Navigácia

Partneri
Štvrtok 24. 5. 2018

Počet návštev: 2354991

Kalendár

 • Dňa 18.5.2018 sa na našej škole uskutočnila MŠO v plávaní, kde si žiaci I. stupňa zmerali sily v
  disciplínach 25m VS, 50 m VS a štafete 4x25m VS a vyplávali tieto umiestnenia:


  25mVS – chlapci


  1.miesto – Jakub Stanko /4.B/
  2.miesto – Matúš Hrušovský /4.A/


  25mVS – dievčatá


  2.miesto – Ema Mikolajová /3.B/


  50m VS – chlapci


  1.miesto – Jakub Stanko /4.B/
  2.miesto – Matúš Hrušovský /4.A/


  50mVS – dievčatá


  2.miesto – Júlia Dohodová /4.A/


  4x25mVS – dievčatá – 2.miesto


  Ema Kristianová/3.A/
  Ema Mikolajová/3.B/
  Paulína Ogurčáková/2.B/
  Júlia Dohodová/4.A/

 • Niečo z histórie

  Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Počty riešiteľov Klokana vo svete v marci 2017.V 65 krajinách súťažilo spolu 6 095 765 žiakov. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

  V tomto školskom roku 2017/2018 sa 21. ročníka tejto súťaže, tak ako aj po iné roky, zúčastnili aj žiaci našej školy. Žiaci 1. – 4. ročníka v počte 48 žiakov – zažili pocit, že rovnaké úlohy súčasne s nimi riešili aj milióny žiakov v 70- tich krajinách sveta.

 • Žiaci 5. ročníka navštívili dňa 16.5.2018 Vlkolínec, podhorskú osadu ležiacu v juhovýchodnom výbežku Národného parku Veľká Fatra, ktorý je od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Pozreli si kostol Navštívenia Panny Márie, zrubové domčeky, drevenice s hospodárskymi dvormi, humná.

  Expozície Liptovského múzea žiakom ponúkli komplexný obraz o živej a neživej prírode Liptova. Dozvedeli sa o histórii výroby papiera na Slovensku a o živote a činnosti významného slovenského národovca Andreja Hlinku.

 • Schopnosť pomôcť v život alebo zdravie ohrozujúcej situácii je veľmi dôležitá. Správne poskytnutá prvá pomoc môže zachrániť život, prípadne výrazne skrátiť dobu liečenia, či zmierniť následky úrazu.

  Žiakom tretích ročníkov prišli ukázať ako na to žiačky Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Žiaci si vyskúšali ako na zlomeninu, akútne krvácanie a šok. “Zranenia” vyzerali natoľko vierohodne, že ochotu ošetriť tieto poranenia prejavili aj nič netušiaci spolužiaci po ukončení aktivít.J

  Budúcim záchranárkam ďakujeme za veľmi zaujímavo pripravený program a tešíme sa niekedy nabudúce.

 • Krásne počasie nás láka previezť sa na bicykli, korčuliach, kolobežke. Je to super zábava ale aj veľká zodpovednosť. Na ceste totiž nie sme sami a preto sa vždy musíme správať tak, aby sme neohrozili seba ani ostatných.

  Dobrý cyklista ovláda nielen techniku jazdy, ale aj pravidlá cestnej premávky. Dopravný kvíz preveril teoretické vedomosti v teste, obratnosť a pozornosť v praktickej časti – jazde cez prekážky. Tí najlepší získali nielen diplomy ale aj ceny, ktoré sa cyklistom vždy zídu.

 • Dňa 4.5.2018 sa žiaci našej školy Viktória Piaková, Veronika Piaková, Natália Figlárová, Denis Šimko, Tadeáš Ruman (4. C), Matúš Hrušovský (4.A), Emma Revajová (6.B) zúčastnili okresného kola detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2018“, ktoré sa konalo na DDI v Spišskej Novej Vsi.
  Našim žiakom sa darilo. Úspešne absolvovali jazdu zručnosti na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky, testy a križovatky z pravidiel cestnej premávky, či úlohy s povinnou výbavou bicykla. Medzi veľkou konkurenciou sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Táto súťaž bola spojená s výtvarnou súťažou, z ktorej sme si doniesli 3 miesta a to:

 • Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D, v ktorej súťažia žiaci 6. a 7. ročníka. Medzi úspešnými riešiteľmi teoreticko-praktickej časti boli až traja naši žiaci, pričom žiačka 6.A triedy Alicka Kožušková sa umiestnila na prekrásnom 3. mieste a taktiež žiačka 6.A triedy Katka Ondasová na vynikajúcom 8. mieste. Treba dodať, že naše dievčatá obsadili skvelé miesta v početnej konkurencii a navyše patrili medzi najmladšie žiačky súťažiace v danej kategórii. Dievčatkám blahoželáme, ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý každoročne pripadá na 22. apríl sme v rámci hodín biológie pripravili pre našich ziakov rôzne aktivity, ktorými sme si tento deň pripomenuli a spríjemnili. Pozreli sme si rôzne propagačné videá, ktoré boli vytvorené špeciálne pre túto príležitosť a pripomenuli sme si tak vážnosť ťažkej ekologickej situácie, ktorá sužuje našu Zem.

  Povedali sme si, ako by sme sa k tejto krásnej planéte mali správať, aby takou ostala aj pre tých, ktorí prídu po nás. Potom sa už deň niesol v zábavnejšom duchu a výsledkom našich aktivít a prác je strom zdobiaci vstupnú časť našej školy, ktorý je vyrobený prevažne z odpadových materiálov, vetvičiek orezaných drevín, vystrihovačiek z letáčikov a podobne

 • Piatkové popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili zábavno-vzdelávacou aktivitou Poznaj a chráň. Prvou úlohou detí bolo nájsť čo najviac ukrytých kartičiek s menami chránených zvierat a rastlín a ich mená vpisovať do tabuľky. Oddelenie, ktoré malo napísaných najviac názvov rastlín a zvierat, sa stalo víťazom. V druhej úlohe sa učili spoznávať tieto chránené druhy skladaním obrázkov puzzle. Všetky deti boli za ich snahu odmenené sladkosťou J .

  Za aktivitu zodpovedná p. vych. Mgr. Slávka Svitanová.

 • Dňa 19. apríla nám slnečné počasie umožnilo využiť čas na pohybovú aktivitu Mačky, v ktorej boli zapojené všetky oddelenia ŠKD. Deti sa počas hry hlavne zabavili a prejavili tímovú súťaživosť a súdržnosť.

  Fotogaléria

 • Vedomosti a zručnosti si deti v ŠKD okrem iného rozširujú a zdokonaľujú aj v dopravnej oblasti, čoho dôkazom bola dopravná aktivita. Deti mali možnosť využiť kolobežky, ktoré sú súčasťou nášho materiálového vybavenia.

  Fotogaléria

 • Malí finančníci

  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na školách je potrebné pre všetky deti. My sme si so žiakmi 3. - 4. ročníka na interaktívno - vzdelávacom portáli KOZMIX urobili finančný plán, zistili ako to bolo s vývojom peňazí a dnešnou menou euro, kotúľaním mincí sme zistili ako prichádzajú a odchádzajú peniaze v rodine, vytýčili sme si priority, príjmy, výdavky a hlavne rozpočet na ktorom môžeme stavať. Zástupcovia jednotlivých tried si zmerali sily vo finančnej gramotnosti formou hry, interaktívnych cvičení, ale aj samostatnou prácou pri zdolávaní grafov, spočítavaní finančných položiek z účtenky, či zrátaním nasporených eur. Víťazmi sa stali žiaci 4.C triedy, ale pochvalu a uznanie si zaslúžia všetci zúčastnení.

 • Pekné aprílové počasie sme s deťmi zo školského klubu využili na zaujímavú aktivitu : „Staň sa hrdinom!“ Okrem iného sme zistili, že chodenie na choduliach je zábavné ,i keď nie celkom jednoduché. Sladkú odmenu si zaslúžil každy.

  Aktivitu pripravila vychovávateľka V. Donová

  Fotogaléria

 • Dňa 5.4.2018 sa na našej škole uskutočnil stolnotenisový turnaj v rámci osláv svetového dňa stolného tenisu. Turnaja sa zúčastnilo 38 detí z druhého stupňa.

  Výsledková listina:

  chlapci:

  1.miesto - Viliam Farkašovský

  2.miesto - Jozef Širila

  3. miesto - Jakub Kalický

  dievčatá:

  1.miesto - Emma Revajová

  2.miesto - Dominika Habasová

  3.miesto - Katarína Ondásová

  Fotogaléria

 • Dňa 5.4. 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili MŠO vo vybíjanej. Po ťažkých zápasoch sa naši chlapci celkovo umiestnili na 1. mieste. Srdečne blahoželám

  Fotogaléria

 • Dňa 13. marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Žiaci 4.B: Matej Fabiny, Martin Myšička, Pavol Kotrady a Jakub Stanko boli úspešnými riešiteľmi, ktoré pripravovala pani učiteľka Mgr. Michaela Revajová. Žiaci boli ocenení cenami, ktoré nám venovalo Tesco. Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 6.4.2018 sme si v ŠKD spríjemnili popoludnie zábavnou aktivitou „Živé človeče“.

  Hra sa hrá podľa pravidiel známej spoločenskej stolovej hry „Človeče, nehnevaj sa“ a deti museli využiť svoje zručnosti, schopnosti, šikovnosť, pozornosť a postreh. Cieľom aktivity bolo v prvom rade sa zabaviť, ale aj naučiť sa spolupracovať v tíme.

  Mgr. Slávka Svitanová

  Fotogaléria

 • Koncom marca sme na našej škole zorganizovali Burzu kníh, na ktorú skvelé deti a ich rodičia zozbierali svoje už prečítané či nepotrebné knihy. Naša chodba sa na chvíľu premenila na malé kníhkupectvo, v ktorom knihy za symbolickú cenu znovu našli nového majiteľa a hlavne čitateľa. Výťažok z predaja sme použili na nákup nových kníh do našej knižnice v herni ŠKD. Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí našu burzu podporili a nepotrebné knihy nám venovali.

  Vych. Mgr. Marta Staroňová a Bc. Táňa Jakubišinová

 • Dobrá knižka nás poteší kedykoľvek. V marci si však najlepšiu priateľku (knihu) pripomíname častejšie, pretože tento mesiac patrí knihám.

  Mimoriadne sa preto tešíme, že v radoch nových návštevníkov školskej knižnice pribudli naši najmladší – prváci. Tí sa v dňoch 21. a 23. marca vynikajúco osvedčili hneď v niekoľkých čitateľských disciplínach a stali sa tak právoplatnými členmi knižnice. Zo šikovných prváčeniec máme veľkú radosť a tešíme sa na skoré stretnutie v knižnici!

  Fotogaléria

 • Aj vo svete informačných technológií má kniha stále svoje pevné miesto. Rozvíja čitateľovu predstavivosť a ponúka vstup do zázračnej krajiny – jedinečnej a neopakovateľnej, presne podľa nášho gusta.

  Knižka vždy trpezlivo čaká, kedy si na ňu nájdeme čas a dáva nám mnoho poučenia i zábavy.

  Skalní čitatelia sa každoročne stretávajú, aby si zmerali sily a zasúťažili na poli literárnych vedomostí a jazykových zručností.

  Svoje čitateľské zručnosti najlepšie zúročili žiaci týchto tried:

  1. družst
 • Dňa 26.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018. Do speváckej súťaže sa zapojilo 30 šikovných spevákov, ktorí svojim talentom očarili porotu. Každé dieťa zaspievalo jednu ľudovú pieseň a za svoju odvahu a talent si vyslúžilo malú odmenu a potlesk publika. V jednotlivých kategóriách sa žiaci umiestnili nasledovne:

  I. kategória

  1. miesto: Karolína Hudačeková, 2.C

  2. miesto: Leonka Žoldáková, 3.B

  3. miesto: Terezka Paľuchová, 1.A

  Viktória Múdra, 3.A

 • Dňa 16. marca 2018 sa zúčastnili Šimon Hrušovský 8.C, Elena Szuperaková 8.A, Simona
  Hrebenárová 8.C, Viktória Halická 8.A, Lívia Baluchová 8.A a Alica Slavkovská 8.C okresného kola
  Fyzikálnej olympiády v Spišskej Novej Vsi. Otestovali si svoje vedomosti z fyziky.
  Šimon Hrušovský z 8.C triedy obsadil krásne 1.miesto. Srdečné mu blahoželáme a prajeme
  veľa úspechov v ďalších súťažiach.
  Za účasť a reprezentáciu školy im veľmi pekne ďakujeme.

 • Dňa 22.03.2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník plaveckých pretekov o Pohár riaditeľa školy.

  Žiaci ukázali dobrú pripravenosť a bojovnosť tak ako v individuálnych štartoch, tak aj v štafetách.

  Fotogaléria , Výsledková listina

 • Deň 22. marec je medzinárodným dňom vody. Pri tejto príležitosti boli v rámci hodín biológie
  pripravené pre deti rôzne aktivity. Zopakovali sme si, čo o vode už vieme a obohatili sme sa
  o nové informácie. Dozvedeli sme sa rôzne prekvapujúce zaujímavosti o tom, ako sa vodou
  vo svete plytvá, či o živote ľudí na miestach, kde je voda tým najvzácnejším, čo počas dňa
  vidia. Tí menší si kreslili, lepili, skladali puzzle a vytvorili tak tento krásny poster, ktorý zdobí
  našu učebňu a pripomína nám vzácnosť tejto kvapaliny každý deň.

 • Dňa 13. marca 2018 sa žiačka 8.C triedy Alica Slavkovská zúčastnila krajského kola biologickej olympiády v kategórii C, ktorá sa konala v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Súťažila v praktickej časti, v ktorej prezentovala svoj poster na tému Faktory ovplyvňujúce výskyt ploštíc v domácnostiach a umiestnila sa na krásnom 5. mieste. Alicke blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Rozlúčka s tatranskou zimou

  Jarné počasie na seba nenecháva dlho čakať a my sa začíname prebúdzať do teplejších dní. Po snehu o chvíľu nebude ani stopy. Členovia turistického krúžku sa so zimou veľkolepo rozlúčili vo Vysokých Tatrách dňa 10. marca 2018. Zo železničnej zastávky v Starom Smokovci sa vydali pešou túrou na Hrebienok, kde nás privítal Tatranský ľadový dóm, v ktorom je inštalovaná masívna ľadová rímskokatolícka bazilika – Sagrada Familia. Žiaci pokračovali smerom k Rainerovej útulni a cieľ našej cesty zavŕšili na Zamkovského chate. Vysokohorská turistická vychádzka bola opäť spojená so Základnou školou v Harichovciach.

 • Prírodné divadlo

  Dňa 24. februára 2018 absolvovali členovia turistického krúžku vychádzku do Matejoviec nad Hornádom. V slnečnom a mrazivom počasí odhalili prírodnú krásu mohutnej vápencovej skaly, nazývanej Šikľavá skala, ktorá v zimnom období vytvára mohutné ľadové steny, útvary, stĺpy a cencúle. Po ceste späť prešli popri Hornáde a pozreli si najkrajší a najznámejší hríbovitý skalný útvar na Slovensku zvaný Markušovský skalný hríb.

  Fotogaléria

 • Keďže nás zima obdarovala peknou snehovou nádielkou, tak sme sa v piatkové popoludnie pred jarnými prázdninami rozhodli, že to využijeme. Vzali sme si všetko na čom sa dalo kĺzať, či šmýkať, dobre sme sa obliekli a poďho na kopec. To bolo radosti! Mrázik nám síce vyštípal líčka, do tváre vial sniežik, ale nikomu to neprekážalo. Do školy sme sa vrátili poriadne vymrznutí, ale šťastní.

  6. oddelenie ŠKD s vych. Jakubišinovou

  Fotogaléria

 • Touto aktivitou sa deti zameriavajú na sústredenie a pamäť. V ŠKD sa stala tradíciou. Pri nej deti využívajú mediálnu techniku, akou je aj interaktívna tabuľa, umiestnená v herni ŠKD. Najšikovnejšími pexesáčikmi v tomto školskom roku sa stali: Ivanka Berthótyová, ktorej sa úspešne podarilo nájsť všetky dvojice za 35 sekúnd, Natália Poráčová, ktorej sa to podarilo za 42 sekúnd a Maroš Sivačko s časom 46 sekúnd. Všetkým srdečne blahoželáme.

  Fotogaléria

 • V piatok 16.2. sa stretli deti z 1. a 2. oddelenia ŠKD, aby sa pochválili svojim talentom. Veru, bolo sa na čo pozerať. Kreslenie, žonglovanie, tanec, spev, hádanky, vtipy a básničky mohli konkurovať aj súťaži Československo má talent. Najzaujímavejšie talenty sme odmenili peknými cenami.

  Fotogaléria

 • Aj tento školský rok naši žiaci spolupracovali na projekte Educate Slovakia, ktorého cieľom je umožniť
  mladým ľuďom spoznávať ľudí z iných krajín, spoznávať ich kultúru, zvyky , náboženstvo a tradície
  a tým v nich rozvíjať a podporovať myšlienky multikulturalizmu a tolerancie. Žiaci 4.-9. ročníka sa
  stretli so študentami z Indonézie a Turecka, ktorí boli na našej škole v týždni od 5. do 9. februára.
  Vzájomnou komunikáciou dali našim žiakom možnosť nahliadnuť do svojho spôsobu života, ako aj
  naši žiaci oboznámili študentov s našou kultúrou, našimi tradíciami, typickým slovenským jedlom
  s reálnou „ochutnávkou od mamky“. Výhodou tohto projektu je to, že celá komunikácia so
  študentami je v angličtine, čo prispieva k praktickému využívaniu angličtiny, ktorú sa žiaci učia. Majú
  tak možnosť reálne zistiť, ako cudzí jazyk uplatniť v bežnej komunikácii. Veríme, že sa do tohto
  projektu opäť zapojíme aj v budúcom roku.

 • Aj tento rok sa konal počas fašiangov na zimnom štadióne Karneval na ľade, ktorý zorganizoval dňa 1. februára 2018 CVČ Adam. Samozrejme, že sme si to s našimi deťmi z ŠKD nenechali ujsť a s krásnymi maskami a úsmevmi na tvári sme sa vykorčuľovali, zasúťažili a zabavili. Sedem z našich detí bolo ocenených za najkreatívnejšie a vlastnoručne vyrobené masky, ale sladkú odmenu získal každý zúčastnený. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

  Vych. Jakubišinová

  Fotogaléria

 • Dňa 26. januára 2018 strávili deti 4., 5. a 6. oddelenia piatkové popoludnie spoločne v herni a zahrali si zábavnú spoločenskú hru s názvom Bingo. Deti sa príjemne zabavili pri vyškrtávaní čísel a stupňovaním napätia si upevňovali trpezlivosť a sústredenosť. Šťastie v hre sa ukázalo a určilo prvých štyroch víťazov.

  Fotogaléria

 • Fašiangové obdobie si žiaci školy pripomenuli dňa 30. januára 2018 pestrofarebným karnevalom, na

  ktorý pani vychovávateľky pozvali kúzelníka WOLFA. Jeho kúzlenie, rozprávky a tanečná zábava, rozjasnila tvár každej masky aj rodiča.

  Veselenie sa vyvrcholilo pri odovzdávaní cien. Všetky masky boli ocenené malým darčekom. Dve najkrajšie masky z každého oddelenia ŠKD získali nádherné ceny od TESCA . Po super zábave si deti pochutili na fašiangových šiškách.

  Fotogaléria

 • V novembri 2017 a uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko – veľký súboj o najmúdrejšieho z najbystrejších, určená pre žiakov 2. – 5. ročníka.

  Žiaci zažili pocit výnimočnosti, mohli predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením a správny úsudok. Mohli získať nielen titul, ale je to aj zároveň hravá príprava na Testovanie 5.

  Do súťaže sa zapojilo 18 odvážnych žiakov 2. – 4. ročníka.

  Titul Všetkovedko získali žiaci 2. B triedy: Natália Ondášová, Paulína Ogurčáková, Lukáš Tancoš, Tadeáš Labanc, Jakub Janík a žiak z 3. B triedy Maroš Vantroba získal aj titul Všetkovedko školy.

 • Tohtoročnú zimu, ktorá je veľmi skúpa na sneh si naše deti z ŠKD aj napriek tomu dostatočne užívajú hneď ako nasneží a aj z malého množstvo snehu sa okamžite vedia tešiť.

  Fotogaléria

 • Aj hodina TEV sa dá v zime zatraktívniť. Naši žiaci sa vyšantili počas hodiny TEV na kopci s klzakmi aj bez nich.

 • Dňa 23.1.2018 sa v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. V 2. kategórii reprezentoval našu školu Lukáš Korkoš, žiak V.B triedy. Získal pekné 3. miesto. Blahoželáme.

  Fotografia

 • Naša škola sa tento rok zapojila do ekologického projektu so spoločnosťou Orange Slovensko a. s., ktorý spočíval v zbere starých mobilných telefónov.

  V priebehu mesiaca sa nám podarilo vyzbierať 103 telefónov. Po vyhodnotení bolo vyžrebovaných 100 zapojených žiakov z celého Slovenska, ktorí získali darčekovú poukážku v nominálnej hodnote 20 eur. Šťastie sa usmialo aj na našich piatich žiakov: Jakub Harhovský z 1.B

  Adam Jurkovský z 7.C

  Paulína Ogurčáková z 2.B

  Stanislav Pollák z 4.A

 • Vianoce prišli aj k nám do školy a jednou z obdarovaných bola aj žiačka 3.A triedy, Jarka Lapšanská.

  Výťažok z benefičného programu Deti mestu, ktorý organizovala naša škola bude použitý práve pre Jarku na rehabilitačný pobyt v Kováčovej. Na tento pobyt jej prispela firma ORTOKOMPLET a primátor mesta Ján Volný. Poukaz bol slávnostne odovzdaný riaditeľom školy M. Nováčekom a zástupcom ORTOKOMPLETU. Akcii sa zúčastnil aj primátor mesta J.Volný.

  Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme.

 • Dňa 22.12.2017 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník Vianočných trhov, na ktorých žiaci predávali za symbolické ceny vlastnoručne vyrobené výrobky. Vianočnú atmosféru trhovníkom spríjemnili spevom a básničkami koledníci. Nechýbalo ani popíjanie vianočného punču, ako aj lovenie kaprov z rybníka. Zároveň boli vyhodnotené rôzne aktivity a súťaže.

  Výťažok z tejto akcie žiaci venovali deťom z krízového centra Alžbetka.

  Fotogaléria

 • Dňa 20.12.2017 sme si spríjemnili popoludnie v ŠKD pečením vianočných perníčkov, ktoré sme aj ozdobovali. Deti pri tejto aktivite zrelaxovali a mali z nej ohromnú radosť. Nesmela chýbať ani ochutnávka a verte, že perníčky nám veru chutili.....

  Všetkým prajeme krásne sviatky a šťastný Nový rok.

  Zodpovedná: Mgr. Slávka Svitanová

  Fotogaléria

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria