Navigácia

Zameranie školy

 

Od 1. ročníka 

Opätovne otvárame triedy s preventívnym zdravotným programom:

 1.         Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
 2.         Činnosť školského klubu detí do 17. 00 hod.
 3.         Pestrá popoludňajšia činnosť formou záujmových útvarov.
 4.         Možnosť navštevovať futbalovú prípravku a rozvíjať športové záujmy.   
 
 Trieda s preventívnym zdravotným programom pre deti s oslabenou imunitou a poruchami
 pohybového aparátu:.
 1.         Bezprašné magnetické keramické tabule.
 2.         Čističky vzduchu.
 3.         Spoluprácu s špeciálnym pedagógom a logopedom.
 4.         Cvičenia v školskom bazéne.
 5.         Pobyt v školskej saune.
 6.         Cvičenia s fitloptami a na karimatkách.
 7.         Relaxácia hudbou..
 8.         Pobyty v škole v prírode.
 9.         Bezlepkovú diétu.

 

 

Od 5. ročníka 

        Možnosť zaradenia do športovej triedy so zameraním na futbal, športovú streľbu, plávanie a volejbal dievčat

 

Vyučovanie prebieha s využívaním moderných metód a  foriem

práce v jazykovom laboratóriu, odborných učebniach,

v učebniach informatiky a v multimediálnej učebni

 s interaktívnymi tabuľami.

 

     Stravovanie

       Pestrá strava zabezpečujúca zdravý vývoj dieťaťa
       Možnosť bezlepkovej diéty

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria