Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia ,

prihlášku vyplňte pozorne. Ako bydlisko dieťaťa uveďte jeho trvalý pobyt. Pokiaľ bývate inde, uveďte to ako prechodný pobyt. U rodičov  je potrebné uviesť adresu, na ktorú je možné zasielať doporučenú poštu.

Prihlasovanie na voliteľný predmet (ETV/NBV) vyberajte s prihliadnutím na to, že prihlasujete dieťa na celý školský rok.

Pre 1. ročník vyberte možnosť zaradenia dieťaťa do klasickej triedy, triedy s rozšíreným vyučovaním ANJ, triedy so zdravotným programom. Pre zaradenie dieťaťa do triedy so zdravotným programom je potrebné vyjadrenie pediatra. Toto je možné doložiť pri nástupe dieťaťa v septembri.

Rodičia, ktorých deťom bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku, sú povinní dieťa opätovne zapísať.

V prípade aktívnej elektronickej schránky je potrebné uviesť ju kvôli zaslaniu rozhodnutia.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria