Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedlehosnv@centrum.sk
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ    
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 636

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43333333328
počet žiakov907860645878706563626
z toho ŠVVP12763558643
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVFCMCSJCJLDEJETVFYZGEGHUVHPVHPDCHEIFV
0.A           1   
1.A1              
1.B1              
1.C1              
1.D               
2.A1,35              
2.B1,17              
2.C1,14              
3.A1,78              
3.B1,17              
3.C3,83              
4.A1,95              
4.B1,27              
4.C1,83              
5.A1,691,13    1,311 1,631    
5.B1,951,45    1,81,4 2,251,45    
5.C2,282,33    2,391,67 2,171,72    
6.A1,952,1    2,3511,852,11,45    
6.B2,321,77    2,181,432,232,091,18    
6.C2,581,63    2,712,421,951,79    
7.A21,76    1,6212,052,331,19  1,62 
7.B2,361,88    2,361,672,522,441,72  2,36 
7.C2,292    2,291,82,472,411,71  2 
8.A1,771,36    2,3212,182,23   2,09 
8.B1,811,41    1,7411,631,3   2,3 
8.C1,791,36    2,512,071,79   2,5 
9.A1,781,26    2,1312,091,52   1,83 
9.B2,671,89    2,3312,332,06   2,78 
9.C1,931,56    2,3512,132,18   1,56 

TriedaINFKAJKNJMAZMATNBVNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské prácePohybové hryŠKD1PRCPNV
0.A              1
1.A    1          
1.B    1          
1.C1   1,1          
1.D    3,74          
2.A1   1,83          
2.B    1,35          
2.C    1,52          
3.A1   1,84          
3.B1   1,33          
3.C    3,58          
4.A    2,16          
4.B    1,64          
4.C    1,61          
5.A1   1,691         
5.B1   2,31         
5.C1,06   2,391,42         
6.A1   2,31 1,6       
6.B1   2,821 1,14       
6.C1,11   2,631,33 1,53       
7.A11,42  2,2912,331,38       
7.B1,04   31 1,6       
7.C1,181,38  2,2412,751,41       
8.A1,14   2,821,131,921,5       
8.B    2,411,142,061,7       
8.C    2,9312,141,5       
9.A    2,4311,711,13       
9.B    2,561,211,691,44       
9.C    2,251,131,41,06       

TriedaPVCPEGPRIPDAPVOŠKD1ŠKD2RRCRGMRVKRKFRUJSLYSJLSPR
0.A        2,12,3    1
1.A    1        1,091
1.B    1        1,051
1.C    1        1,11
1.D    3,05        41
2.A    1,74        1,871
2.B    1,26        1,421
2.C    1,24        1,51
3.A   1,68         21
3.B   1,13         1,251
3.C   3,08         3,461
4.A   1,68         2,211
4.B   1,23         1,641
4.C   1,78         1,941
5.A             1,941
5.B             1,951,14
5.C             2,441,11
6.A             2,551
6.B             2,681,05
6.C             2,91,63
7.A 1           2,671
7.B             3,281
7.C 1,46           3,061,24
8.A           2 2,361,05
8.B           2,3 2,891
8.C           2,33 2,641
9.A           1,56 2,351
9.B           2,4 3,171,06
9.C           1,9 2,711,13

TriedaSEEŠKDSRLSPHTEHTHDTSVTSV-bTEVTEV-bTHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUM
0.A        1      
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A            1,5  
3.B            1,13  
3.C            2,92  
4.A            2,21  
4.B            1,41  
4.C            1,44  
5.A     11        
5.B  1,1  1,21        
5.C     1,061,06        
6.A     1,251,1        
6.B  1  1,271        
6.C     1,581,32        
7.A     1,051        
7.B  1  1,281        
7.C     1,121,2        
8.A1    1,051        
8.B1 1  1,331       1
8.C1 1,14  11       1
9.A1    11       1
9.B  1   1        
9.C  1,19   1,06        

TriedaVKZVYVVzdelávacia oblasťZEMZMR
0.A    2
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
2.A     
2.B     
2.C     
3.A     
3.B     
3.C     
4.A     
4.B     
4.C     
5.A 1,06   
5.B 1,05   
5.C 1,28   
6.A 1,25   
6.B 1,23   
6.C 1,42   
7.A 1,1   
7.B 1,2   
7.C 1,12   
8.A     
8.B     
8.C     
9.A     
9.B     
9.C     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A101000
1.A222200
1.B222020
1.C222110
1.D221930
2.A252320
2.B252410
2.C242130
3.A212010
3.B242400
3.C141400
4.A201910
4.B222200
4.C202000
5.A171610
5.B212010
5.C191810
6.A222020
6.B222200
6.C202000
7.A212100
7.B252500
7.C181620
8.A222110
8.B272700
8.C141400
9.A232300
9.B181800
9.C171700

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A102676267,602641264,10353,50
1.A22138963,14138963,1400,00
1.B22125562,83125562,8300,00
1.C2295144,2995144,2900,00
1.D224371230,054371230,0500,00
2.A252707112,832707112,8300,00
2.B25141760,03141760,0300,00
2.C24148369,45148369,4500,00
3.A212012102,552012102,5500,00
3.B24141859,08141859,0800,00
3.C143640303,333640303,3300,00
4.A20157380,46157380,4600,00
4.B22128758,50128758,5000,00
4.C201818101,001818101,0000,00
5.A17102761,98102761,9800,00
5.B212836135,05207498,7676236,29
5.C192382128,212283122,79995,42
6.A22206697,81206697,8100,00
6.B222576117,092576117,0900,00
6.C203719195,742935154,4778441,26
7.A212710129,052708128,9520,10
7.B253223131,053223131,0500,00
7.C181853108,701710100,621438,08
8.A222357107,142349106,7780,36
8.B27254194,11254194,1100,00
8.C141893135,211893135,2100,00
9.A233154137,133143136,65110,48
9.B182310128,332296127,56140,78
9.C172504156,502491155,69130,81

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43333333328
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Country tance0 Zuzana Vaňová
Cvičiaci šibali0 Martina Zahurancová
Cykloturistický10 PhDr. Norbert Turcovský
Cykloturistický11 Mgr. Janka Bobulová
Čísla5 Ing. Mária Kováčová
FENIX JUMP13 Mgr. Michaela Revajová
Futbal 1.-4. ročník 14 Mgr. Ján Prokopič
Futbal 1.-4.roč.9 Mgr. Radoslav Sirko
Futbal U 13 19  
Futbal U11 0  
Futbal U12 15  
Futbal U14 22 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Futbal U15 19  
Hudobno - výtvarný15 Mgr. Katarína Kalíková
Chcem vedieť všetko16 PaedDr. Jana Sámelová
Chémia a matematika hrou14 Mgr. Irena Bdžochová
KOZMIXÁČIK10 Mgr. Milada Pazerová
Mixáčik 2. stupeň15 Mgr. Katarína Tatarková
Náboženská skúsenosť 9. ročník16 Mgr. Magdaléna Pakosová
Písmena12 Mgr. Lucia Pekarčíková
Plávanie 120  
Plávanie 2 12  
Plávanie 39  
Plavecký16 Mgr. Lukáš Harman
Plavecký 27 Mgr. Denisa Kristianová
Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník17 Mgr. Xénia Frančáková
Relaxačno-regeneračné-cvičenia 1.-4. ročník14 Mgr. Jana Andrassy
ROMANO JILO22 Mgr. Viera Šebošíková
Slovenčina pre ôsmakov13 Mgr. Miroslava Lengvarská
Spoločenské hry15 Mgr. Dana Macalová
Športové tance 5.-9. ročník10 PaedDr. Martina Paličková
Športovo-strelecký-poznávací 111  
Športovo-strelecký-poznávací 113 PaedDr. Milada Petková
Športovo-strelecký-poznávací 215  
Športovo-strelecký-poznávací 29 PaedDr. Milada Petková
Tanečno-gymnastický 1.-2. ročník11 Mgr. Stela Tomaščíková
Tanečno-gymnastický 3.-4. ročník17 Mgr. Michala König
Umelecká tvorivosť0 Mgr. Klára Lenártová Kováčiková
Umenie cez počítač0 Mgr. Klára Lenártová Kováčiková
Volejbal13 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Z každého rožku trošku 2. stupeň16 Mgr. Andrea Grendelová

Záver

Vypracoval:

V Spišskej Novej Vsi, 28. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria