, ktoré svojich spolužiakov povzbudzovali. Všetci hráči boli odmenení sladkosťou. Nakoľko je v našej škole futbal obľúbeným športom, už teraz sa deti tešia na ďalšie zápolenie.

  Fotogaléria

 • Dňa 12. októbra 2017 sa všetky deti ŠKD stretli na školskom ihrisku, kde si mohli precvičiť skákanie na švihadle. Každé oddelenie ŠKD pod vedením svojej p. vychovávateľky sa snažilo naskákať čo najviac švihadlových skokov.

  A keďže nám aj počasie prialo, zo skákania sa stal ozajstný švihadlový maratón a my sme spolu naskákali 1183 skokov. Na záver každé dieťa čakala sladká odmena.

  Fotogaléria

 • V utorok 10.10.2017 sa v priestoroch SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi stretli žiaci a študenti zo základných a stredných škôl, aby prezentovali svoju projektovú prácu s internetovým portálom eTwinning určeným na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

  Mali tak možnosť podeliť sa o svoje zážitky, ktoré vznikli pri realizácii projektov, porovnať svoje pracovné aktivity so žiakmi z iných škôl, či získať podnety a nápady do budúcna.

  O našich etwinningových skúsenostiach na stretnutí informovali žiaci IX.A Boris Ruman a Róbert Ferenčák.

 • Spoločnosť eurobus, a.s. v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a obcou Smižany usporiadala dňa 28. septembra 2017 podujatie s názvom Deň mobility pred budovou Reduty.

  Aj my s deťmi v rámci ŠKD sme sa zúčastnili tejto peknej akcie. Deti si užili rôzne atrakcie, vystúpenie a rozprávočku Uja Ľuba a zapojili sa do zábavných súťaží s cenami. Veľkým zážitkom pre deti bola okružná cesta mestom novým elektrobusom a prehliadka historických aj súčasných autobusov.

  Fotogaléria

 • 4. októbra deti zo školského klubu využili pekné slnečné počasie a svoj pobyt na čerstvom vzduchu si okrem iných aktivít vyplnili aj skákaním na fitloptách. Túto pohybovú aktivitu si deti dostatočne užívali, o čom svedčili úsmevy na ich tvárach.

  Fotogaléria

 • Žiaci 9.ročníka sa dňa 3.10.2017 zúčastnili literárnej exkurzie na Orave s cieľom spoznať život a dielo dvoch významných slovenských realistov, P. O. Hviezdoslava a Martina Kukučína.

  Múzeu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne si vypočuli výklad o živote nášho najväčšieho básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta. Nazreli do jeho pracovne, pozreli si osobné predmety básnika a bohaté literárne dielo  predstavené prostredníctvom písomných a fotografických dokumentov.

  V neďalekej dedinke Jasenová navštívili rodný dom Martina Kukučína, ktorý dal v roku 1856 postaviť otec Martina Kukučína, Ján Bencúr. Zaujímavosti zo života realistického spisovateľa, dramatika a lekára sa dozvedeli z pútavého  rozprávania pani lektorky.

 • Zo žiakov IX. ročníka sa v stredu 27.9.2017 stali turisti. Prijali ponuku študentov hotelovej akadémie, ktorí ich sprevádzali ako turistickí sprievodcovia v rámci týždňa cestovného ruchu. Vypočuli si zaujímavosti o historických budovách v centre mesta a preverili svoje vedomosti z dejepisu.

  Fotografia

 • V telocvični našej školy sa ozývala hudba. Žiaci 6. a 7. ročníka sa v dňoch 22.9. a 25.9.2017 zúčastnili tanečného workshopu - STREET DANCE pod vedením p. Martina Kapustu. Tento workshop je súčasťou projektu - DROGY? Tie nie sú pre mňa !! 

  Koordinátorom pre tento projekt na našej škole je p. Pakosová.

  Fotogaléria

 • Dňa 12. septembra 2017 nás v ŠKD navštívili mladí skauti. Hravou formou sa deti oboznámili, že skauting je pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú neustále učiť niečo nové a pracovať na sebe. Týmto spôsobom sa snažili získať deti do svojich radov.

  Fotogaléria

 • 4. septembra 2017 sa v átriu školy zišli žiaci, učitelia a vedenie školy, aby spoločne zahájili vstup do nového školského roka 2017/18

  Fotogaléria

 • Triedy:

  Elektronika a batérie

  1.miesto - 1.B - 174 kg     
  2.miesto - 8.C - 32,8 kg          
  3.miesto - 7.B - 27 kg

  PET vrchnáky

  1.miesto - 2.B  - 31,68  kg
  2.miesto - 3.C  - 21,25 kg
  3.miesto - 5.C  - 18  kg

  Jednotlivci:

  Elektronika a batérie

  1.miesto - Soňa Marciová  /1.B/ - 174 kg
  2.miesto - Ema a Miroslav Revajovci/5.B a 7.B/ - 52 kg
  3.miesto - Ivan Jakubišin   8.C - 32,8 kg

  PET vrchnáky

  1.miesto - Maroš a Simona Vantroboví/ 2.B a 6.A/ - 31,9 kg
  2.miesto - Nikola, Tatiana a Adam Turzákovci /1.A , 5.C a 8.A/ - 23 kg
  3.miesto - Martin Macala/5.C/ - 11 kg
   

 • Tento rok sa dejiskom školských majstrovstiev Slovenska v atletike žiakov základných škôl stalo mesto Nové Zámky. Majstrovstvá sa konali dňa 20.06. 2017. V kategórii žiačok mala naša škola jedinú zástupkyňu, a to žiačku 9.C, Noru Jenčušovú. Norika obsadila v behu na 800 m pekné 6. miesto s časom 2:29:02. Norike blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie, výsledky a skvelú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 9.6.2017 sa uskutočnil XXI. ročník Spišských športových  hier detí a mládeže. Zúčastnili sa ich žiaci a študenti z celého regiónu Spiš. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na futbalovom štadióne, kde sľub pretekárov predniesla naša najúspešnejšia strelkyňa Júlia Košárová z 9.B triedy. Je Majsterkou Slovenska, víťazkou Národnej ligy mládeže, držiteľkou viacerých Slovenských rekordov a tiež bola ocenená v regióne Spiš cenou Embraka ako Talent roka.

  V disciplíne streľba zo vzduchovej pušky nás vzorne reprezentovali žiaci zo športových tried so zameraním na športovú streľbu. Medailové umiestnenia sme získali v kategórii dievčat:

 • Školský výlet žiakov 5. ročníka sa niesol v príjemnom rozprávkovom duchu umocnenom divadelnou a remeselnou tvorbou profesionálov.

       Ešte dlho budú v nás žiť rozprávkové bytosti a nádherné prostredie vytvorené umeleckými remeselníkmi.

   

  Fotogaléria

 • Na Technickej  akadémii v Spišskej Novej Vsi sa dňa 20.6.2017 uskutočnilo okresné kolo v súťaži ROBOTICKÝ DEŇ 2017. Do súťaže sa zapojili žiaci stredných a základných škôl. Našu školu reprezentovala žiačka deviateho ročníka Elena Kučerová. Za tvorbu vlastného robota získala pekné 1. miesto. Elenke blahoželáme.

 • 38 žiakov z 8. a 9. ročníka strávilo tri júnové dni na poznávacom výlete  Trenčín – Praha – Karlštejn. Prvou zastávkou bol Trenčiansky hrad, dominanta mesta Trenčín i celého Považia. Žiaci si pozreli kasáreň, hladomorňu či nedobytnú Matúšovu vežu a vypočuli si krásnu legendu o Studni lásky.

  Cesta pokračovala do jedného z najkrajších miest sveta – Prahy. Prehliadku pamiatok Starého mesta a prechádzka po Karlovom moste umocňovala večerná atmosféra. Druhý deň patril návšteve Pražského hradu, Zlatej uličky, lemovanej malými domčekmi s nádhernou fasádou a Katedrále sv. Víta, miesta korunovácie českých kráľov a ich posledného odpočinku. Ruch veľkomesta zažili v uliciach na Malostranskom a Václavskom námestí, vyskúšali si cestovanie električkou aj metrom. Lanovkou sa dostali na Petřín, 327 m vysoký kopec v centre Prahy. V zrkadlovom bludisku sa neubránili smiechu pri pohľade do krivých zrkadiel, ktoré razom zmenia človeka na trpaslíka či dlháňa. Plavba loďou po Vltave bola doplnená o historické a aktuálne informácie o „stovežatej“ .

 • Lekár lieči, príroda uzdravuje – Hippokrates

       Takto znejú slová veľkého vedca.

       Aj v tomto školskom roku 2017 na našej škole bola obľúbená téma - bylinky. Preto sa žiaci našej školy učili o bylinkách prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania - deviataci učia žiakov I. stupňa.  Hravou formou pozorne sledovali, ovoniavali a s nadšením počúvali.

  Fotogaléria

 • Po úspešnej reprezentácií školy na Majstrovstvách Slovenska v malom futbale mladších žiakov o Školský pohár prišla pre chlapcov zo ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves nečakaná ponuka od SFZ. Účasť na ME hráčov do 21. rokov vo futbale v poľskom meste Lublin na zápas Poľsko – Slovensko.

  Vedenie školy neváhalo ani minútu a tento krásny darček pripravilo pre chlapcov športových tried na záver futbalovej sezóny a taktiež školského roku 2016/2017. Samotný zápas a taktiež dva dni strávené s reprezentantmi SR (okrem iného aj s Jarom Mihálikom – bývalým žiakom  našej ZŠ) boli veľkým zážitkom a motiváciou pre mladých začínajúcich futbalistov.

 • 13.6.2017 sa 37 žiakov druhého ročníka pustilo dobýjať Spišský hrad. 15 náročných úloh preverilo ich fyzické schopnosti a vystúpenie sokoliarov zase ich odvahu. Výstup na hradnú vežu ponúkol nádherný výhľad na široké okolie. Vyčerpaní, ale s množstvom zážitkov sme zdolali najväčší hrad strednej Európy.

  Fotogaléria

 • V týždni od 5. do 9. júna 2017 sme preniesli školu do prekrásnej  prírody v okolí Bardejova. Užili sme si množstvo súťaží, hier, slniečka i zdravého vzduchu. Zajazdili sme si na koníkoch, zistili, kto z nás je najlepší potápač, a aj prečo je námestie v Bardejove zapísané v Svetovom dedičstve UNESCO.

  Zostali nám krásne spomienky i množstvo zážitkov. Škola v prírode bola SUPER!

  Fotogaléria

 • V dňoch 16. a 18.5. 2017 sa žiaci siedmeho a šiesteho ročníka zúčastnili

  výtvarno-geografickej exkurzie v Galérii umelcov Spiša.

  3. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu v rámci Noci múzeí a galérií, venovaný kultúre

  Indonézie.

  Maratón aktivít so zameraním na kultúru ázijského sveta:

  výstavy, tvorivé dielne,

  prednášky, filmy.

  Žiaci sa zúčastnili v takzvanom „ kolečku““

  Aktivity / Detský fotoateliér

  Edukácie / Symfónia pre 5 zmyslov

  Tvorivej dielne / Indonézska rozprávka. Opica Kančil a vápenica.

 • Zoologická záhrada nášho mesta v rámci projektu Naše mesto a Mestský úrad, oddelenie školstva Spišská Nová Ves

  dňa 9.6.2017 ocenilo žiakov víťazných prác základných škôl mesta, výtvarnej súťaže:

  Zvieratká, hmyz, vtáctvo slovenských hôr a lesov,

  za našu školu Lenku Macejovúzo 7.A triedy – výkres PAVÚČIK.

  Spolu bolo vyhodnotených  17 prác žiakov  základných škôl a ZUŠ.

  Víťazi následne svoje práce premaľovali na plochu plota vonkajšej strany ZOO pri amfiteátri parku Madaras.

  Každý  mal možnosť  vybrať  si 2 pomocníkov z triedy. U nás to boli:

 • Jednotlivci

  I.stupeň

  1. miesto Košová Miroslava /3.B/ - 1284,5 kg.

  2. miesto Kristianová Ema /2.A/ - 476,5 kg.

  3. miesto Osvaldová Ela /4.B/ - 385kg.

   

  II. stupeň

  1.miesto Filinský Vladimír /8.B / - 832 kg.

  2. miesto Popadičová Vivien /8.C/   - 408 kg.

  3. miesto Toporcer Adrián /6.B/ - 401 kg.

   

  TRIEDY /I.stupeň/

  1.miesto 3.B – 1968,3kg.

  2.miesto 4.B – 1872,55 kg.

  3.miesto 4.A – 1741, 05 kg.

   

  TRIEDY /II. stupeň/

  1.miesto 7.B – 1263,25 kg.

  2.miesto 8.B – 918 kg.

 • Do internetovej súťaže vyhlásenej Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou sa zapojil žiak 5.A triedy, Adrián Vronč. Odpovedal správne ŽITNÝ OSTROV, na súťažnú otázku : čo je najväčšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku ? Oplatilo sa. Adrián vyhral virtuálnu realitu na telefón a dalšie darčeky.

  Výhercovi blahoželáme!

  Fotogaléria

 • Žiaci športovej triedy so zameraním na športovú streľbu si vystrieľali medailové miesta na Majstrovstvách Slovenskej republiky v športovej streľbe v Brezne. Súťažili v disciplíne vzduchová pištoľ a získali takéto skvelé umiestnenia:

   

  V kategórii chlapcov do 14 rokov sa  majstrom Slovenska stal Peter Petko  zo 7.B,

        2. miesto získal Patrik Fridmanský zo 7.B.

   

  V kategórii dievčat do 14 r. sa umiestnila  na 2. mieste Veronika Šimová zo 7.B,

          na 4. mieste  Dominika Čujová zo 7.B,

 • 7.6.2017 sa žiaci tretieho ročníka vybrali na školský výlet. Spišský hrad ich očaril nie len svojou rozlohou a krásou, ale aj hradohraním, ktoré bolo fantasticky zorganizované a naši žiaci si užili rôzne hry, športy a súťaže, pri ktorých zberali pečiatky a na záver dostali sladkú odmenu. Určite nezabudnuteľný zážitok si odniesli aj z vystúpenia skupiny sokoliarov. V neposlednej rade mali možnosť vidieť mladých svišťov, ktorý na nich vykúkali z dier v zemi.

   

  Fotogaléria

 • V dňoch od 29. 5. – 2. 6. 2017 sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili Školy v prírode v Stebníckej Hute na Slnečnom majeri. Celý týždeň si žiaci užívali krásne slnečné počasie a pobyt v prírode im spestril aj sprievodný program, do ktorého sa s chuťou zapájali. Nechýbala diskotéka, vedomostné a športové súťaže, kúpanie sa v bazéne a jazda na koni. Škola v prírode bola super, vládla tam veselá nálada, žiaci sa naučili nové hry a zažili veľa dobrodružstiev. Odniesli si veľa pekných zážitkov a spomienok.

 • Na Atletickom štadióne v Košiciach sa dňa 6.6.2017 uskutočnilo Krajské kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ 2016/17. Stretli sa tu žiaci 2. stupňa ZŠ. Našu školu s veľkým úspechom reprezentovala Nora Jenčušová v behu na 800m. Umiestnila sa tak na peknom 1. mieste. Norike GRATULUJEME a ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 25.5.2017 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili školského výletu v kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši. Všetci mali možnosť byť v tesnej blízkosti niektorých zvierat, pohladkať ich a pozorovať. Ošetrovatelia v ZOO im poskytli informácie o spôsobe života, kŕmení, výskyte a zaujímavostiach každého druhu. Z výletu si žiaci odniesli veľa pekných zážitkov.

  Triedna učiteľka : Mgr. Jana Petrová

  Fotogaléria

 • V dňoch 5. a 6.6.2017 ako víťazí Košického kraja sa chlapci zo ZŠ, Z. Nejedlého 2, SNV zúčastnili MS v malom futbale, kde si počínali veľmi dobre a po bojovných a napínavých súbojoch skončili na konečnom 4. mieste.

  Výsledky v skupine: 

  SNV - Trnčín  4:6

  SNV - Levice  4:3

  SNV - Senec  5:2

  Semifinále: 

  SNV - Ružomberok  1:2

  Zápas o 3. miesto :

  SNV - B. Bystrica  3:7

   

  Celkové poradie:

  1. Trenčín

  2. Ružomberok

  3. B. Bystrica

  4. Sp. Nová Ves

  5. Trnava

 • Dňa 5.6.2017 sa žiaci VIII.A zúčastnili exkurzie v Spišskej knižnici. Pozreli si úsek beletrie, náučnej literatúry či priestory študovne a čitárne. Dozvedeli sa zaujímavé čísla o počte čitateľov Spišskej knižnice či jednotlivých knižných tituloch, ktoré Spišská knižnica vlastní. Naučili sa pracovať s online katalógom.  V úseku literatúry pre deti a mládež sa začítali do kníh podľa vlastného výberu.

  Mgr. Lucia Pekarčíková

   

  Fotogaléria

 • Žiaci VIII.A sa zapojili do súťaže Vyhraj školský výlet pre svoju triedu  vyhlásenej 23.3.2017 spoločnosťou Aquapark Poprad. Aqua City je ekologický aquapark a v súťažnej otázke žiaci preto zisťovali, koľko ton CO2 ročne spoločnosť ušetrí. O mesiac neskôr sa dozvedeli, že šťastie sa usmialo práva na nich. Odmenou im bol príjemne strávený deň vo vonkajších aj vnútorných bazénoch, na tobogánoch a iných vodných atrakciách.

  Spoločnosti Aquapark ďakujeme  za výhru, ktorá nám priniesla nové zážitky.

 • Žiaci 1. A a 1. C triedy sa zúčastnili školského výletu v Markušovciach. Krásnym kaštieľom ich sprevádzala rozprávka ,,Princezná zo zlatou hviezdou.“ Princezná Lada ušla pred  nápadníkom kráľom Kazisvetom. Pri úteku žiaci princeznej Lade pomáhali. Sprevádzali  ju až do kráľovstva princa Radovana. Aby sa dostali cez všetky zamknuté dvere, museli uhádnuť niekoľko hádaniek. Princezná sa zamestnala v jeho kráľovskej kuchyni, kde aj žiakov počas veľkolepého plesu pohostili dobrotami. Keďže sa princezná zúčastnila plesu, zlý Kazisvet sa to dozvedel. Lada sa musela opäť zamaskovať a ukryť. Princ Radovan bol nešťastný, preto jeho dvorný radca požiadal žiakov o veľkú pomoc. Pomáhali rôznymi úlohami princeznú nájsť. Prezradili to hviezdy. Nakoniec všetko dobre dopadlo a bola svadba, žiaci si za svoju odvahu a šikovnosť zaslúžili sladkú odmenu.

 • Prírodovedná vychádzka

  Výprava žiakov  1.B a 1.C sa dňa 26.5.2017 vydala za dobrodružstvom do lesa.  Napriek chladnému počasiu a obavám z dažďa výprava dorazila na určené miesto – Košiarny briežok. Počas cesty sme zdolávali nástrahy lesa, načúvali spevu vtákov a spoznávali rastlinky o ktorých sme sa učili.  Na Košiarnom briežku na nás čakali hry, futbal, hojdačky a preliezky. Naspäť bola cesta náročnejšia, pretože sme už boli unavení....no úsmev na našich tvárach nechýbal. Vrátili sme sa do školy síce so zodratými topánkami, ale potešení krásou našej prírody.

 • Posledný májový piatok mali deti možnosť zabaviť sa pri športovej aktivite a predviesť nielen svoje získané pohybové schopnosti v rôznych športových disciplínach., ale aj overiť si svoje vedomosti v oblasti olympiády. Na záver každé dieťa získalo svoju medailu.

  Fotogaléria

   

                       

   

 • „Zabavme sa na ekolesách!“

  S takýmto pokrikom sme 5. mája 2017 odštartovali súťaže v ŠKD na ekolesách. Deti si vyskúšali rôzne športové disciplíny a ako všemožne sa dajú kolesá na zábavu využiť . Hravou formou si rozvíjali svoju obratnosť a pohybovú zdatnosť.  Pri súťažiach nám ochotne pomohli aj naše šikovné ôsmačky. 
  Súťaže pripravila a zorganizovala vych. Jakubišinová
   

  Fotogaléria

 • Prostredníctvom programov JA Slovensko vzdelávame našich žiakom v oblasti finančnej gramotnosti. 

  Zapojili sme sa do programu vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o.  „VIAC AKO PENIAZE“. Realizuje sa v partnerskej spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou. Našim cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich plánovať svoju finančnú budúcnosť.
  Je dobré vedieť, ako peniaze fungujú a držať sa zlatých pravidiel, ktoré vyplynuli z múdrosti našich predkov a skúsených odborníkov. Poznať tieto pravidlá a vedieť podľa nich zaobchádzať s peniazmi v rôznych životných situáciách znamená byť finančne gramotný. Kto to zvládne, dokáže sa vyhnúť drahým chybám, efektívne reagovať na stále nové osobné zmeny, či neustále sa meniace ekonomické prostredie.
   
  Ak sa prepoja vedomosti žiakov z  histórie, finančnej oblasti, dramatickej tvorby a výtvarného umenia, môže sa stať vyučovanie zaujímavým aj zábavným...

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria