Navigácia

Predmetové komisie

METODICKÉ ZDRUŽENIA A PREDMETOVÉ KOMISIE

MZ primárneho vzdelávania:

1.-4. ročník: Snopková Zuzana, Mgr.

 

MZ ŠKD:

Jakubišinová Táňa, Bc.

PK Jazyk a komunikácia. Človek a spoločnosť:

Dluhošová Andrea, Mgr.

PK Výchovno-vzdelávacich predmetov. Človek, hodnoty, umenie a kultúra:

Pakosová Magdaléna, Mgr.

PK Matematiky a práca s informáciami. Človek, príroda a svet práce:

Windt Peter, Mgr.

PK Špeciálnej pedagogiky:

Lukačová Ivana, PaedDr.

 

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIALISTA VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

 Pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP:

Novotná Jana, Mgr.

Pre rozvoj športových zručností žiakov:

Sirko Radoslav, Mgr.

Pre využívanie knižničných a informačných služieb – školský knihovník:

Andrassy Jana, Mgr.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria