Navigácia

Partneri
Počet návštev: 2767051

Kalendár

 • Aj tento školský rok nám pani Zima dopriala dostatok snehu na to, aby sme si mohli z neho postaviť väčšieho, či menšieho snehuliaka. Pri pobyte na školskom dvore budú našimi spoločníkmi dovtedy, pokiaľ im to počasie dovolí.

 • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si v ŠKD spestrili pohybom. Zabávali sme sa v telocvični. Deti si počas tejto aktivity zdokonaľovali svoje herné činnosti v bedmintone.

 • Spomienka na výborného športovca, dobrého človeka, vzorného otca a oddaného Spišiaka splnila svoj cieľ. Bol to vydarený futbalový sviatok pre starších žiakov U14 (8.ročník) a mladších žiakov U12 (6.ročník). Už dvadsaťpäť rokov sa stretávajú uvedené ročníky v Spišskej Novej Vsi na halovom futbalovom turnaji v športovej hale po dobu dvoch dní. Tradičnými futbalovými súpermi v dňoch 13. a 14. decembra 2018 Spišskej Novej Vsi boli chlapci z družobného Havlíčkovho Brodu a Bílovca z ČR a ďalší traja súperi sa z roka na rok menia. V tomto jubilejnom roku dvadsiateho piateho výročia turnaja sa stretli okrem stálej trojice futbalové kolektívy FC Košice, 1.FC Tatran Prešov a MŠK Žilina.

 • Deti z krúžku opäť predviedli svoju šikovnosť a vyrobili takéto krásne vianočné dekorácie, veď
  posúďte sami...

 • „Je adventná doba, vtedy každý čaká betlehemské dieťa menom Ježiša. Vonku biela krása na krajinu padla kiežby naša duša takto žiarila.“ M. Šarga

  V období plnom príprav na najkrajšie sviatky v roku sme sa aj my rozhodli vyzdobiť si triedy a spríjemniť si tak zostávajúci čas do Vianoc.

 • K Vianociam neodmysliteľne patrí pečenie medovníčkov. Ani deti z 1.A nezaháľali a so svojimi mamičkami napiekli sladučké a hlavne voňavé medovníčky, ktoré krásne vyzdobili.

 • Takto sme sa pripravili a takto stromček vyzdobili.

 • „Čo je to? Čo sa to deje? Kto ma to budí? Čo ma to pošteklilo na nošteku?“ I to sa pýtal škriatok Vianoc na vianočnej akadémii, ktorá nám v tomto predvianočnom čase rozohriala srdiečka. Žiaci sa na chvíľu premenili na vločky, škriatkov, snehuliakov, hračky a iné rozprávkové bytosti. Zatancovali, zaspievali, a tým vyčarovali vianočnú rozprávku, ktorá zanechala čarovný dojem v každom z nás. Celým programom nás sprevádzali vločka Natália Bartošová zo 6.A triedy a škriatok Terezka Paľuchová z 2. A. Dojímavú atmosféru dopĺňal detský zbor spolu s našim hosťom pánom Kramárom zo skupiny Smola a Hrušky a piesňou Na Vianoce patríme k sebe dali bodku za úspešným programom.

 • Hádankovo, bola súťaž,kde si deti zo školského klubu potrápili svoje hlavičky.Hádanky aj rozprávkove postavičky, zamotali deťom hlavičky.Víťazmi sa stali všetci, a odmenou pre nich bola vzájomná pochvala, radosť zo súťaže aj malá sladkosť pre potešenie.

  Pripravila: vych. V. Donová

 • Piatkové popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili aktivitou pri ktorej bolo potrebné využiť nielen vedomosti, ale aj šikovnosť rúk a prácu s kalendárom. Šikovní krížovkári „lúštili“ krížovku ostošesť hľadaním mien v kalendári, preto bolo veľmi dôležité v tejto súťaži spolupracovať v skupine a pomáhať si J . Každý krížovkár bol ocenený sladkou odmenou.

  Aktivitu pripravila Mgr. Slávka Svitanová.

 • Dňa 16.11.2018 pri príležitosti Dňa študentstva sa žiaci našej školy zúčastnili slávnostného prijatia úspešných žiakov základných škôl, ktoré sa uskutočnilo v obradnej sieni Radnice. Žiaci boli prijatí primátorom mesta, ktorý ocenil ich dosiahnuté výsledky, ktorými reprezentovali svoju školu, mesto. Po slávnostnom príhovore sa ocenení žiaci zapísali do Pamätnej knihy a z rúk primátora si prevzali ďakovný list a malý darček.

 • V dňoch od 5.11. do 9.11.2018 sa žiaci 2.C zúčastnili Korčuliarskeho programu. Organizácia tohto projektu bola naozaj na vysokej úrovni a deťom nič nebránilo, aby si tento týždeň na ľade naozaj užili. Za 5 dní urobili veľký pokrok a aj tí, ktorí v pondelok stáli na korčuliach po prvý krát, v piatok už pekne korčuľovali. Deťom sa venovali traja tréneri, ktorí ich svojim prístupom motivovali a hlavne im pomohli prekonať počiatočný strach a neistotu.

 • Dňa 9.11.2018 našu školu reprezentovali Viktória Múdra zo 4. A a Katarína Ondasová zo 7. A na 14. ročníku krajského matičného festivalu Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky. Obe žiačky – Viktória v 1. kategórii a Katka v 3. kategórii získali cenu Matice slovenskej. Dievčatám gratulujeme!

 • Deviataci našej školy majú možnosť stretávať sa a pracovať v krúžku Náboženská skúsenosť. Počas
  stretnutí upevňujú svoje poznatky, ktoré získali na hodinách náboženskej výchovy. Svoj vzťah k Pánu
  Bohu môžu prehĺbiť cez rôzne aktivity, a tak sa aj zodpovednejšie pripraviť k prijatiu sviatosti
  birmovania.

 • V piatok, 9.11.2018 sme sa s deťmi v ŠKD zahrali na hľadačov pokladov prírody. Vraveli sme si, aké poklady prírody poznáme a pomocou hádaniek a nápovedy sme ich aj všetky našli. Deti pracovali v skupinkách. Nezapreli v sebe tímového ducha. Nakoniec si z nájdeného pokladu vytvorili krásne umelecké diela.

  Za ich usilovnosť a spoluprácu sme aj my pre nich našli taštičku so sladkým pokladom.

 • Dňa 5.11.2018 sa Katarína Brejčáková, žiačka 8.A triedy, zúčastnila recitačnej súťaže „Piráti
  krásy“ v oblastnom kole. Katka, ĎAKUJEME za dôstojnú reprezentáciu školy.

 • Ako obratne vedia so slovami narábať a koľko vedomostí o literatúre majú, ukázali štvorčlenné družstvá žiakov tretích a štvrtých ročníkov v knižničnej súťaži Čarovanie so slovami.

  Súťaž prebiehala v štyroch disciplínach:

  1. Tvorba básne v časovom limite. Družstvo po vylosovaní 3 slov malo v trvaní 10 minút vymyslieť a prezentovať báseň. Nech sa páči, ochutnávka dvochJ:

  Ja som malý vtáčik, Chlapec skákal do mláky,

  čo má rád koláčik. dážď mu padal na traky.

 • Starší žiaci, už o niečo skúsenejší, privítali na slávnostnej imatrikulácii našich čakateľov na nosenie hrdého titulu „Žiak ZŠ, Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi.“ slovami:

  „Títo malí ľudkovia prejavili záujem vstúpiť do našich radov a rozšíriť tak naše školské spoločenstvo. Žiakom našej školy sa nemôže stáť len tak hocikto. Je to česť, ktorú si musí každý žiak zaslúžiť a pred zrakmi tu prítomných preukázať svoje schopnosti. Navrhujeme, aby teraz čakatelia ukázali svoju zdatnosť v našej športovej olympiáde.“

 • Je už tradíciou, že štvrtáci každoročne absolvujú exkurziu do planetária. Overiť a rozšíriť si vedomosti o našej slnečnej sústave sa vybrali žiaci 4.A a 4.B do Planetária v Prešove. Absolvovali zaujímavú prednášku, pozreli si film o vesmíre a projekciu o súhvezdiach.

  Následne si prezreli expozíciu venovanú histórii ťažby a spracovania soli v Solivare. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila a významnou mierou prispela k rozšíreniu poznatkov o našom regióne.

 • 12. 10.2018 sa žiaci 4.B triedy zúčastnili pilotného kola testovania zručností a vedomostí z dopravnej výchovy žiakov 4. ročníkov na Detskom dopravnom ihrisku. Žiaci boli testovaní v štyroch okruhoch: zdravotná príprava, križovatky, dopravné značky a technika jazdy.

  Cieľom projektu bolo nielen preveriť, čo štvrtáci ovládajú, ale hlavne nájsť medzery vo vedomostiach, ktoré sa následne pokúsia vyplniť na hodinách dopravnej výchovy. Výsledkom má byť zodpovedný účastník cestnej premávky – cyklista alebo chodec – a zníženie nehodovosti detí.

 • Dňa 25.10.2018 sa na našej škole konala MŠO v plávaní, kde si žiaci I. stupňa vyplávali krásne umiestnenia:


  25m VS - Dávid Kacvinský – 3. miesto
  25m VS - Ema Kristianová – 2. miesto
  50m VS - Ema Mikolajová – 1. miesto
  50m VS - Ema Kristianová – 3. miesto


  4x25m – 1. miesto v zložení Ema Mikolajová, Ema Kristianová, Dávid Kacvinský, Tadeáš Labanc

 • Po stopách baníctva na Spiši
  Dňa 20. októbra 2018 absolvovali členovia turistického krúžku spolu s členmi turistického krúžku zo
  ZŠ v Harichovciach vychádzku do obce Hnilčík. Hneď zrána sme sa vydali lesnou cestou dosiahnuť
  vrchol skalného brala, zvaného Hlinisko, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške len desať metrov pod
  tisíckou. Panoramatický pohľad na spišskú krajinu nám prekazila jesenná hmla, ale to nám nevadilo,
  pretože po ceste späť sme navštívili štôlňu Ľudmila, kde nás pán sprievodca povodil tmavými
  chodbami a my sme mohli aspoň nachvíľu prežiť banskú atmosféru. Poslednou zastávkou bol banský
  skanzen, ktorý sa nachádza v budove bývalej základnej školy, v ktorom sme si pozreli expozíciu
  venovanú histórii baníctva v obci Hnilčík.

 • Dňa 16. októbra 2018 si deti z ŠKD pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Zdravá výživa nie je len životný štýl, ale ovplyvňuje naše vzácne zdravie. Poskytuje nám energiu, živiny a je spojená aj s emóciami a pocitom uspokojenia. Preto sme si s deťmi zdravé pochúťky pripravili zábavnou formou a vytvorili kreatívne vitamínové tanieriky, ktoré aj výborne chutili.

 • Už tradične je naša škola opäť zapojená do projektu Zelená škola. Ústrednou témou tohto certifikačného obdobia je pre nás „Zeleň“. Jednou z aktivít, ktorú sme do nášho environmentálneho plánu zahrnuli, bola výsadzba nových stromčekov s cieľom rozšíriť druhovú rozmanitosť stromov v školskom areáli a podieľať sa tak na tvorbe prírodnej biologickej učebne. Taktiež sme týmto gestom chceli pre našu prírodu urobiť dobrú vec a prispieť tak k zdravšiemu, a nepochybne aj zas o niečo krajšiemu okoliu našej školy.

 • Deti na tomto krúžku pracujú s rôznymi materiálmi a technikami. Zhotovujú dekoratívne predmety, ozdoby, dekorácie k sviatkom, či drobné darčeky, z ktorých sa veľmi tešia. Cieľom krúžku nie je vždy výsledný produkt, ale práve proces tvorby dielka, jeho obsah a spontánnosť pri jeho vytváraní. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností, posilňovanie sústredenia, vnímavosti a manuálnej zručnosti. Zopár fotografií z krúžku, ako aj hotových výrobkov prikladáme do galérie.

 • Pobyt na čerstvom vzduchu sme si v školskom klube spestrili skákaním na fit loptách. Deti si hravou formou upevňovali nielen fyzickú, ale aj zdravotnú kondíciu. Radosť z pohybu vyjadrovali svojou veselou náladou.

 • Aj druháci sa vedia bicyklovať.

  Presvedčili sme sa o tom na dopravnom ihrisku, ktoré sme navštívili so školským klubom 17. 10. 2018. Deti si tu doplnili svoje vedomosti o dopravných značkách a vyskúšali si jazdu na bicykloch. Ich úsmevy prezradili, že toto podujatie sa im veľmi páčilo.

  Príspevok pripravila p. vychovávateľka Donová.

 • Vymeň sladkosti za jablko - 16.októbra

  1. Úloha: Dostaneš ekojabĺčko na desiatu pre každého žiaka.

  2. Úloha: Vytvor najoriginálnejšie jabĺčko – súťaž.

  3. Úloha: Zaspievajte si pieseň o jabĺčku.

  Všetci vieme, že jabĺčko výborne chutí, je zdravé. Šťavnatý kúsok jablka zásobí telo energiou, uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti.

  Žiaci 1. ročníka sa zapojili do súťaže o najkreatívnejšie jablko a dalo sa na čo pozerať. Veď posúďte sami. Odmenou za to im boli ekojablká zo súkromných zdrojov, výstavka prác, aj malé ocenenie za ich námahu.

 • V piatok 5. oktobra sa deti z ŠKD stretli na školskom ihrisku, aby si preverili svoje schopnosti v skákani na švihadle . Každý sa snažil pre svoje družstvo naskákať čo najviac. Veselý smiech prezrádzal, že sa deti zo svojich výkonov naozaj veľmi tešia.

  Sladkú odmenu si zaslúžil každý.

 • Jedno z krásnych slnečných septembrových popoludní sme v školskom klube využili na spoločnú športovo-zábavnú aktivitu s názvom „Ovocníčkovia“, pri ktorej deti preukazovali svoje fyzické schopnosti v behu, vytrvalosť, logiku a súdržnosť. Na záver sa víťazi aj porazení tešili sladkej odmene.

  Aktivitu pripravila vych. Bc. Táňa Jakubišinová

 • Žiaci deviateho ročníka sa každoročne začiatkom jesene vydávajú na literárnu exkurziu na Oravu, aby bližšie spoznali život a dielo dvoch významných slovenských autorov – P.O. Hviezdoslava a M. Kukučína.

  Inak tomu nebolo ani 27.9.2018. Naše kroky viedli najskôr do Dolného Kubína. V Múzeu P.O. Hviezdoslava sme sa počas podnetného výkladu dozvedeli mnohé informácie zo života básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta – jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – Pavla Országha Hviezdoslava . Mali sme tiež možnosť vidieť i jeho originálne osobné pamiatky a pozostalosti.

 • Dňa 6. júna 2018 sme sa s vybranými žiakmi našej školy zúčastnili v koncertnej sieni Reduty Slávnostnej akadémie pri príležitosti vyhodnotenia okresných olympiád, súťaží a ocenenia súťažiacich za školský rok 2017/2018, kde sme získali viacero veľmi pekných umiestnení v rôznych oblastiach.

  Zároveň na tejto Slávnostnej akadémií bola vyhodnotená aj celoročná súťaž o najaktívnejšiu a najúspešnejšiu školu nášho okresu v športových súťažiach, ktorú sa nám podarilo v tomto školskom roku vyhrať.

  Všetkým našim úspešným žiakom a športovcom, ktorí sa pričinili o tento krásny výsledok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a výbornú reprezentáciu školy.

 • Botanikiáda 2018

  Našej ZŠ sa aj tento školský rok podarilo zapojiť sa do projektu Botanikiáda, ktorý organizuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dve žiačky piateho ročníka – Danielka Žilavá a Leonka Tancošová - boli pozvané na krajské kolo, v ktorom si zasúťažili, dozvedeli sa množstvo nových informácií, dostali rôzne darčeky a v neposlednom rade strávili krásny deň v nádhernom prostredí Botanickej záhrady v Košiciach. Pre pedagógov bola pripravená zaujímavá séria prednášok, spojená s náučnou prehliadkou priestorov Botanickej záhrady. V tomto termíne sa konala aj jedinečná výstava motýľov exotických trópov, ktorá bola sprístupnená všetkým účastníkom. Organizátorom Botanikiády ďakujeme za realizáciu tohto skvelého projektu a za to, že sme aj tento rok mohli byť jeho súčasťou.

 • Prechádzka v korunách stromov

  Počas krásneho slnečného májového dňa sa žiaci 6.C a 7.A triedy v sprievode svojich triednych učiteliek zúčastnili školského výletu v Bachledovej doline. Cieľom ich cesty bola nedávno vybudovaná atrakcia – chodník korunami stromov, ktorý sa nachádza na hrebeni Spišskej Magury, hranici Pieninského a Tatranského národného parku.

  Chodník nás miernym stúpaním zaviedol zo zeme až do výšky 24 metrov priamo ku korunám stromov. Na trase dlhej 1234 m sme si vychutnávali prechádzku a čakali nás i rôzne prekvapenia a zaujímavé informácie o miestnej faune a flóre. Výhľad z panoramatickej terasy 32 metrov vysokej veže nám poskytol nádherný výhľad na Belianske Tatry, Pieniny i Zamagurie. Výstup z doliny bol síce náročný a preveril našu kondíciu, ale stál za to a pre všetkých bol tento výlet pekným a určite nezabudnuteľným zážitkom.

 • Vybíjaná v školskom klube

  Nový týždeň sme so školským klubom začali športom.Starší žiaci učili hrať vybíjanu najmladších.Tí sa nedali zahanbiť ani pri futbale. Ostatní sa zabávali na detskom ihrisku EKOKOLESA. Z ihriska bolo počuť veselý smiech a džavot detí.

  Fotogaléria

 • Turnaj o pohár riaditeľa školy

  Dňa 23.5.2018 sa na našej škole uskutočnil už tradičný turnaj v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa základných škôl. Ako tradične sa ho zúčastnili družstvá zo základných škôl s pôsobením mimo nášho mesta, nakoľko s týmito deťmi sa veľmi nemáme ako konfrontovať a je to pre našich žiakov ako aj žiakov vidieckych škôl príjemné spestrenie školského roka.
  Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 družstiev, ktoré si zahrali systémom každý s každým a následne boli výsledky vyhodnotené a rozdané poháre a diplomy. Zároveň sme odmenili vecnými cenami aj najlepšieho hráča turnaja, najlepšieho brankára a najlepšieho strelca turnaja.

 • MŠO v plávaní

  Dňa 18.5.2018 sa na našej škole uskutočnila MŠO v plávaní, kde si žiaci I. stupňa zmerali sily v
  disciplínach 25m VS, 50 m VS a štafete 4x25m VS a vyplávali tieto umiestnenia:


  25mVS – chlapci


  1.miesto – Jakub Stanko /4.B/
  2.miesto – Matúš Hrušovský /4.A/


  25mVS – dievčatá


  2.miesto – Ema Mikolajová /3.B/


  50m VS – chlapci


  1.miesto – Jakub Stanko /4.B/
  2.miesto – Matúš Hrušovský /4.A/


  50mVS – dievčatá


  2.miesto – Júlia Dohodová /4.A/


  4x25mVS – dievčatá – 2.miesto


  Ema Kristianová/3.A/
  Ema Mikolajová/3.B/
  Paulína Ogurčáková/2.B/
  Júlia Dohodová/4.A/

 • Najväčšia medzinárodná matematická súťaž KLOKAN

  Niečo z histórie

  Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Počty riešiteľov Klokana vo svete v marci 2017.V 65 krajinách súťažilo spolu 6 095 765 žiakov. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

  V tomto školskom roku 2017/2018 sa 21. ročníka tejto súťaže, tak ako aj po iné roky, zúčastnili aj žiaci našej školy. Žiaci 1. – 4. ročníka v počte 48 žiakov – zažili pocit, že rovnaké úlohy súčasne s nimi riešili aj milióny žiakov v 70- tich krajinách sveta.

 • Návšteva Vlkolínca a Liptovského múzea v Ružomberku

  Žiaci 5. ročníka navštívili dňa 16.5.2018 Vlkolínec, podhorskú osadu ležiacu v juhovýchodnom výbežku Národného parku Veľká Fatra, ktorý je od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Pozreli si kostol Navštívenia Panny Márie, zrubové domčeky, drevenice s hospodárskymi dvormi, humná.

  Expozície Liptovského múzea žiakom ponúkli komplexný obraz o živej a neživej prírode Liptova. Dozvedeli sa o histórii výroby papiera na Slovensku a o živote a činnosti významného slovenského národovca Andreja Hlinku.

 • Zdravotníci

  Schopnosť pomôcť v život alebo zdravie ohrozujúcej situácii je veľmi dôležitá. Správne poskytnutá prvá pomoc môže zachrániť život, prípadne výrazne skrátiť dobu liečenia, či zmierniť následky úrazu.

  Žiakom tretích ročníkov prišli ukázať ako na to žiačky Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Žiaci si vyskúšali ako na zlomeninu, akútne krvácanie a šok. “Zranenia” vyzerali natoľko vierohodne, že ochotu ošetriť tieto poranenia prejavili aj nič netušiaci spolužiaci po ukončení aktivít.J

  Budúcim záchranárkam ďakujeme za veľmi zaujímavo pripravený program a tešíme sa niekedy nabudúce.

 • Dopravný kvíz

  Krásne počasie nás láka previezť sa na bicykli, korčuliach, kolobežke. Je to super zábava ale aj veľká zodpovednosť. Na ceste totiž nie sme sami a preto sa vždy musíme správať tak, aby sme neohrozili seba ani ostatných.

  Dobrý cyklista ovláda nielen techniku jazdy, ale aj pravidlá cestnej premávky. Dopravný kvíz preveril teoretické vedomosti v teste, obratnosť a pozornosť v praktickej časti – jazde cez prekážky. Tí najlepší získali nielen diplomy ale aj ceny, ktoré sa cyklistom vždy zídu.

 • Na bicykli bezpečne

  Dňa 4.5.2018 sa žiaci našej školy Viktória Piaková, Veronika Piaková, Natália Figlárová, Denis Šimko, Tadeáš Ruman (4. C), Matúš Hrušovský (4.A), Emma Revajová (6.B) zúčastnili okresného kola detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2018“, ktoré sa konalo na DDI v Spišskej Novej Vsi.
  Našim žiakom sa darilo. Úspešne absolvovali jazdu zručnosti na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky, testy a križovatky z pravidiel cestnej premávky, či úlohy s povinnou výbavou bicykla. Medzi veľkou konkurenciou sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Táto súťaž bola spojená s výtvarnou súťažou, z ktorej sme si doniesli 3 miesta a to:

 • Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D, v ktorej súťažia žiaci 6. a 7. ročníka. Medzi úspešnými riešiteľmi teoreticko-praktickej časti boli až traja naši žiaci, pričom žiačka 6.A triedy Alicka Kožušková sa umiestnila na prekrásnom 3. mieste a taktiež žiačka 6.A triedy Katka Ondasová na vynikajúcom 8. mieste. Treba dodať, že naše dievčatá obsadili skvelé miesta v početnej konkurencii a navyše patrili medzi najmladšie žiačky súťažiace v danej kategórii. Dievčatkám blahoželáme, ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria