Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedlehosnv@centrum.sk
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Nová Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček053/442 62 770911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠMgr. Marta Briestenská053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com
ZRŠPaedDr. Katarína Kilianová053/444 06 900911 750 073zsnejedleho.snv@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Ivona Kellnerová
  
pedagogickí zamestnanciMgr. Xénia Frančáková
 Mgr. Ivona Kellnerová
  
ostatní zamestnanciMarcela Kolesárová
  
zástupcovia rodičovIng. Rastislav Marci
 Mgr. Lucia Hrušovská
 Martina Baluchová
 Mgr. Igor Čop
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Bednár
 Ing. Jozef Gonda
 PhDr. Ján Volný, PhD.
 PaedDr. Štefan Šimko

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ primárneho vzdelávania 1.- 2. roč.Mgr. Milada PazerováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ primárneho vzdelávania 3.- 4. roč.Mgr. Stela TomaščíkováSJL, PVO, PDA, VLA, MAT, INF, IFV, TEV, TSV, HUV, PVC, ANJ, NBV, ETV, RKS, ZMP, HPV, GMZ 
MZ ŠKDBc. Táňa JakubišinováŠKD 
PK Jazyk a komunikáciaMgr. Andrea DluhošováSJL, CUJ 
Sekcia SJLMgr. Andrea DluhošováSJL 
Sekcia cudzieho jazykaMgr. Ivona KellnerováANJ, NEJ, RUJ 
PK Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Magdaléna PakosováETV, NBV, VYV, VUM, HUV 
PK Človek a spoločnosťPhDr. Norbert TurcovskýDEJ, OBN, GEG 
PK Človek príroda a svet práceMgr. Irena BdžochováBIO, FYZ, CHE, THD, SEE 
PK Matematika a práca s informáciamiMgr. Peter WindtMAT, INF 
PK Zdravie a pohybMgr. Ján ProkopičTSV, SRL 
PK Špeciálna pedagogikaMgr. Ľudmila Butvinováškolský špeciálny pedagóg 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 594

Počet tried: 28

Podrobnejšie informácie:

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried134333233328
počet žiakov11668471636546656162594
z toho ŠVVP011296454840
z toho v ŠKD04756512940000187

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 69 žiakov / 31 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 65 žiakov / 32 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 žiakov / 4 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov940106276

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 GymnáziáSZŠUmelecké školyStredné športové školySEŠ, obchodné SOŠPedagogické školyTechnické a dopravné SOŠTechnická akadémiaSOŠ drevárskaostatné SOŠSpolu
prihlásení14211213356662
prijatí14211213356662
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %
            
Mimo SR          0

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCAJCVFCMCSJCJLDEJETVFYZGEGHUVHPVHPDCHE
0.A               
1.A1,2              
1.B1,5              
1.C1,43              
2.A1              
2.B1              
2.C1,21              
2.D               
3.A2,13              
3.B1,3              
3.C1,11              
4.A1,87              
4.B1,28              
4.C4              
5.A1,551,6     1,41 1,151   
5.B2,72,15     2,31,57 2,551   
5.C2,051,41     2,641,14 2,091   
6.A1,962     2,261,442,32,041   
6.B2,061,89     2,281,21,891,941   
7.A1,752     1,8512,051,751,05  1,85
7.B22,08     2,2112,52,131,13  1,96
7.C2,672,22     2,9412,672,171  2,56
8.A1,861,95 1   1,9512,2721  2,14
8.B2,392,22     2,671,42,781,431,09  2,87
8.C21,67 1,38   2,0711,931,61  2,2
9.A1,671,86     1,8112,141,76   1,62
9.B2,072,56     1,8511,851,7   2,59
9.C1,862,07     1,6412,141,64   2,64

TriedaIFVINFKAJKNJMAZMATNBVNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské prácePohybové hryŠKD1PRC
0.A               
1.A     1,25         
1.B     1,45         
1.C 1   1,43         
2.A     1,41         
2.B     1,38         
2.C 1   1,47         
2.D 2,94   3,81         
3.A 1,26   2,26         
3.B 1,04   1,57         
3.C 1   1,53         
4.A 1,13   2,17         
4.B 1,04   1,52         
4.C 3,82   4,09         
5.A 1   1,91,06        
5.B 1,2   2,551,38        
5.C 1,27   2,771        
6.A 1   2,481 1,44      
6.B 1   2,781 1,44      
7.A 1,151,55  2,251,121,561,95      
7.B 1,04   2,881 2,29      
7.C 1,222  2,8312,712,33      
8.A 1,091  2,4111,81,5      
8.B 1   3,091 1,57      
8.C 1,331,54  2,412,51,93      
9.A     2,5211,921,43      
9.B     2,63121,63      
9.C     2,9312,431,64      

TriedaPNVPVCPEGPWXPRIPDAPVOŠKD1ŠKD2RRCRGMRVKRKFRUJSLY
0.A          1,822   
1.A      1,25        
1.B      1,36        
1.C      1,19        
2.A      1,05        
2.B      1        
2.C      1,05        
2.D      3,19        
3.A     1,7         
3.B     1,52         
3.C     1,32         
4.A     1,79         
4.B     1,28         
4.C     4         
5.A               
5.B               
5.C               
6.A               
6.B               
7.A  1,55            
7.B               
7.C  1,91            
8.A               
8.B               
8.C               
9.A             1,71 
9.B             2 
9.C             2,83 

TriedaSJLSPRSEEŠKDSRLSPHTEHTHDTSVTSV-bTEVTEV-bTHFVUCVLA
0.A 1             
1.A1,411             
1.B1,591             
1.C1,451             
2.A1,411             
2.B1,231             
2.C1,321             
2.D3,811             
3.A2,261            1,83
3.B1,631            1,58
3.C1,551            1,15
4.A2,281            2,12
4.B1,521            1,48
4.C4,251            3,92
5.A1,551     11      
5.B2,951  1  1,251      
5.C2,861  1  11      
6.A2,631     11,15      
6.B2,281  1,06  1,061      
7.A2,71     1,251,3      
7.B2,921  1  1,381      
7.C3,221,44     11,11      
8.A2,411     1,051      
8.B3,131  1,26  1,171      
8.C2,731     1,131      
9.A2,6211,33    1,051      
9.B2,71  1   1      
9.C2,431,07  1,36   1,14      

TriedaVoľnočasové aktivityVUMVKZVYVVzdelávacia oblasťZPVZEMZMR
0.A       2
1.A        
1.B        
1.C        
2.A        
2.B        
2.C        
2.D        
3.A        
3.B        
3.C        
4.A        
4.B        
4.C        
5.A   1    
5.B   1,15    
5.C   1    
6.A   1,19    
6.B   1,33    
7.A   1    
7.B   1    
7.C   1    
8.A   1    
8.B   1,12    
8.C   1,13    
9.A 1      
9.B        
9.C        

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A111100
1.A222110
1.B222020
1.C222020
2.A222200
2.B232300
2.C202000
2.D191513
3.A242211
3.B252311
3.C222002
4.A262312
4.B252500
4.C12930
5.A222002
5.B212001
5.C222200
6.A272700
6.B191801
7.A222002
7.B242400
7.C191801
8.A222200
8.B232300
8.C161501
9.A212100
9.B272700
9.C141400
 594582120

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A112838258,002816256,00222,00
1.A22189494,70189494,7000,00
1.B22190786,68190786,6800,00
1.C222241106,712229106,14120,57
2.A22164474,73164474,7300,00
2.B23137465,43137465,4300,00
2.C20106956,26106956,2600,00
2.D193806237,883806237,8800,00
3.A242838123,392838123,3900,00
3.B25188882,09188882,0900,00
3.C22162085,26162085,2600,00
4.A262991122,702991122,7000,00
4.B25128051,20128051,2000,00
4.C123212292,003180289,09322,91
5.A22156678,30156678,3000,00
5.B212246112,302245112,2510,05
5.C22218699,36218699,3600,00
6.A272987110,632987110,6300,00
6.B192123117,942122117,8910,06
7.A222819140,952819140,9500,00
7.B243751156,293751156,2900,00
7.C192782154,562519139,9426314,61
8.A222677121,682677121,6800,00
8.B232601113,092597112,9140,17
8.C16113375,53113375,5300,00
9.A213094147,333092147,2420,10
9.B273628134,373628134,3700,00
9.C142679191,362665190,36141,00
 59466874112,5866525111,993490,59

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakov% úspešnosť školy% úspešnosť v SR
T-9 SJL6266,062,3
T-9 MAT6262,563,1
    
T-5 SJL6254,958,4
T-5 MAT6258,359,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku134333233328
ŠKVP - klasická trieda 0,520,51,51,5122112
ŠKVP - zdravotný program 10,50,50,5     2,5
ŠKVP - jazykový variant 1,51,521     6
ŠKVP - trieda so SRL     1,511126,5
Akcelerácia rómskych žiakov1         1

Rozširujúce hodiny

Učebný variantPredmetdotácia h / týždeň
ISCED 1SJL2
ISCED 1ANJ2
ISCED 1INF1
ISCED 1VLA1
ISCED 1SPH1
ISCED 1 jazykový variantSJL2
ISCED 1 jazykový variantANJ6
ISCED 1 zdravotný programSJL2
ISCED 1 zdravotný programANJ2
ISCED 1 zdravotný programTSV4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovSJL4
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovMAT3
ISCED 1 akcelerácia ró.žiakovINF1
ISCED 2SJL1
ISCED 2I.CUJ2
ISCED 2II.CUJ2
ISCED 2FYZ1
ISCED 2CHE1
ISCED 2BIO1
ISCED 2DEJ3
ISCED 2MAT4
ISCED 2PGE1
ISCED 2CVF1
ISCED 2KAJ4
ISCED 2 športová triedaSJL1
ISCED 2 športová triedaI.CUJ1
ISCED 2 športová triedaFYZ1
ISCED 2 športová triedaCHE1
ISCED 2 športová triedaGEG1
ISCED 2 športová triedaMAT4
ISCED 2 športová triedaSRL10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet začlenených žiakov
Nultého ročníka1110
Bežné triedy1224819
Triedy so zdravot. programom2602
Triedy s jazykovým variantom61354
Športové triedy6,514015
Spolu2859440

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. a odb. zam.Počet nepedag. zam.Počet úväzkov pedag. a odb. zam.Počet úväzkov nepedag. zam.
TPP471647 x 100%15 x 100%, 1x 53,33%
DPP828 x 100%2 x 100%
Z toho:    
znížený úväzok01 1x 53,33%
ZPS414 x 100%1x 100%
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov14142
vychovávateľov066
asistentov učiteľa145
spolu25153

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1.ročETV1
2.ročETV1
3.ročETV1
4.ročETV1
2.C,DINF3
3.A,B,CINF3
4.A,B,CINF3
5.B,C BIO4
6.BBIO1
7.B,COBN2
9.A,COBN2
5.roč.ETV1
6.roč.ETV1
7.roč.ETV1
8.roč.ETV1
9.roč.ETV1
5.A,B,CINF4
6.A,B,CINF3
7.A,BINF4
8.A,BINF3
5.A,CTHD3
6.A,BTHD2
7.CTHD1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia14
2.atestácia02
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium30
špecializačné kvalifikačné02
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické02
vysokoškolské nepedagogické00
aktualizačné50
kontinuálne180

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
ŠKOLA ROKA3.miesto   
Cezpoľný beh - družstvo D1.miesto   
Cezpoľný beh - dievčatá2.miesto   
Plavecká štafeta - škola1.miesto   
Plavecká štafeta - jednotlivci - 100 m3.miesto   
Plavecká štafeta - jednotlivci - 50 m1.miesto   
Plavecká štafeta - jednotlivci - 25 m1.miesto   
MŠO - plávanie 4 x 25 m 1.miesto   
MŠO - plávanie 50 m VS D1.miesto   
MŠO - plávanie 50 m VS D3.miesto   
MŠO - plávanie 50 m VS CH3.miesto   
MŠO - plávanie 25 m VS D2.miesto   
Majstrovstvá SR v plávaní žiakov ZŠ 100 m prsia - CH  1.miesto 
Majstrovstvá SR v plávaní žiakov ZŠ 200 m prsia - CH  1.miesto 
Majstrovstvá v basketbale CH3.miesto   
Havličkobrodské hry - futbal CH   1.miesto
Majstrovstvá vo florbale CH1.miesto   
Streľba VzPu 30 - starší žiaci, družstvo1.miesto   
Streľba VzPu 30 - starší žiaci, družstvo3.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladší žiaci, družstvo1.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladší žiaci, družstvo3.miesto   
Streľba VzPu 30 - starší žiaci, jednotlivci1.miesto   
Streľba VzPu 30 - starší žiaci, jednotlivci3.miesto   
Streľba VzPu 30 - staršie žiačky, jednotlivci1.miesto   
Streľba VzPu 30 - staršie žiačky, jednotlivci2.miesto   
Streľba VzPu 30 - staršie žiačky, jednotlivci3.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladší žiaci, jednotlivci1.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladší žiaci, jednotlivci2.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladší žiaci, jednotlivci3.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladšie žiačky, jednotlivci1.miesto   
Streľba VzPu 30 - mladšie žiačky, jednotlivci2.miesto   
Národná liga mládeže VzPi 40 do 14 rokov - jednotlivci D  1.miesto 
Národná liga mládeže VzPi 40 do 14 rokov - jednotlivci D  2.miesto 
Národná liga mládeže VzPi 40 dorast - jednotlivci D  3.miesto 
Národná liga mládeže VzPi 40 dorast - družstvo   2.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi 40 dorast - družstvo CH  1.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi 40 dorast - CH  1.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi 40 dorast - D  1.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi 40 dorast - D  3.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - CH  1.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - D  1.miesto 
MS v športovej streľbe - VzPi do 14 rokov - D  3.miesto 
Majstrovstvá SR v JUDE - kat. do 55 kg CH  2.miesto 
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.A - CH2.miesto   
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.C - CH2.miesto   
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.D - CH2.miesto   
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.D - CH3.miesto   
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.D - D1.miesto   
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.E - CH2.miesto   
Pretety v zjazdovom lyžovaní - kat.E - CH3.miesto   
Beh na lyžiach - kat. starší žiaci1.miesto   
Beh na lyžiach - kat. starší žiaci2.miesto   
MŠO - florbal3.miesto   
Volejbalový turnaj birmovancov3.miesto   
Gymnastický štvorboj D1.miesto   
Gymnastický štvorboj CH3.miesto   
Volejbalový turnaj D1.miesto   
Majstrovstvá vo volejbale D1.miesto1.miesto4.miesto 
Majstrovstvá vo volejbale CH3. miesto   
Majstrovstvá v minifutbale CH1.miesto   
Majstrovstvá v hokejbale - mladší žiaci2.miesto   
Mc Donalds Cup  3. miesto  
Majstrovstvá v malom futbale - mladší žiaci2.miesto2.miesto  
Majstrovstvá v malom futbale - mladšie žiačky1.miesto2.miesto  
Majstrovstvá v atletike - beh na 800 m - D2.miesto   
Večerný beh mestom - najmladší žiaci2.miesto   
Večerný beh mestom - mladšie žiačky1.miesto   
Večerný beh mestom - starší žiaci2.miesto   
Spišské športové hry - malý futbal 3.- 4.roč.1.miesto   
Spišské športové hry - hokejbal CH 7.- 8.roč.2.miesto   
Spišské športové hry - volejbal - statršie žiačky1.miesto   
Spišské športové hry - plávanie CH - 50 m prsia2.miesto   
Spišské športové hry - plávanie CH - 50 m znak1.miesto   
Spišské športové hry - plávanie CH - 50 m VS1.miesto   
Spišské športové hry - plávanie CH - 100 m VS2.miesto   
Spišské športové hry - plávanie CH - 100 m VS3.miesto   
Spišské športové hry - plávanie CH - celkové umiestnenie2.miesto   
Spišské športové hry plávanie D - 50 m prsia3.miesto   
Spišské športové hry plávanie D - 50 m znak3.miesto   
Logická oympiáda  2 úspešní riešitelia 
Dobšinského Košice 2 x Cena Matice slovenskej  
Hviezdoslavov Kubín - 2.kategória - próza3.miesto   
A slovo bolo u Boha - 4.kategória - poézia 2.miesto  
Piráti krásy - poéziaCena poroty   
Šaliansky Maťko - 2 kategória3.miesto   
Alejácka črievička - tanec 2.miesto  
Slávik Slovenska2.miesto   
Olypiáda v ANJ - kat. 1A1 úspešný riešiteľ   
Olypiáda v ANJ - kat. 1B1 úspešný riešiteľ   
Všetkovedko  19 úspešných riešiteľov 
MOZ 5.ročník2 úspešní riešitelia   
MOZ 6.ročník2 úspešní riešitelia   
MOZ 9.ročník2.miesto   
MOZ 9.ročník2 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 3. roč.4 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 4. roč.2 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 5. roč.2 úspešní riešitelia   
PYTAGORIÁDA - 7. roč.2 úspešní riešitelia   
Matematická klokan6 úspešných riešiteľov   
Logická olympiáda  2 úspešní riešitelia 
Súťaž v robotike1.miesto   
Technická olympiáda3.miesto   
Biologická olympiáda - kategória D2.miesto   
Biologická olympiáda - kategória D1 úspešný riešiteľ   
Biologická olympiáda - kategória C2 úspešní riešitelia   
Fyzikálna olympiáda2.miesto   
Chemická olympiáda4 úspešní riešitelia   
Geografická olympiáda3 úspešní riešitelia   
Dejepisná olympiáda1 úspešný riešiteľ   
Naše mesto - 1.kategória2.miesto   
Naše mesto - 2.kategória1.miesto   
Maxík - celoslovenská vedomostná súťaž  8 úspešných riešiteľov 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves pracovali podľa mesačných plánov práce, ktoré schvaľovala GR. V priebehu školského roka zorganizovali pre žiakov školy rôzne podujatia, ktorých cieľom bolo vyplniť voľný čas žiakov a prezentovať prácu školy medzi rodičmi a širokou verejnosťou.

Medzi najzaujímavejšie patrili tieto podujatia:

PRE ŽIAKOV:

Zábavné podujatia:

- Šarkania šou

- Vyrezávanie tekvíc

- Pravidelné výstavky žiackych prác

- Deň jablka

- Deň vody

- Deň Zeme

- OVOCNÍČKOVIA - súťažné popoludnie

- Svetový deň zdravej výživy spojený so zábavnými aktivitami

- Ovocné a zeleninové dni pre žiakov 1. stupňa

- Vitamínky

- Popoludnie s rozprávkami

- Čítame s porozumením

- Dilondstar súťaž populárnych piesní

- Čítanie je pre mňa hračka

- Poďme čítať do knižnice

- Zábavné a súťažné popoludnia v knižnici

- Mikulášske besiedky

- Vianočné besiedky

- Pečenie medovníkov

- Vianočné trhy

- Fašiangový karneval s kúzelníkom

- Karneval na ľade

- Veselé Valentínky

- Veľkonočné zvyky, aktivity spojené s Veľkou nocou

- Besedy a kvízy s aktuálnou tématikou

- Týždeň priateľstva

- Môj priateľ - čo si na ňom vážim

- Výtvarné a literárne súťaže

- Vypni počítač, zapni seba

- Puzzlemánia

- Bingo

- Pexesáčik

- Živé človeče

Športové podujatia:

- Memoriál A. Franka - medzinárodný futbalový turnaj

- Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci (ČR)

- Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

- Reprezentácia školy v športových súťažiach organizovaných mestom, krajom, na celoslovensjej i medzinárodnej úrovni

- Škola v prírode

- Škola v prírode zameraná na lyžovanie pre žiakov prvého stupňa

- Športové predpoludnie pre predškolákov

- Plavecké preteky pre 1.- 4. ročník

- Turnaj v malom futbale o pohár riaditeľa školy pre 1.- 4. ročník

- Korčuľovanie

- Švihadlový maratón

- Vodné balóniky

- Šikovní kolkári

- Gigantický pong

Vzdelávacie podujatia:

- Návštevy expozícií v Galérii Spiša, v Múzeu Spiša

- Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša

- Ukážky prvej pomoci

- Beseda s pracovníkmi útulku "Šťastný psík"

- Beseda "Zdravá výživa a pohyb" spojená s ochutnávkou ovocia, súťažami a tancom

- Projekt "Bezpečne na cestách"

- Návšteva Banského chodníka v Novoveskej Hute

- Pravidelné návštevy podujatí v Spišskej knižnici

- Účasť v projekte Spišskej knižnici zameranom na zážitkové čítanie a prácu s umeleckým textom

- Návštevy ZOO a pavilónu AQUATERRA

- Literárne, dejepisné, prírodovedné a geografické exkurzie

- Návšteva environučebne MADARAS

- Besedy s PEER aktivistami

- Deň Zeme

- Dopravná súťaž spojená s praktickou činnosťou

- Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

- Rovesnícke vzdelávanie : Obnoviteľné zdroje energie

PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ:

- Organizácia celomestského kultúrneho vystúpenia DETI MESTU

- Akadémia pre rodičov "Škriatok Vianoc"

- Darčeky pre mamičky, oteckov a dôchodcov

- Informácie na webovej stránke školy

- Zápis prvákov so zábavnou činnosťou

- Imatrikulácia prvákov

- Spolupráca s útulkom "Šťastný psík"

- Darček pre Alžbetku - zbierka školských potrieb a finančný výťažok z vianočných trhov

- Spolupráca s obchodným centrom TESCO - vystúpenia, výstavky

VEREJNOPROSPEŠNÁ ČINNOSŤ:

- Dajme knihám druhú šancu

- Zber papiera - 4 x za rok

- Zber vrchnáčikov z PET fliaš

- Zber SABI víčok

- Zber drobných elektrozariadení - ASEKOC

- Zber gaštanov

- Deň Zeme - jarné upratovanie

- Čistenie lesnej studničky v Slovenskom raji

- Pravidelná údržba a úprava okolia školy

- Deň narcisov

- Zbierka pre krízové centrum Alžbetka

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Škola je zapojená do viacerých projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť edukačný proces a tiež prispievajú k lepšiemu materiálnemu zabezpečeniu školy

- English One - nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- DIGIŠKOLA

- Digitálne učivo na dosah

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- VUDPaP - komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom

prostredí

- E--testovanie - zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím e - testovania

- E-twinning

- Zdravá škola

- Zelená škola

- Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

- IT akadémia

B) Krátkodobé - nezapojili sme sa.

C) V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu Podpora rozvoja športu 2019.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V danom období komplexná inšpekcia nebola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole bolo 29 kmeňových tried, z toho 11 na prízemí, 18 na 1. poschodí. Pre vyučovací proces sa využívali odborné učebne chémie, fyziky, biológie, CUJ - jazykové laboratórium, 4 PC učebne. učebňa ETV, NBV, školská dielňa, školská kuchynka, vzduchová strelnica, školská knižnica, herňa ŠKD. Pre žiakov so ŠVVP bola k dispozícii relaxačná miestnosť Snoezelen a učebňa ŠpG, pre žiakov s telesným postihom slúžia špeciálne tvarované stoly a prenosné odkladacie stolčeky.

Vo vyučovaní sa využívali dostupné učebné pomôcky jednotlivých kabinetov, ktoré boli pravidelnei dopĺňané a obnovované. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dataprojektormi, počítačmi a keramickými tabuľami. Pre digitalizáciu vyučovacieho procesu sa pravidelne využívalo 11 interaktívnych tabúľ a 20 tabletov.

Škola má 2 telocvične, bazén, saunu, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a ihrisko s prírodným trávnikom.Tieto priestory slúžia nielen na vyučovanie telesnej a športovej prípravy, činnosť ŠKD, ale aj na popoludňajšiu záujmovú činnosť školy a voľnočasové aktivity žiakov a verejnosti.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečovala školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá poskytovala aj diétu pre celiatikov.

V školskom roku 2018/2019 boli prevedené tieto práce:

- výmena svietidiel v 8-mich triedach

- následná oprava omietok stropu a maľovanie

- oprava podlahy v ŠJ

- odizolovanie predelovej priečky s výdajným okienkom a nový keramický obklad v školskej kuchyni

- hygienické maľby, školskej kuchyne a skladov

- nainštalovanie boxu pred ŠJ na odhlasovanie obedov

- obnova inventára školskej kuchyne

- oprava rozvodov kúrenia v bazéne

- vyčistenie a maľovanie radiátorov a krytov v bazéne

- odstránenie poškodenej brizolitovej omietky nad vchodom do vonkajšieho átria

- doplnenie kabinetov pomôckami podľa požiadaviek vyučujúcich a správcov kabinetov

V budúcom školskom roku chceme vymeniť povrch na multifunkčnom ihrisku so spolufinancovaním z projektu, zariadiť odbornúj polytechnickúj učebnu, dobudovať bežeckú dráhu a dskočisko okolo trávnatého ihriska.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  
   
Normatívne finančné prostriedky  
 20182019
mzdy (610)269 466 EUR522 584 EUR
odvody (620) 95 054 EUR193 095 EUR
tovary (630) 28 000 EUR100 000 EUR
SPOLU:392 520 EUR815 679 EUR
  
Nenormatívne finančné prostriedky  
 20182019
dopravné 1 651 EUR 2 572 EUR
asistenti učiteľa13 440 EUR29 568 EUR
vzdelávacie poukazy 7 796 EUR11 866 EUR
znevýhodnené prostredie 2 900 EUR 5 800 EUR
lyžiarsky kurz 0 EUR 8 100 EUR
škola v prírode 0 EUR 3 800 EUR
učebnice 291 EUR 0 EUR
  
Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi  
 20182019
na školské potreby 647,40 EUR 713,80 EUR
na stravu1 772 EUR 4 360 EUR
  
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
 20182019
Poplatky za ŠKD2 948 EUR4 272 EUR
  
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob   
ich použitia v členení podľa financovaných aktivít  
  
na vzdelávacie poukazy:19 662,00 EUR 
z toho:  
mzdy a odvody 7 184,39 EUR 
tovary a služby12 477,61 EUR 
  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,   
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  
  
Príspevky od rodičov - Spolok rodičov a priateľov školy 7 220,00 EUR 
  
2% z dane z príjmov 1 566,51 EUR 
  
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  
 20182019
dary4 280,60 EUR3 628,12 EUR
-z toho  
memoriál 800,00 EUR 
údržba školy a nákup učebných pomôcok2 880,60 EUR3 628,12 EUR
memoriál 600,00 EUR 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele a úlohy v školskom roku 2018/ 2019 boli rozpracované v mesačných plánoch práce, ktoré sa vzájomne prelínajú a sú zapracované v dlohodobom horizonte podľa koncepcie školy s výhľadom do roku 2020.

1. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovného pôsobenia školy.

2. Zvyšovať kvalifikovanosť a profesijný rast pedagogických zamestnancov formou kontinuálneho vzdelávania.

3. Kvalitou a svedomitosťou práce pedagogických zamestnancov školy stabilizovať počet žiakov školy.

4. Budovať otvorený systém školy, schopný prispôsobovať sa potrebám a komunikácii s vonkajším prostredím.

5. Naďalej pokračovať v rozširovaní a skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia školy.

6. Meniť tradičné vyučovanie na vyučovanie modernými, inovatívnymi metódami a formami práce.

7. Zabezpečovať tvorivo humanistický prístup v edukačnom procese školy.

8. Poskytnúť žiakom bohatý výber záujmovej činnosti prostredníctvom záujmových útvarov.

9. Vytvárať optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

10. Organizovať podujatia podporujúce zdravý životný štýl detí a mládeže.

11. Podieľať sa na výchove a zabezpečovaní odbornej praxe študentov stredných a vysokých škôl pedagogického zamerania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 100 % úspešnosť v rozmiestňovaní žiakov na stredné školy

- kolektív kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov

- výsledky v športových súťažiach

- výsledky vo vedomostných súťažiach

- výsledky v súťažiach umeleckého charakteru a tvorivosti žiakov

- ponuka atraktívnych záujmových útvarov

- prezentácia školy kultúrnymi a spoločenskými podujatiami

- prezentácia školy, mesta, kraja a SR v športových súťažiach

- verejnoprospešná činnosť žiakov a zamestnancov školy v zberoch druhotných surovín a skrášľovaní okolia školy

- spolupráca s Radou školy a Radou rodičov pri organizácií podujatí pre žiakov a verejnosť

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IT v primárnom vzdelávaní a nižšom strednom vzdelávaní

- nedostatočné priestory a vybavenie školských dielní

- priemerná úroveň vo využívanie moderných technológií

- veľké množstvo vymeškaných hodín žiakov

- nízka zapojenosť do prípravy, vypracovania a realizácia projektov

Návrh opatrení:

- pravidelné využívanie interaktívnych tabúľ, ebeamov a moderných pomôcok vo vyučovacom procese

- vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk. rok 2019/2020 za účelom osobnostného rastu zamestnancov

- pokračovať v rekonštrukcii školských dielní

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi pri riešení nedostatkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2018/19 ukončilo v štúdium na ZŠ v deviatom ročníku 62 žiakov. Z tohto počtu pokračuje v štúdiu na strednej škole 62 žiakov,

V nižšom ročníku ukončilo štúdium v ZŠ 14 žiakov. Z tohto počtu 4 žiaci pokračujú v štúdiu na osemročnom gymnáziu, 9 žiakov bolo preradených do ŠZŠ a 1 žiak bol zaradený do pracovného pomeru.

Názov školyPočet žiakov
Gymnázia14
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves10
Cirkevné gymnázium, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves2
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves1
Gymnázium j. F. Rimavského, Kláštorská 37, Levoča1
  
Umelecké školy1
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok1
  
Zdravotnícke školy2
Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča1
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad1
  
Stredné športové školy1
Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov1
  
Ekonomické, obchodné školy21
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves8
SOŠ ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves11
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad2
  
Pedagogické školy3
Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15 A, Levoča3
  
Technické, dopravné SOŠ3
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce1
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Juh2
  
SOŠ ostatné17
SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves2
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves5
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves6
SOŠ polytechnická, Štefánikova 39, Svit1
SPŠ techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad2
Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, Sečovce1
  
Mimo SR0
  
Spolu končiacich 62

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej, záujmovej a mimoškolskej činnosti vedenie školy zabezpečuje pre žiakov a zamestnancov školy priaznivé psychohygienické podmienky, medzi ktoré patrí:

a) trávenie veľkých prestávok v priestoroch átria školy a v oddychovej relaxačnej zóne

b) po 4. vyučovacej hodine - 20 minútová prestávka na stravovanie žiakov športových tried

c) pitný režim pre žiakov

d) zlepšovanie pracovného prostredia výmenou školského nábytku a doplnenie kvetinovej výzdoby

e) edukácia a relaxácia žiakov s ŠVVP v oddychovom centre SNOEZELEN

f) výchovná činnosť v relaxačnej a prírodovednej zóne

g) výchovná činnosť a relaxácia v priestoroch Vtáčieho mestečka

h) možnosť vlastnoručne sa podieľať pri pestovaní byliniek, ktoré sa využívajú na varenie čajov pri školských akciách

i) starostlivosť o školskú zeleň a kvetinovú výzdobu školy

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Country 27Zuzana Vaňová
Cvičiaci šibali21Martina Zahurancová
Cykloturistický14PhDr. Norbert Turcovský
Cykloturistický16Mgr. Jana Petrová
Číselný kolotoč 9.ročník8Mgr. Irena Bdžochová
Dopraváčik11Mgr. Jana Novotná
Futbal 1.-2. ročník 15Mgr. Radoslav Sirko
Futbal 3.-4.roč.11Mgr. Ján Prokopič
Futbal U11 15Vladimír Iľaš
Futbal U12 20Mgr. Tomáš Melničuk
Futbal U 13 15Jakub Janík
Futbal U14 18Mgr. Tomáš Hrušovský
Futbal U15 19Mgr. Branislav Ondaš
Jumpujeme, športujeme15Mgr. Michaela Revajová
Krúžok šikovných rúk14Mgr. Ivana Mačáková Pivovarníčková
Mixáčik 18Mgr. Katarína Tatarková
Náboženská skúsenosť 9. ročník16Mgr. Magdaléna Pakosová
Plávanie 125Peter Milčák
Plávanie 2 19Peter Milčák
Plávanie 320Peter Milčák
Plávanie 417Peter Milčák
Plavecký20Mgr. Lukáš Harman
Plavecký29Mgr. Denisa Kristianová
Prírodňáčik11PaedDr. Jana Sámelová
Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník19Mgr. Jana Andrassy
Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník17Mgr. Xénia Frančáková
ROMANO JILO16Mgr. Viera Šebošíková
Spoločenské hry14Mgr. Katarína Kalíková
Športovo-strelecký-poznávací 115PaedDr. Milada Petková
Športovo-strelecký-poznávací 114PaedDr. Milada Petková
Športovo-strelecký-poznávací 215Ján Mlynárčik
Športovo-strelecký-poznávací 213Ján Mlynárčik
Športová príprava13Mgr. Milada Pazerová
Tanečno-gymnastický 1.-4. ročník11Mgr. Michala König
Tanečno-gymnastický 1.-4. ročník18Mgr. Stela Tomaščíková
Učíme sa s internetom15Mgr. Zuzana Snopková
Volejbal14Mgr. Bartolomej Ogurčák
Z každého rožku trošku 5.- 9. ročník11Mgr. Andrea Grendelová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves dlhodobo pracuje občianske združenie SRPŠ a jeho vedenie Rada rodičov. V pláne práce školy sú zahrnuté pravidelné stretnutia s rodičmi, ktoré sa konajú 4 - krát ročne a nepravidelné stretnutia podľa potreby. Rada rodičov na svojich pravidelných zasadnutiach sa zaoberá aktuálnou situáciou v triedach a škole.

Úzkou spoluprácou s rodičmi vedenie školy zlepšilo:

- finančné prostriedky na výmenu osvetlenia v triedach, výmenu oplotenia školského areálu

- spolupodieľanie sa 2 % dane

- finančné príspevky na zabezpečovanie celoškolských kulttúrnych a športových podujatí

- organizovanie zberu papiera

- finančný príspevok na zabezpečenie školy v prírode, lyžiarskeho výcviku

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola ako otvorená inštitúcia spolupracovala a poskytovala svoje priestory a materiálno-technické vybavenie, čím vytvárala optimálne podmienky pre tieto inštitúcie a organizácie:

- Mestský výbor č. 4. - Bytové družstvo

- Slovenský strelecký zväz - ŠSK RD Spišská Nová Ves

- Dobrovoľný hasičský zbor

- Slovenský futbalový zväz - FK Spišská Nová Ves

- Slovenská volejbalová federácia - SVF

- Centrum voľného času

- Klub rekreačnej telesnej výchovy - MIX

- Olympijský výbor

- Obchodné centrum TESCO

Záver

Vypracoval:

V Spišskej Novej Vsi, 23. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,

prerokovali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2018/2019

a m a j ú / n e m a j ú voči nej výhrady.

Predseda RŠ: Mgr. Ivona Kellnerová

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Spišská Nová Ves v zastúpení primátora mesta Ing. Pavlom Bečarikom.

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Ing. Pavol Bečarik

primátor mesta

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria