Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia ,

prihlášku vyplňte pozorne.  Ako bydlisko dieťaťa uveďte jeho trvalý pobyt. Pokiaľ bývate inde, uveďte to ako prechodný pobyt. U rodičov  je potrebné uviesť adresu, na ktorú je možné zasielať doporučenú poštu.

Prihlasovanie na voliteľný predmet (ETV/NBV) vyberajte s prihliadnutím na to, že prihlasujete dieťa na celý školský rok.

Ak prihlasujete žiaka do 5. ročníka -  športovej triedy vyberte v časti Ostatné údaje položku  mám záujem o zaradenie dieťaťa "2. stupeň ŠT - futbal" alebo 2. stupeň ŠT - plávanie". Kritéria na prijatie žiaka do ŠT budú zverejnené na www stránke školy.

Pre 1. ročník vyberte možnosť zaradenia dieťaťa do klasickej triedy, triedy s rozšíreným vyučovaním ANJ, triedy so zdravotným programom. Pre zaradenie dieťaťa do triedy so zdravotným programom je potrebné vyjadrenie pediatra. Toto je možné doložiť pri nástupe dieťaťa v septembri.

V prípade aktívnej elektronickej schránky je potrebné uviesť ju kvôli zaslaniu rozhodnutia.

Po zaslaní tejto elektronickej prihlášky je potrebné prísť s dieťaťom  do školy v termíne 3.-5.4.2023 alebo  12.-13.4.2023 v čase od 8:00 hod - 17:00 hod. V škole bude prebiehať diagnostika školskej zrelosti dieťaťa a overenie osobných údajov uvedených v prihláške. K tomu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria