Navigácia

Partneri
Počet návštev: 1633061

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 25.3.2017)
Bibiana Barbuščáková (5.B)
Juraj Šmelko (1.C)
Marián Simon Balog (1.A)
Zajtra (Nedeľa 26.3.2017)
Adrián Žiga (0.A)
Emanuel Hurtuk (8.B)
Pozajtra (Pondelok 27.3.2017)
Damián Horváth (0.A)
Denisa Spielmannová (8.B)
Mgr. Alena Halčinová

Sobota 25. 3. 2017

Kalendár

 • Pri príležitosti Svetového dňa vody prezentovali svoje práce s touto tematikou  žiaci 5.A triedy  v supermarkete Tesco pod vedením vyučujúcej anglického jazyka Mgr. Petrovej.

 • „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla,“ povedal už v období romantizmu známy ruský spisovateľ A. S. Puškin. Dávajú nám nadhľad, ponúkajú rady, plnia zábavnú funkciu.

 • Dňa 16.3.2017 sa konalo v ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho i naši žiaci a úspešne reprezentovali našu školu. V ťažkej konkurencii rovesníkov napokon uspeli Lukáš Korkoš zo 4.A, Timur Stanko z 5.A, Simon Figlár zo 6.A a Šimon Hrušovský zo 7.C, ktorí obsadili druhé miesta vo svojich kategóriách a postupujú do okresného kola. Mimo poradia postúpila do súťaže aj Katarína Brejčáková zo 6.A, ktorá nás minulý rok reprezentovala až  v krajskom kole.

 • 2.3.2016 sa konali plavecké preteky o Pohár riaditeľa školy. Týchto pretekov sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka, kde si zmerali sily v disciplínach na 25 m VP a prsia.

  Výsledková listina:

  25 m VP chlapci:

  1.miesto: Jakub Stanko

  2. miesto: Matúš Hrušovský

  3. miesto: Oliver Vaňko

  25 VP dievčatá:

 • Aj v tomto školskom roku žiaci 3. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik . Počas 20 hodinovej výučby pomocou pohybových hier na rozvíjanie koordinačných schopností sa deti zdokonalili v plaveckých schopnostiach. Deti vo výučbe využívali rôzne nadľahčovanie pomôcky na nácvik splývania vo vode na chrbte, na prsiach, na nácvik pohybu horných a dolných končatín. Základný plavecký výcvik deti ukončili výstupným testom a tak získali za ich snahu a pracovitosť mokré vysvedčenie.

 • Všetci prváci sa stali tajnými agentmi pri príprave ich kamaráta KUKA na prázdninový let za svojou rodinou na planétu VOX. KUKO potreboval pomoc pri plnení rôznych úloh. Mal preukázať svoje vedomosti, ktoré sa doteraz naučil na planéte ZEM.

  Prváčikovia s veľkou radosťou a nadšením mu pomáhali, aby to zvládol na jednotku. Všetkým ukázali ako sa naučili čítať a písať. Preukázali svoje vedomosti v matematike aj prvouke. Zvládli všetky pripravené prekážky v telocvični a na záver odleteli na svojich vlastných UFO - kozmických lodiach za kamarátom KUKOM na jarné prázdniny, kde ich už ich kamarát s nadšením očakáva.

 • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Jej cieľom je prezentovať a konfrontovať súčasnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, hlbšie spoznávať literárne hodnoty a rozširovať a prehlbovať literárne poznanie, tvorivosť, a i tak pestovať vzťah k slovu.

  Školské kolo tejto umeleckej súťaže sa v našej škole konalo v dňoch 22. a 23.2.2017. Žiaci si pripravili rôzne zaujímavé texty, ktorými sa snažili zaujať odbornú porotu. Nebolo jednoduché určiť víťazov, keďže každý žiak sa naozaj snažil. Napokon padol verdikt:

 • V mesiaci január sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome V Mlynkoch. Naše úspechy:

  Kategória:

              Žiačky C: 1.miesto: Emma Revajová, 5.B

  Žiaci C: 3. miesto: Samuel Smorada, 5.B

  Źiačky D: 2. miesto: Lenka Greňová, 8.C

  Žiaci D: 2. miesto: Šimon Hrušovský, 7.C

 • V mesiaci február sa žiaci 2. a 3. ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcviku v obci Mlynky, počas ktorého si osvojili základy techniky lyžovania, bezpečné ovládanie lyží v lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou a pravidlá správania sa lyžiara na zjazdovkách.

  Fotogaléria

 • Život prináša pre dospievajúcu mládež veľa nástrah, ktorých sa musia vystríhať a odolať im.

  Prieskumy ukazujú, že skoro každý štvrtý žiak 7.- 9. ročníka základnej školy už vyskúšal

  nejakú nelegálnu drogu....

  Chceme, aby deti dostali pravdivé informácie o drogách skôr, ako sa k nim dostanú falošné

 • Aj v druhom polroku šk. roka 2016/2017 pokračujeme v programe Zippyho kamaráti so žiakmi prvého ročníka.

  Program  ZIPPYHO KAMARÁTI (Zippy’s Friends)  bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children. V súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku.  Cieľovou skupinou sú deti vo veku od 5 do 7 rokov. Skúsenosti z realizácie programu ukazujú, že deti po jeho absolvovaní dokážu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi a pod.

 • Posledný februárový piatok mali deti zo školského klubu možnosť opäť si overiť svoje získané schopností a zručností pri aktivite s názvom „ Pexesáčik “.

  Tento školský rok sa najúspešnejším pexesáčikom stala Veronika Kolačkovská zo IV.oddelenia ŠKD.                       

 • Dňa 19. februára 2017 sa deti z ŠKD zabavili počas súťažnej aktivity s názvom „Mačky“, ktorú pripravila pre všetky oddelenia vychovávateľka Jakubišinová.

  Deti prejavili vzájomnú súdržnosť a záujem o aktivitu vyjadrili spontánnou radosťou.

  Fotogaléria

 • V rámci aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti si žiaci VIII. A triedy pripravili pre svojich mladších spolužiakov z 1.stupňa popoludňajší program s názvom Čítam, čítaš, čítajme!

  Zamerali sa na tvorbu súčasnej slovenskej autorky Gabriely Futovej. Po prezentácii jej kníh pre deti a mládež nasledovala dramatizácia prvej kapitoly knihy Hľadám lepšiu mamu. O tom, ako sa dej vyvíja v ďalších kapitolách, prezradili ôsmaci mladším spolužiakom rozprávaním a pomocou ilustrácií. Na záver im prečítali kapitolu, v ktorej hlavná hrdinka zisťuje, že doma je predsa len najlepšie.

 • Deň pred polročnými prázdninami, 2. februára 2017 sa deti z ŠKD zabavili na „Karnevale na ľade“, ktorý organizoval CVČ Adam na zimnom štadióne. Fantázia detí a rodičov sa ukázala na vlastnoručne vyrobených maskách. Ich kreativita zaujala aj porotu a medzi ocenenými boli aj naši žiaci. V kategórii 1. a 2. ročník zvíťazili :

 • Pri príležitosti 175. výročia narodenia známeho nemeckého spisovateľa Karla Maya sa žiaci VIII.A triedy zúčastnili zaujímavej besedy v Spišskej knižnici s názvom V čom spočíva sila mayoviek?

       Z pútavého  a na informácie bohatého výkladu pani knihovníčky sa dozvedeli aj o neprajnosti osudu, ktorý Karla Maya priviedol až do väzenia, kde mal ale možnosť veľa čítať. Práve tam si urobil zoznam titulov, ktoré plánoval v živote napísať a mnohé z nich naozaj neskôr vytvoril. Mayovky mal rád aj Albert Einsten, Franz Kafka,  či Hermann Hesse. Úspech jeho tvorby možno prirovnať k úspechu dnešného Harryho Pottera.

 • Dňa 24.1.2017 sa v Dome Matice slovenskej konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko, súťaž v prednese slovenských povestí.

  Maťko Kokoruďa, žiak 3. ročníka, obsadil v 1. kole pekné 3. miesto a Katka Brejčáková, žiačka 6.A triedy, sa umiestnila na krásnom 1. mieste a postupuje do krajského kola.

  Blahoželáme.

  Fotografia

 • Posledný januárový týždeň privítala ZŠ Z. Nejedlého na svojej pôde štyroch lektorov anglického jazyka  z rôznych krajín sveta /Egypt, Indonézia, Ukrajina a Nový Zéland/ v rámci projektu Educate Slovakia, ktorý zastrešuje organizácia AIESEC.

  Počas štyroch dní absolvovali žiaci 4. – 9. ročníka 5 hodín komunikácie v anglickom jazyku.

 • V rámci prevencie rizikového správania žiakov na našej škole pracujú šikovné peer aktivistky – žiačky deviateho ročníka. Neformálnym a kamarátskym spôsobom sa snažia prispievať k zmene správania svojich vrstovníkov v oblasti zdravého životného štýlu.

  Dievčatá boli odborne vyškolené v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a psychológie. Tu sa pripravovali na besedy o škodlivosti závislostiach na alkohole, tabaku, drogách a počítači, ktoré postupne absolvujú so svojimi rovesníkmi. Koncom  minulého kalendárneho roku peer aktivistky Elena Ferenčáková a Stela Špirková besedovali na túto tému so siedmakmi našej školy. Reakcie siedmakov boli veľmi pozitívne.

 • Šaliansky Maťko

  súťaž v prednese slovenskej povesti

  Dňa 12 .12. 2016 sa v našej škole konala súťaž v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa jej 12 súťažiacich 2. – 5. ročníka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Výsledky súťaže sú nasledovné:

 • Darček pre Alžbetku

  V mesiaci december sa žiaci zapojili do zbierky pre deti z krízového centra Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Vyzbieralo sa množstvo pasteliek, omaľovánok, mydiel, zubných pást a kefiek. Mnohé deti sa zriekli i svojej hračky, knihy, aktovky, či vrecúška. Všetky darčeky sme zabalili a plných 6 veľkých balíkov sme odovzdali  riaditeľovi krízového centra Alžbetka a sr. M. Joachime.

 • Prostredníctvom programov JA Slovensko vzdelávame našich žiakom v oblasti finančnej gramotnosti.

  Zapojili sme sa do programu vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o. „VIAC AKO PENIAZE“. Realizuje sa v partnerskej spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou. Našim cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich plánovať svoju finančnú budúcnosť.

 • Prípravy na Vianoce prežívali deti ŠKD kreatívnym tvorením vianočných ozdôb, ktorými dňa 12.12..2016 okrášlili živý strom pred budovou školy. Zdobenie sprevádzali spevom vianočných piesní. Stromček urobil radosť nielen žiakom, ale aj obyvateľom nášho sídliska.

  Fotogaléria

 • Na záver roka 2016 deti školského klubu pripravili pre svojich spolužiakov pásmo kolied „Ja som malý koledníček“. Zaspievali a zavinšovali vo všetkých triedach 1. stupňa našej školy. Vianočnými piesňami dotvorili krásnu predvianočnú atmosféru a popriali všetkým, aby prežívali krásne dni nielen v čase Vianoc, ale i počas celého Nového roka 2017.

 • Dňa 15. a 16. decembra sa v Novoveskej športovej hale konal 23. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja Memoriál na počesť Andreja Franka. Na tomto turnaji sa zúčastnili tieto družstvá : FK Spišská Nová Ves, 1.FC Prešov, FC VSS Košice, ŠSK Bílovec, FC Slovan Havlíčkův Brod, ŠK Odeva Lipany​.

   

  Konečné poradie na turnaji U14:

 • Dňa 2.12.2016 sa v Jasove konal 7. ročník krajského matičného festivalu - HRONSKÉHO JASOV - súťaže v prednese slovenských ludových rozprávok a povestí.V 1. kategórii získal TIMUR STANKO cenu prednesu Matice slovenskej, v 2. kategórii sa KATKA BREJČÁKOVÁ umiestnila na peknom 3. mieste.

 • Aj tento rok žiaci prvého stupňa privítali Mikuláša vo svojich triedach.

 • Máte pocit, že vás niekedy klame vlastný zrak? Rozmýšľate, čo je naozaj a čo je len ilúzia?
  V trikartovej galérii Triklandia v Starom Smokovci, ktorú 23.11.2016 navštívili žiaci VII.A, VIII.A a IX.A triedy, sa umelec skutočne hrá so zmyslami návštevníkov. Vizuálne ilúzie sú postavené na zobrazovaní predmetov akoby naozaj existovali, no v skutočnosti ide len o dvojrozmerné kresby.
  So zapojením fantázie a objektívu fotoaparátu sa žiaci ocitli na návšteve u bosorky či žabieho princa, prelistovali si obriu knihu a zároveň sa mohli stať jej ilustráciou, v obrátenej komnate si vyskúšali, akoby to vyzeralo bez gravitácie a svoje orientačné schopnosti si preverili v zrkadlovom čarovnom lese.

 • Prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť, za týmto účelom pracuje v našej škole chemický krúžok, ktorý navštevujú žiaci  6. a 7. ročníka.

  Z mnohých zaujímavých experimentov, ktoré žiaci robia na chemickom krúžku ich zaujali  veľké kryštály modrej skalice, ktoré vytvorili neprerušovanou kryštalizáciou, slonia zubná pasta, ktorá zaujala všetkých prudkou reakciou či tajné písmo, ktoré odhalili roztokom indikátora.

 • Dňa 22. 11. 2016 sa v našej škole konal 27. ročník školského kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Cieľom súťaže je rozvíjať jazykové kompetencie žiakov a podporovať ich záujem o vzdelávanie sa v cudzom jazyku.


  Výsledky:
  Kategória 1A 
  1. Nina Chaláková 7.A
  2. Simona Hrebeňárová 7.C
  3. Kamila Gadová 7.C

  Kategória 1B
  1. Klára Andrassy 8.A
  2. Diana Sopková 9.C
  3. Dominika Habasová 8.A

  Všetkým účastníkom ďakujeme, výhercom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v obvodnom kole!

 • Dňa 16.11.2016 o 9.00 hodine sa pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl v školskom roku 2015/16, primátorom mesta v obradnej sieni Radnice.Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy.

  Ocenení žiaci - jednotlivci: Timur Stanko, Mária Balúchová

 • Dňa 27.10.2016 sa naši recitátori zúčastnili už 12. ročníka krajského festivalu Dobšinského Košice v Košiciach v prednese klasickej ľudovej rozprávky. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriach.

  V silnej konkurencii získal Lukáš Korkoš zo 4.A triedy  cenu primátora mesta Košice a Timur Stanko  z 5.A triedy získal cenu poroty. Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme i naďalej veľa úspechov. Mgr. Michala König.

 • Vyhodnotenie:

  -zúčastnilo sa 178 žiakov 3-7 ročníka našej školy,

  - spolu odovzdali 206 prác – záložiek,

  - výber tých najkrajších bol vzhľadom na ich výnimočnosť náročný a tak v prvom kole uspelo 96,

  - vyhodnotených a ocenených 50 najkrajších.

 • 14.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na tradičnej Plaveckej štafete, ktorá bola  organizovaná mestom Spišská Nová Ves, Asociáciou športu pre všetkých SR a spoluorganizátorom bolo Centrum voľného času.

  Naša škola mala najpočetnejšiu skupinu plavcov, kde žiaci 1. – 9. ročníka plávali 25 m, 50m a 100 m VSP.

  Všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy ďakujeme!

 • Dejepisná exkurzia

  Strečniansky hrad  je rekonštruovaná zrúcanina stredovekého hradu. Hrad sa nachádza 11 km od mesta Žilina  na 103 m vysokom brale nad riekou Váh. Pod hradom leží časť obce Strečno.

  Spolu s hradom  vytvára výraznú krajinnú dominantu vstupu do Strečnianskeho priesmyku. V súčasnosti je hrad zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V priestoroch hradu sa nachádzajú expozície Považského múzea v Žiline.

 • 20. októbra 2016 naši prváčikovia potvrdili, že sú ozajstými žiakmi našej školy a vyslúžili si titul usilovných včielok. Včielka Maja a Vilko ich privítali vo svojom úli a boli zvedaví, či ich náročné úlohy zvládnu. Za pomoci včielok robotníc žiaci pomáhali pri stavbe úľa, zbierali peľ z kvetov a svojim spevom potešili kráľovnú i svojich rodičov. Na záver sľúbili, že sa budú snažiť usilovne pracovať, kamarátom pomáhať a rodičov potešovať. Pasovaným prvákom blahoželáme a prajeme im veľa síl v naplnení ich sľubu.

 • Interaktívna beseda pre deti na tému „Zdravá výživa

  je súčasť programu Hravo k zdraviu, ktorý má za úlohu podnietiť u detí záujem o zdravé jedlo a aktívnou formou im vysvetliť zásady zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. V rámci týždňa výživy, kedy sa oslavoval Svetový deň výživy tiež na školách, ktorý tohto roku pripadol na 16.10., sa v stredu 12.októbra 2016 uskutočnila táto beseda aj v Základnej škole Z.Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi pre žiakov 3. a 4. ročníka. S deťmi sme sa spolu rozprávali o zdravej výžive, prečo je pre nás dôležitá, vysvetlili sme si čo všetko má byť na zdravom tanieri a taktiež sme si zasúťažili formou hier napríklad na tému vyber si zdravé jedlo, čítaj etikety, aby si vedel čo ješ a zaujímavým kvízom zistili, aký majú oni životný štýl.

 • 29. septembra 2016 deti z ŠKD súťažili v skákaní na švihadle. Toto zábavno-súťažno športové odpoludnie pripravila pre všetky oddelenia pani vychovávateľka Donová. Deti si overili nielen svoju zdatnosť v skokoch cez švihadlo ale ukázali aj výdrž, ktorá im nechýbala. Okrem radosti z pohybu odmenou za športové výkony bola i malá sladkosť.

 • Matica slovenská je celonárodná kultúrna inštitúcia Slovákov so sídlom v Martine. Jej cieľom je upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.

  Žiaci 8. ročníka dňa 18.10.2016 na poznávacej literárno-dejepisnej exkurzii spoznali dôvody, ktoré v roku 1863 viedli k jej vzniku, oboznámili sa s činnosťou Matice slovenskej v minulosti a dnes, pripomenuli si jej zakladateľov a ďalších dôležitých slovenských dejateľov. Navštívili miesto posledného odpočinku mnohých významných slovenských osobností – Národný cintorín.

 • Aj v tomto školskom roku pokračuje naša škola v projekte Zelená škola. V rámci neho a aj v rámci hodín prírodovedných predmetov a predmetu technika navštívili žiaci 6.A a 7.C Čistiareň odpadových vôd (ČOV) v Spišskej Novej Vsi. 

  Bývalú zastaranú ČOV minulý rok nahradila nová , moderná, dokonca najväčšia prevádzka na Slovensku s mechanicko-biologickou technológiou čistenia odpadovej vody. Žiaci sa dozvedeli informácie o tom, ako sa spracúva znečistená voda z kanalizácie a mení sa na ekologicky čistú, ktorá sa potom odvádza do Hornádu.

 • Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach sa výrazne prispieva k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu  druhotných surovín a k šetreniu prírodných zdrojov. O tom sa presvedčili  žiaci 9.A a 9.C na exkurzii v B Nove a Zberného dvora v Spišskej Novej Vsi 5. októbra 2016.

   Aby vedeli, kde skutočne končia aj ich vytriedené odpadky a že ich práca má ozaj zmysel, boli navštíviť zberný dvor. Separovaný odpad neskončí na skládkach, ale bude ďalej spracovaný a použitý na nové výrobky.

 • V stredu 28.9. sme oslávili Svetový deň mlieka v školách nielen reláciou prostredníctvom školského rozhlasu ale na podnet mesta  sa pokúsili o rekord v pití mlieka.

  Zúčastnili  sa ho žiaci aj pedagogickí pracovníci v čase o 10,30 nastúpení na školskom dvore. Vypilo sa   590 kusov 250 ml škatuliek. V poradí 10. rekord bol úspešný.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria