Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Miroslav Nováček No Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Briestenská Br Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Katarína Kilianová Ki Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Andrassy An Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Relaxačno-regeneračné cvičenia
 
 
Mgr. Irena Bdžochová Bdž Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
Vedie krúžok: Číselný kolotoč 9. roč.
 
 
Mgr. Janka Bobulová Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Cykloturistický
 
 
Mgr. Andrea Dluhošová Dl Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
 
 
Mgr. Xénia Frančáková Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Relaxačno-regeneračné cvičenia
 
 
Mgr. Andrea Grendelová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku 5.-9. roč.
 
 
Mgr. Lukáš Harman Hn Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Plavecký
 
 
Mgr. Katarína Kalíková Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Renáta Kamenická Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Mgr. Ivona Kellnerová Ke Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Michala König Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Tanečno-gymnastický 1.-4. roč.
 
 
Ing. Peter Korchňák Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
 
 
Ing. Mária Kováčová Ko Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Denisa Kristianová Ks Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Plavecký
 
 
Mgr. Klára Lenártová Kováčiková LK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Lengvarská Lv Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Dana Macalová Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Spoločenské hry
 
 
Mgr. Ivana Mačáková Pivovarničková Pv Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
 
 
Mgr. Jana Novotná Nv Rozvrh
Triedna učiteľka: 0.A
Vedie krúžok: Dopraváčik
 
 
Mgr. Bartolomej Ogurčák O Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
Mgr. Iveta Ogurčáková Og Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Magdaléna Pakosová Pk Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Náboženská skúsenosť 9. roč.
 
 
Mgr. Miroslav Palička, PhD. Pl Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Pazerová Pz Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Športová príprava
 
 
Mgr. Lucia Pekarčíková P Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
PaedDr. Milada Petková Pe Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Strelecko-športový-poznávací 1
Vedie krúžok: Strelecko-športový-poznávací 2
 
 
Mgr. Jana Petrová Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Ján Prokopič Pp Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbal 3.-4. roč.
 
 
Mgr. Michaela Revajová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Jumpujeme, športujeme
 
 
PaedDr. Jana Sámelová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Prírodňáčik
 
 
Mgr. Denisa Semešová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Radoslav Sirko Si Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B
Vedie krúžok: Futbal 1.-2. roč.
 
 
Mgr. Zuzana Snopková Sn Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Učíme sa s internetom
 
 
Mgr. Viera Šebošíková Še Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
Vedie krúžok: ROMANO JILO
 
 
Mgr. Katarína Tatarková Ta Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Mixáčik
 
 
Mgr. Stela Tomaščíková To Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Tanečno-gymnastický 1.-4. roč.
 
 
PhDr. Norbert Turcovský Tu Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Cyklturistický
 
 
Mgr. Peter Windt Wi Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.C
 
 
Katarína Bartošová Bt Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Alena Halčinová Ha Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Marta Tišerová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Zuzana Vaňová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Martina Zahurancová Za Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Vlasta Donová Do Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Táňa Jakubišinová Ja Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Gabriela Pravlíková Pr Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marta Staroňová St Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Slávka Svitanová Sv Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Zuzana Šefčíková Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria