Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedleho.snv@gmail.com
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Nová Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček053/442 62 770911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠMgr. Marta Briestenská053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠPaedDr. Katarína Kilianová053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Michal Beharka 
pedagogickí zamestnanciMgr. Xénia Frančáková 
 Mgr. Ivona Kellnerová 
   
ostatní zamestnanciMarcela Kolesárová 
   
zástupcovia rodičovIng. Rastislav Marci 
 Mgr. Lucia Hrušovská 
 Martina Baluchová 
 Mgr. Igor Čop 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Michal Beharka 
 Mgr. Michal Demečko 
 Ing. Vladimír Jančík 
 Ing. Zuzana Záborská 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ primárneho vzdelávania 1.- 2. roč.Mgr. Milada PazerováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ primárneho vzdelávania 3.- 4. roč.Mgr. Stela TomaščíkováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ ŠKDBc. Táňa JakubišinováŠKD 
PK Jazyk a komunikáciaMgr. Janka BobulováSJL, CUJ 
Sekcia SJLMgr. Janka BobulováSJL 
Sekcia cudzieho jazykaMgr. Ivona KellnerováANJ, NEJ, RUJ 
PK Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Magdaléna PakosováETV, NBV, VYV, VUM, HUV 
PK Človek a spoločnosťPhDr. Norbert TurcovskýDEJ, OBN, GEG 
PK Človek príroda a svet práceMgr. Irena BdžochováBIO, FYZ, CHE, THD, SEE 
PK Matematika a práca s informáciamiMgr. Peter WindtMAT, INF 
PK Zdravie a pohybPaedDr. Milada PetkováTSV, SRL 
PK Špeciálna pedagogikaMgr. Ľudmila Butvinováškolský špeciálny pedagóg 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 603

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried143324333329
počet žiakov13865961467766646459595
z počtu žiaci v ŠKD05741402840000170
z počtu žiaci so ŠVVP023426476337
z počtu žiaci zo SZP102181624330063
z počtu žiaci v zahraničí381323112024

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 77 žiakov / 41 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 70 žiakov / 37 dievčat

Počet žiakov nultého ročníka k 15.9.2016: 13 žiakov / 5 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 detí / 2 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000165966

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 GymnáziáSZŠSEŠ, obchodné SOŠPedagogické školyTechnická akadémiaSOŠ drevárskaostatné SOŠSpolu
prihlásení911941531263
prijatí911941531263
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 
         
Pracovný pomer       1
Mimo SR       2

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCMCSJCJLDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFKAJ
0.A          1    
1.A1            1 
1.B1,05              
1.C1              
1.D               
2.A1,32            1 
2.B1              
2.C             2,67 
3.A1,53              
3.B1,14              
3.C1,56              
4.A2,04              
4.B1,06              
5.A1,51,44   1,131 1,311   1 
5.B2,462,25   2,461 2,291,07   1,04 
5.C2,332,22   21 1,441   1,06 
5.D4,433,5   3,5  2,791,21   3,07 
6.A2,31,9   2,0511,861,621,14   1,14 
6.B2,682,16   2,812,242,161   1,04 
6.C2,171,89   22,22,1121   1,33 
7.A2,361,77   2,1811,911,321,05 1,59 1,23 
7.B2,271,88   2,1511,621,421,04 2,31 1 
7.C2,572,14   2,3612,431,931 2,29 1,36 
8.A2,092,13   2,131,132,262,17  2,26 1,22 
8.B2,582,53   2,741,22,741,58  3,05   
8.C2,332,11   2,321,222,261,74  2,47   
9.A2,271,53   2,13121,6  2,07   
9.B2,62,96   2,812,42,08  2,08   
9.C1,841,79   2,2111,841,89  2,21   

TriedaKNJMAZMATNBVNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské prácePohybové hryŠKD1PRCPNVPVCPEG
0.A            1  
1.A  1            
1.B  1            
1.C  1,14            
1.D  4,08            
2.A  1,45            
2.B  1,08            
2.C  3            
3.A  1,79            
3.B  1,24            
3.C  1,67            
4.A  1,96            
4.B  1,39            
5.A  1,631           
5.B  2,641           
5.C  2,331           
5.D  4,431           
6.A  2,381,05 1,52         
6.B  2,761 1,76         
6.C  2,51 1,33         
7.A  2,771,1322,27         
7.B  2,0412,191,77         
7.C  2,7111,61,86         
8.A  2,5711,791,87         
8.B  2,5811,691,63         
8.C  2,951,221,89         
9.A  2,2711,571,4         
9.B  2,7212,881,88         
9.C  2,1111,711,58         

TriedaPRIPDAPVOŠKD1ŠKD2RRCRGMRVKRKFRUJSLYSJLSPRSEEŠKD
0.A      1,821,45    1  
1.A  1        11  
1.B  1        1,041  
1.C  1        1,091  
1.D  3,67    3   41  
2.A  1,58        1,761  
2.B  1,08        1,21  
2.C  2,42        31  
3.A 1,89         2,161  
3.B 1,05         1,331  
3.C 1,5         1,611  
4.A 1,64         21,04  
4.B 1,28         1,391  
5.A           1,631  
5.B           2,681  
5.C           2,611  
5.D           4,431,21  
6.A           2,521,1  
6.B           31,04  
6.C           2,781,33  
7.A         1,71 2,551,141,18 
7.B         1,9 2,5811,08 
7.C         2,57 2,641,211 
8.A         2,22 2,4311,09 
8.B         2,5 2,6811,68 
8.C         1,91 2,91,321,32 
9.A         2,25 2,2711,13 
9.B         2,47 2,521  
9.C         1,8 2,5811 

TriedaSRLTEHTHDTSVTSV-bTEVTEV-bTHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUMVKZVYVVzdelávacia oblasť
0.A     1         
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A        1      
2.B               
2.C               
3.A         1,89     
3.B         1,1     
3.C         1,5     
4.A         1,8     
4.B         1,11     
5.A  11         1 
5.B1,14 1,791         1,57 
5.C  1,061         1 
5.D  21,5         1,21 
6.A  1,291         1,14 
6.B1,08 1,351,08         1,15 
6.C  1,391,17         1,17 
7.A  1,321,14         1,27 
7.B1 1,081         1,12 
7.C1,43 11,14         1 
8.A  11,05           
8.B1 1,161       1,47   
8.C1,29 1,211,26       1,47   
9.A  11       1   
9.B1  1           
9.C1,56 11,22       1   

TriedaZEMZMR
0.A 1,55
1.A  
1.B  
1.C  
1.D  
2.A  
2.B  
2.C  
3.A  
3.B  
3.C  
4.A  
4.B  
5.A  
5.B  
5.C  
5.D  
6.A  
6.B  
6.C  
7.A  
7.B  
7.C  
8.A  
8.B  
8.C  
9.A  
9.B  
9.C  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A141103
1.A222101
1.B242301
1.C232201
1.D14671
2.A222101
2.B242400
2.C131300
3.A201901
3.B212100
3.C201802
4.A252500
4.B201802
5.A181602
5.B282620
5.C191801
5.D14860
6.A212010
6.B252320
6.C191801
7.A212200
7.B262600
7.C141400
8.A232300
8.B191900
8.C221912
9.A151500
9.B252500
9.C191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A141768160,731739158,09292,64
1.A222488118,482488118,4800,00
1.B24183280,55183280,5500,00
1.C23159273,68159273,6800,00
1.D142508200,472504200,1740,31
2.A22180788,15180788,1500,00
2.B24143559,79143559,7900,00
2.C132839225,862817224,03221,83
3.A20166687,68166687,6800,00
3.B21127460,67127460,6700,00
3.C20152384,61152384,6100,00
4.A252671106,842545101,801265,04
4.B20117465,22117465,2200,00
5.A1888655,3888655,3800,00
5.B28247489,75247489,7500,00
5.C192073115,172067114,8360,33
5.D144154296,713983284,5017112,21
6.A212331111,002306109,81251,19
6.B252768110,722751110,04170,68
6.C191942110,471810103,011327,46
7.A212597118,052458111,731396,32
7.B26237391,27237391,2700,00
7.C141731123,64118684,7154538,93
8.A232818122,522814122,3540,17
8.B192005105,532004105,4710,05
8.C223585182,963228164,7835718,18
9.A151711114,071698113,20130,87
9.B253541141,643516140,64251,00
9.C192470130,002470130,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakov% úspešnosť školy% úspešnosť v SR
T-9 SJL5856,7 %61,2 %
T-9 MAT5861,3 %56,4 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku143324333329
ŠKVP - klasická trieda 1,51,51,5 32111,513
ŠKVP - zdravotný program 0,50,511     3
ŠKVP - Jazykový variant 210,51     4,5
ŠKVP - športová trieda     11221,57,5
akcelerácia rómskych žiakov1         1

Rozširujúce hodiny

Učebný variantPredmetdotácia h / týždeň
ISCED 1SJL2
ISCED 1ANJ2
ISCED 1IFV2
ISCED 1VLA1
ISCED 1TSV1
ISCED 1 jazykový variantSJL2
ISCED 1 jazykový variantANJ6
ISCED 1 zdravotný programSJL2
ISCED 1 zdravotný programANJ2
ISCED 1 zdravotný programTEV4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovSJL4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovMAT3
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovINF1
ISCED 2SJL1
ISCED 2I.CUJ1
ISCED 2FYZ1
ISCED 2CHE1
ISCED 2BIO2
ISCED 2DEJ3
ISCED 2GEG1
ISCED 2MAT4
ISCED 2 športová triedaSJL2
ISCED 2 športová triedaI.CUJ1
ISCED 2 športová triedaFYZ1
ISCED 2 športová triedaCHE1
ISCED 2 športová triedaGEG1
ISCED 2 športová triedaMAT4
ISCED 2 športová triedaSRL10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet začlenených žiakov
Nultého ročníka1130
Bežné triedy1323913
Triedy so zdravot. programom3679
Triedy s jazykovým variantom4,51062
Športové triedy7,517013
Spolu2959537

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. a odb. zam.Počet nepedag. zam.Počet úväzkov pedag. a odb. zam.Počet úväzkov nepedag. zam.
TPP461546 x 100%14 x 100%, 1x 53,33%
DPP747 x 100%4 x 100%
Z toho:    
znížený úväzok01 1x 53,33%
ZPS424 x 100%1 x 53,33%, 1x 100%
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov33841
vychovávateľov055
asistentov učiteľa055
    
spolu34851

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
2.A,C,INF2
3.B,CIFV3
4.A,BIFV2
4.BPVC1
5.A, B, C,DTHD4
5.A, B, C,DINF3
5.ATSV2
5.C,DMAT10
5.DSJL5
5.DBIO2
5.DDEJ2
6.A,BFYZ4
6.A,B,CTHD3
6.A,B,CINF5
6.CBIO1
6.CDEJ1
5.r., 6.r., 7.r., 8.r., 9.r.ETV5
7.A,B,CINF5
7.A,B,CSEE2,5
7.A,B,CTHD2,5
7.CFYZ1
8.CINF1
7.A,B,CSEE2
8.A,B,CSEE2
9.A,B,CSEE2,5
5.A,B,CTHD3
7.A,B,CTHD2
8.AINF1
8.A,B,CSEE3
8.A,B,CTHD3
9.A,B,CTHD2,5
8.B,CVUM2
9.A,CVUM1
9.CSEE0,5
9.CTHD0,5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška13
2.kvalifikačná skúška17
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium2 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické1 
vysokoškolské nepedagogické11
aktualizačné8 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Cezpoľný beh - družstvo CH2.miesto   
Cezpoľný beh - jednotlivci1.miesto1.miesto8.miesto 
Večerný beh mestom CH1.miesto   
Večerný beh mestom D1.miesto   
Gymnastický štvorboj CH3.miesto   
Hádzaná CH1.miesto   
Plavecká štafeta - škola1.miesto   
50 m - CH1.miesto   
100 m - D2.miesto   
Školský pohár - Malý futbal CH1.miesto1.miesto4.miesto 
Coca cola cup CH - veľký futbal CH1.miesto2.miesto  
Coca cola cup D - veľký futbal 1.miesto2.miesto  
Mc Donalds cup - futbal najml. ž.1.miesto   
Spišské športové hry hokejbal CH1.miesto   
Spišské športové hry - malý futbal CH2.miesto   
Spišské športové hry plávanie CH2x 1.miesto   
Spišské športové hry plávanie CH3x 2.miesto   
Spišské športové hry plávanie CH2x 3.miesto   
Spišské športové hry plávanie D2x 3.miesto   
Spišské športové hry streľba D1.miesto   
Spišské športové hry streľba D3.miesto   
Zjazdové lyžovanie - CH2x 2.miesto   
Zjazdové lyžovanie - CH2x 3.miesto   
Zjazdové lyžovanie - D2x 1.miesto   
Zjazdové lyžovanie - D2.miesto   
Volejbal - CH3.miesto   
Volejbal D2.miesto   
Atletika - 800 m D1.miesto1.miesto6.miesto 
Atletika 300 m D3.miesto   
Štafeta CH 4x 60 m3.miesto   
Atletika - skok do výšky CH3.miesto   
Streľba VzPi - jednotlivci D 2x 1.miesto2x 2.miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci D 2x 2.miesto2x 4.miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci D 3.miesto3.miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci CH 1.miesto1.miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci CH 2x 2.miesto2.miesto 
Streľba VzPi - jednotlivci CH 3.miesto5. a 7. miesto 
Streľba VzPi - družstvá 1.miesto2x 1.miesto 
Streľba VzPi - družstvá 2.miesto  
Streľba VzPi - družstvá 3.miesto  
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci CH 1.miesto  
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci CH 2.miesto  
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci D 1.miesto  
Národná liga mládeže VzPi - jednotlivci D 2x3 .miesto  
Národná liga mládeže VzPi - družstvá 1.miesto  
Medzinárodná súťaž olympijských nádejí v športovej streľbe D   3.miesto
Medzinárodná súťaž olympijských nádejí v športovej streľbe CH   6.miesto
Extra liga v športovej streľbe D  1.miesto 
Extra liga v športovej streľbe CH  3.miesto 
Extra liga v športovej streľbe CH  4.miesto 
Dobšinského Košice Cena primátora  
Dobšinského Košice Cena poroty  
Hronského Jasov 3.miesto  
Hronského Jasov Cena predsedu MS  
Šaliansky Maťko1.miesto   
Šaliansky Maťko3.miesto   
Hviezdoslavov Kubín1.miesto   
Milosrdný ako Otec poézia 3.miesto  
A slovo bolo u Boha -poézia 3.miesto  
MO - 53 úspešní riešitelia   
MO - 73 úspešní riešitelia   
MO - 96 úspešných riešiteľov3 úspešní riešitelia  
PYTAGORIÁDA - 3. roč.1 úspešný riešiteľ   
PYTAGORIÁDA - 5. roč.2 úspešní riešitelia   
Olympiáda zo SJL1 úspešný riešiteľ   
Vševedko  5 úspešných riešiteľov 
Geografická olympiáda2 úspešní riešitelia   
Biologická olympiáda - projektová časť2.miesto   
Biologická olympiáda - projektová časť3.miesto   
Dejepisná olympiáda - kat. D2 úspešní riešitelia   
Slávik Slovenska2.miesto   
ART poetika3.miesto   
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž1.miesto   
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž2.miesto   
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž3.miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves pracovali podľa mesačných plánov práce. V priebehu školského roka zorganizovali pre žiakov školy rôzne podujatia, ktorých cieľom bolo vyplniť voľný čas žiakov a prezentovať prácu školy medzi rodičmi a širokou verejnosťou.

Medzi najzaujímavejšie patrili tieto podujatia:

PRE ŽIAKOV:

Zábavné podujatia:

- Šarkania šou

- Vyrezávanie tekvíc

- Imatrikulácia prvákov

- Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša

- Pravidelné výstavky žiackych prác

- Deň jablka

- Deň vody

- Deň Zeme

- OVOCNÍČKOVIA - súťažné popoludnie

- Ovocné a zeleninové dni pre žiakov 1. stupňa

- Vitamínky

- Popoludnie s rozprávkami

- Záložka spája školy

- Čitateľský maratón

- Čítanie je pre mňa hračka

- Poďme čítať do knižnice

- Zábavné a súťažné popoludnia v knižnici

- Mikulášske besiedky

- Vianočné besiedky

- Pečenie medovníkov

- Fašiangový karneval s Dorotkou

- Karneval na ľade

- Veselé Valentínky

- Veľkonočné zvyky

- Besedy a kvízy s aktuálnou tématikou

- Týždeň priateľstva

- Kvíz "Ukáž čo vieš"

- Detský čin roka

- Výtvarné a literárne súťaže

- Pexesáčik

- Puzzlemánia

- Vypni počítač, zapni seba

Športové podujatia:

- Memoriál A. Franka - medzinárodný futbalový turnaj

- Medzinárodný futbalový turnaj v Bílovci ( ČR)

- Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci (ČR)

- Medzinárodný futbalový turnaj v Havlíčkovom Brode (ČR)

- Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

- Škola v prírode

- Škola v prírode zameraná na lyžovanie

- Športové predpoludnie pre predškolákov

- Plavecké preteky pre 1.- 4. ročník

- Turnaj v malom futbale o pohár riaditeľa školy pre 1.- 4. ročník

- Korčuľovanie

- Švihadlový maratón

- Turistické podujatie Cesta do RAJA

Vzdelávacie podujatia:

- Návštevy expozícií v Galérii Spiša, v Múzeu Spiša

- Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša

- Pravidelné návštevy podujatí v OĽK

- Účasť v projekte OĽK zameranom na zážitkové čítanie a prácu s umeleckým textom

- Návštevy ZOO a pavilónu AQUATERRA

- Literárne, dejepisné, prírodovedné a geografické exkurzie

- Návšteva environučebne MADARAS

- Besedy s PEER aktivistami

- Deň Zeme

- Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

- Rovesnícke vzdelávanie : Obnoviteľné zdroje energie

- Tvorivé dielne o lečivých rastlinách a výrobe mydiel

- Súťažime s KOZMIXOM

- Týždeň s anglicky hovoriacimi lektormi z rôznych krajín sveta - EDUCATE SLOVAKIA

PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ:

- Darčeky pre mamičky, oteckov a dôchodcov

- Informácie na webovej stránke školy

- Zápis prvákov so zábavnou činnosťou

- Imatrikulácia prvákov

- Slávnostná akadémia HÁDAJ, NA ČO MYSLÍM

- Darček pre Alžbetku - zbierka školských potrieb a finančný výťažok z vianočných trhov

VEREJNOPROSPEŠNÁ ČINNOSŤ:

- Zber papiera - 4 x za rok

- Zber SABI víčok

- Zber drobných elektrozariadení - ASEKOC

- Zber gaštanov

- Deň Zeme - jarné upratovanie

- Pravidelná údržba a úprava okolia školy

- Deň narcisov

- Zbierka pre krízové centrum Alžbetka

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Škola je zapojená do viacerých projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť edukačný proces a tiež prispievajú k lepšiemu materiálnemu zabezpečeniu školy

- English One - nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- DIGIŠKOLA

- Digitálne učivo na dosah

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- VUDPaP - komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologickýcj javov v školskom

prostredí

- E--testovanie - zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím e - testovania

- E-twinning

- Zdravá škola

- Zelená škola

- Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

B) Krátkodobé - škola sa nezapojila.

C) V školskom roku 2016/2017 bol školou vypracovaný a podaný projekt na rekonštrukciu polytechnickej učebne a

výmenu podlahy v malej telocvični.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 11.02.2013 do 13.02.2013

Druh inšpekcie: tematická

Tematická inšpekcia bola zameraná na oblasť špeciálnej pedagogiky a na prácu so začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole bolo 29 kmeňových tried, z toho 11 na prízemí, 18 na 1. poschodí. Pre vyučovací proces sa využívali odborné učebne chémie, fyziky, biológie, CUJ - jazykové laboratórium, 4 PC učebne. učebňa ETV, NBV, školská dielňa, školská kuchynka, vzduchová strelnica, školská knižnica, herňa ŠKD. Pre žiakov so ŠVVP bola k dispozícii relaxačná miestnosť Snoezelen a učebňa ŠpG, pre žiakov s telesným postihom slúžia špeciálne tvarované stoly,a prenosné odkladacie stolčeky.

Voi vyučovaní sa využívali dostupné učebné pomôcky jednotlivých kabinetov, ktoré boli pravidelnei dopĺňané a obnovované. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dataprojektormi, počítačmi a keramickými tabuľami. Pre digitalizáciu vyučovacieho procesu sa pravidelne využívalo 8 interaktívnych tabúľ a 20 tabletov.

Škola má 2 telocvične, bazén, saunu, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Tieto priestory slúžia nielen na vyučovanie telesnej a športovej prípravy, ale aj na popoludňajšiu záujmovú činnosť školy a voľnočasové aktivity žiakov a verejnosti. Škola postupne upravuja vonkajší prírodný športový areál,

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečovala školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá poskytovala aj diétu pre celiatikov.

V školskom roku 2016/2017 boli prevedené tieto práce:

- hygienické maľby školskej kuchyne a skladov

- zakúpenie nového konvektomatu do ŠJ

- rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni

- oprava podlahy v malej telocvični

- výmena elektroinštalácie v štyroch triedach ( rozvody, vypínače, zásuvky, svietidlá )

- maľovanie 4 tried, zborovne, chodby

- výmena školského nábytku v 14 triedach na 1. poschodí

- výmena školských tabúľ v triedach

- doplnenie kabinetov pomôckami podľa požiadaviek vyučujúcich.

V budúcnosti sa počíta s postupnou výmenou odkladacích skriniek pre žiakov, výmenou školského nábytku v dalších triedach, s dobudovaním odbornej polytechnickej učebne, nainštalovaním odvlhčovačov na bazéne, vybudovaním bežeckej dráhy, dokončením opravy sociálnych zariadení a dokončením zateplenia školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  
   
Normatívne finančné prostriedky  
  
 20162017
mzdy (610)237 606 EUR445 558 EUR
odvody (620) 90 673 EUR155 000 EUR
tovary (630) 36 966 EUR96 000 EUR
  
SPOLU:365 245 EUR696 558 EUR
  
Nenormatívne finančné prostriedky  
  
 20162017
dopravné 565 EUR 2 302 EUR
asistenti učiteľa12 048 EUR24 096 EUR
vzdelávacie poukazy 6 882 EUR10 771 EUR
znevýhodnené prostredie 3 422 EUR 9 360 EUR
príspevok na havárie 0 EUR39 000 EUR
lyžiarsky kurz 0 EUR 8 700 EUR
škola v prírode 0 EUR 3 900 EUR
učebnice 0 EUR 284 EUR
odchodné 0 EUR 4 656 EUR
mimoriadne výsledky 0 EUR 0 EUR
  
Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi  
  
 20162017
na školské potreby 797 EUR 780 EUR
na stravu 758 EUR2 961 EUR
  
  
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
  
 20162017
Poplatky za ŠKD2 656 EUR3 796 EUR
Poplatky za CVČ0 EUR0 EUR
  
  
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob   
ich použitia v členení podľa financovaných aktivít  
  
na vzdelávacie poukazy:17 653,00 EUR 
z toho:  
mzdy a odvody 9 448,81 EUR 
tovary a služby 8 204,19 EUR 
  
  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,   
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  
  
  
Príspevky od rodičov - Spolok rodičov a priateľov školy 6 704,00 EUR 
  
2% z dane z príjmov 2 133,56 EUR 
  
  
  
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
 20162017
dary3 234,36 EUR5 435,63 EUR
-z toho  
Bílovec  500,00 EUR
memoriál 500,00 EUR 
údržba školy2 734,36 EUR4 935,63 EUR

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele a úlohy v školskom roku 2016/ 2017 boli rozpracované v mesačných plánoch práce, ktoré sa vzájomne prelínajú a sú zapracované v dlohodobom horizonte podľa koncepcie školy s výhľadom do roku 2020.

1. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovného pôsobenia školy.

2. Zvyšovať kvalifikovanosť a profesijný rast pedagogických zamestnancov formou kontinuálneho vzdelávania.

3. Kvalitou a svedomitosťou práce pedagogických zamestnancov školy stabilizovať počet žiakov školy.

4. Budovať otvorený systém školy, schopný prispôsobovať sa potrebám a komunikácii s vonkajším prostredím.

5. Naďalej pokračovať v rozširovaní a skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia školy.

6. Meniť tradičné vyučovanie na vyučovanie modernými, inovatívnymi metódami a formami práce.

7. Zabezpečovať tvorivo humanistický prístup v edukačnom procese školy.

8. Poskytnúť žiakom bohatý výber záujmovej činnosti prostredníctvom záujmových útvarov.

9. Vytvárať optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

10. Organizovať podujatia podporujúce zdravý životný štýl detí a mládeže.

11. Podieľať sa na výchove a zabezpečovaní odbornej praxe študentov stredných a vysokých škôl pedagogického zamerania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 100 % úspešnosť v rozmiestňovaní žiakov na stredné školy

- kolektív kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov

- výsledky v športových súťažiach

- výsledky vo vedomostných súťažiach

- výsledky v súťažiach umeleckého charakteru a tvorivosti žiakov

- ponuka atraktívnych záujmových útvarov

- prezentácia školy kultúrnymi a spoločenskými podujatiami

- prezentácia školy, mesta, kraja a SR v športových súťažiach

- verejnoprospešná činnosť žiakov a zamestnancov školy v zberoch druhotných surovín a skrášľovaní okolia školy

- spolupráca s Radou školy a Radou rodičov pri organizácií podujatí pre žiakov a verejnosť

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IT v primárnom vzdelávaní a nižšom strednom vzdelávaní

- nedostatočné priestory a vybavenie školských dielní

- priemerná úroveň vo využívanie moderných technológií

- veľké množstvo vymeškaných hodín žiakov

- nízka zapojenosť do prípravy, vypracovania a realizácia projektov

Návrh opatrení:

- pravidelné využívanie interaktívnych tabúľ a ebeamov a moderných pomôcok vo vyučovacom procese

- vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk. rok 2017/2018 za účelom osobnostného rastu zamestnancov

- pokračovať v rekonštrukcii školských dielní

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi pri riešení nedostatkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2016/17 ukončilo štúdium na ZŠ 66 žiakov. Z tohto počtu pokračuje v štúdiu na strednej škole 63 žiakov, 1 žiak bol zaradený do pracovného pomeru a 2 žiaci sú mimo SR.

Názov školyPočet žiakov
Gymnázia9
Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves6
Cirkevné gymnázium, Spišská Nová Ves3
  
Zdravotnícke školy1
Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča1
  
Ekonomické, obchodné školy19
SOŠ ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves6
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves12
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice - Nad jazerom1
  
Pedagogické školy4
Stredná pedagogická škola, Bottova 15 A, Levoča4
  
SOŠ ostatné30
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves15
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves3
SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves5
Súkromná SOŠ, ul. 29. augusta 4812, Poprad 13
Súkromná SOŠ, ul. SNP 1253, Poprad 12
Súkromná SOŠ ochr. os. a maj., Vajnorská 4, Bratislava1
SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice - staré mesto1
  
Do pracovného pomeru1
  
Mimo SR2
  
Spolu končiacich66

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej, záujmovej a mimoškolskej činnosti vedenie školy zabezpečuje pre žiakov a zamestnancov školy priaznivé psychohygienické podmienky, medzi ktoré patrí:

a) trávenie veľkých prestávok v priestoroch átria školy a v oddychovej relaxačnej zóne

b) po 4. vyučovacej hodine - 20 minútová prestávka na stravovanie žiakov športových tried

c) pitný režim pre žiakov

d) zlepšovanie pracovného prostredia výmenou školského nábytku a školských tabúľ v triedach

e) edukácia a relaxácia žiakov s ŠVVP v oddychovom centre SNOEZELEN

f) výchovná činnosť v relaxačnej a prírodovednej zóne

g) výchovná činnosť a relaxácia v priestoroch Vtáčieho mestečka

h) možnosť vlastnoručne sa podieľať pri pestovaní byliniek, ktoré sa využívajú na varenie čajov pri školských akciách

i) starostlivosť o školskú zeleň a kvetinovú výzdobu školy

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cyklo-turisticko-poznávací14 Ing. Mária Kováčová
Dopraváčik12 PaedDr. Jana Sámelová
Fenixáčik13 Mgr. Michaela Revajová
Futbal 1.-4. ročník 120 Mgr. Ján Prokopič
Futbal 1.-4. ročník 218 p. Jozef Tornay
Futbal U 13 200418 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Futbal U11 200613 p. Jakub Janík
Futbal U12 200520 Mgr. Tomáš Hrušovský
Futbal U14 200319 Mgr. Vladimír Hudáček
Futbal U15 200223 Mgr. Radoslav Sirko
Hra s internetom16 Mgr. Jana Novotná
Chémia hrou13 Mgr. Irena Bdžochová
Kamarát počítač13 Mgr. Milada Pazerová
Plávanie 1 21 p. Peter Milčák
Plávanie 2 17 p. Peter Milčák
Plávanie 3 17 p. Peter Milčák
Plavecký 1.-2. ročník21 Mgr. Denisa Kristianová
Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník18 Mgr. Xénia Frančáková
Relaxačno-regeneračné-cvičenia 1.-4. ročník16 Mgr. Jana Andrassy
ROMANO JILO14 Mgr. Viera Šebošíková
Slovenčina hrou pre 8. ročník18 Mgr. Lucia Pekarčíková
Slovenčina pre ôsmakov15 Mgr. Miroslava Lengvarská
Spevácky zbor20 Mgr. Katarína Kalíková
Spoločenské hry15 Mgr. Dana Macalová
Športovo-strelecký-poznávací 115 p. Ján Mlynárčik
Športovo-strelecký-poznávací 115 PaedDr. Milada Petková
Športovo-strelecký-poznávací 215 p. Ján Mlynárčik
Športovo-strelecký-poznávací 215 PaedDr. Milada Petková
Tanečno-gymnastický 116 Mgr. Stela Tomaščíková
Tanečno-gymnastický 217 Mgr. Michala König
Tanečný19 Mgr. Denisa Semešová
Turistický14 Mgr. Janka Bobulová
Z každého rožku trošku19 Mgr. Andrea Grendelová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves dlhodobo pracuje občianske združenie SRPŠ a jeho vedenie Rada rodičov. V pláne práce školy sú zahrnuté pravidelné stretnutia s rodičmi, ktoré sa konajú 4 - krát ročne a nepravidelné stretnutia podľa potreby. Rada rodičov na svojich pravidelných zasadnutiach sa zaoberá aktuálnou situáciou v triedach a škole.

Úzkou spoluprácou s rodičmi vedenie školy zlepšilo:

- materiálno-technické vybavenie školy - finančné prostriedky na zakupovanie školského nábytku, pomôcok

- skvalitnenie prostredia tried - v 14 triedach výmena skriňových zostáv, ukončenie výmeny školských tabúľ

- financovanie hygienického programu pre žiakov

- spolupodieľanie sa 2 % dane

- finančné príspevky na zabezpečovanie celoškolských kulttúrnych a športových podujatí

- organizovanie zberu papiera

- finančný príspevok na zabezpečenie školy v prírode, lyžiarskeho výcviku

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola ako otvorená inštitúcia spolupracovala a poskytovala svoje priestory a materiálno-technické vybavenie, čím vytvárala optimálne podmienky pre tieto inštitúcie a organizácie:

- Mestský výbor č. 4. - Bytové družstvo

- Slovenský strelecký zväz - ŠSK RD Spišská Nová Ves

- Dobrovoľný hasičský zbor

- Slovenský futbalový zväz - FK Spišská Nová Ves

- Slovenská volejbalová federácia - SVF

- Centrum voľného času

- Klub rekreačnej telesnej výchovy - MIX

- Olympijský výbor

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Nováček

V Spišskej Novej Vsi, 2. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. októbra 2017

Vyjadrenie rady školy

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,

prerokovali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2016/2017

a m a j ú / n e m a j ú voči nej výhrady.

Predseda RŠ: Ing. Michal Beharka

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Spišská Nová Ves v zastúpení primátora mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria